×

Arama

Üzerinde web ve uygulama sunucularına karşı geliştirilmiş güvenlik tehditleri için imza barındıran ve bu uygulamalar özelinde öğrenme yeteğine sahip olan bir güvenlik duvarıdır.

Avantajları Nelerdir?