Vodafone Hakkında

Yükleniyor

Vodafone Türkiye

Kurumsal Performans

Gelirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası mobil iletişim şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, 31 Mart 2015 itibariyle hizmet sunduğu 21,1 milyon* abonesiyle Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketidir. Dijital bağlantılı yaşamı kolay ve erişilebilir kılma stratejisiyle Türkiye’nin büyüme hamlesine katkıda bulunmayı hedefleyen Vodafone Türkiye’nin 2014/15 mali yılı olan 1 Nisan 2014 - 31 Mart 2015 döneminde toplam gelirleri % 17,1’lik artış ile tüm zamanların en yüksek gelir seviyesi olan 7,5 milyar TL’ye ulaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun tanımına göre 31 Mart 2015 itibariyle abone sayısı, bugüne kadarki en yüksek seviye olan 21,1 milyona* yükseldi. Faturalı abonelerinin sayısı net 1,3 milyon* müşteri kazanımıyla 9,1 milyona* yükselirken, toplam abone portföyü içerisinde faturalı abone oranı % 43’e* çıktı. Ortalama ARPU (abone başına gelir) performansı 2014/15 mali yılının son çeyreğinde 22,9 TL olarak gerçekleşti. Şirketimiz 2014/15 mali yılında abonelerine, mobil internet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik, her bütçeye uygun mobil internet tarife seçeneklerini ve internet girişli geniş cihaz portföyünü sunmaya devam etti. Akıllı telefon seçmeyi, satın almayı ve kullanmayı tüketiciler için kolay, anlaşılır ve erişilebilir hale getiren Akıllı Cihaz Akıllı İletişim Platformu (ACAİP) sayesinde, 2014/15 mali yılının son çeyreğinde şirketimizin akıllı cihaz penetrasyonu oranı % 46 ile yeni bir rekora ulaştı. Yine 2014/15 mali yılında şirketimiz geçen yıla göre veri gelirlerinde % 59’luk bir artış sağladı. Ayrıca İş Ortağım platformu ve Toplam İletişim Hizmetleri stratejisi ile kurumsal mobil segmentteki servis gelirlerinde 2014/15 mali yılında geçen mali yıla göre % 14,5 oranında büyüme kaydetti.

Vodafone Türkiye’den “En”ler

• Türkiye mobil telekomünikasyon pazarının toplam mobil gelir bakımından en hızlı büyüyen telekom operatörü.
• Türkiye mobil telekomünikasyon pazarının toplam mobil gelir bakımından en fazla pazar payı kazanan operatörü.
• Bağımsız bir araştırma kurumu tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de aboneleri tarafından en fazla tavsiye edilen operatör.

Vodafone Türkiye’den “İlk”ler

• Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlaması süreci için AA1000 Güvencesi alan ilk ve tek şirket.
• ISO 22301 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı
belgesini Türkiye teknoloji ve telekomünikasyon sektöründe alan ilk şirket.
• BS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Standardı belgesini Türkiye’de alan ilk şirket.
• KAGİDER’in Dünya Bankası teknik desteğiyle ülkemizde hayata geçirdiği Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazanan ilk telekomünikasyon şirketi.
• Engelli bireylere % 43 KDV ve ÖİV oranında indirim sağlayarak mobil iletişim teknolojilerine erişimlerini kolaylaştıran ilk ve tek telekomünikasyon şirketi.
• Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe Great Place To Work Ödülü’nü alan ilk şirket.
• Türkiye’de elektromanyetik alan (EMF) konusunda politikası olan ve bu konuyu organizasyonu bünyesinde uzman bir ekibin koordinasyonunda yöneten ilk operatör.
• “Dönüşüm Liderliği” kültür değişim programını Türkiye’de hayata geçiren ilk şirket.
• Vodafone Dijital Operasyon Merkezi ile Türkiye’de LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) Platin sertifikasını alan ilk operatör.

Not: Yukarıdaki bilgiler 2014/15 mali yılı sonu itibariyle geçerlidir.

*Raporda yer verdiğimiz abone bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun abone tanımına göre hesaplanmıştır.