Telsiz Kullanım Ücreti

Yükleniyor

Telsiz Kullanım Ücreti

Her GSM abonesinin devlete ödemekle yükümlü olduğu Telsiz Kullanım Ücreti, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 46. maddesi ve ekli ücret tarifesi gereğince sistemde yer alan her abonenin devlete ödemekle yükümlü olduğu bir ücrettir. Vodafone bu ücreti devlete toplu olarak öder ve abonelerinden aylık taksitler halinde tahsil eder.

2016 yılında geçerli olan Telsiz Kullanım Ücreti 18,95 TL’dir. Bu ücret faturasız ve faturalı müşterimizden 2016 yılı Aralık ayında 1,57 TL, diğer aylarda ise 1,58 TL olarak çekilecektir.

*01.01.2016 ve sonrasında numarasını Vodafone faturasız hatta taşıyan, Vodafone faturalı hattan faturasız hatta geçiş yapan abonelerimiz, bu işlemi yaptıkları tarihten 31 Aralık 2016'e kadar Telsiz Kullanım Ücreti kapsamı dışındadır.

Vergilerde veya mevzuat gereğince ilgili kurumlara yapılması gereken ödemelerde meydana gelecek artışlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının işlem ve kararları nedeni ile yapılması gereken ödeme değişiklikleri aynen uygulanır.

Vergilerde veya mevzuat gereğince ilgili kurumlara yapılması gereken ödemelerde meydana gelecek artışlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının işlem ve kararları nedeni ile yapılması gereken ödeme değişiklikleri aynen uygulanır.

Faturasız abonelerimiz, Telsiz Vergisi Borcunu ÜCRETSİZ olarak sorgulayabilir!

Telefondan *7000# tuşlanıp Ara tuşuna basılır.


4 seçenekli menünün 1.seçeneği olan Hat İşlemlerim seçilerek giriş yapılır.


4 seçenekli yeni menünün 4.seçeneği olan Telsiz Kullanım Ücreti seçilerek giriş yapılır.


Birikmiş telsiz vergisi borcu ekranda belirir.

  • 1 Ocak 2016 itibari ile, yeni faturasız hat alarak Vodafone abonesi olan abonelerden ve mevcut faturasız Vodafone abonelerinden, yıllık 18,95 TL olan telsiz kullanım ücreti aylık taksitler halinde alınacaktır. (Aralık ayında 1,58 TL , diğer aylarda ise 1,57 TL olarak)
  • 2016 yılı içinde numarasını Vodafone faturasıza taşıyan abonelerimizden işlem yaptıkları tarihten 2016 yılı sonuna kadar Telsiz Kullanım Ücreti alınmayacaktır.
  • Faturasız abonenin tahsilat esnasında yeterli bakiyesi bulunmaması durumunda Cep Avans hesabından ilgili ücret düşülecektir. Avans hesabının da yeterli olmaması durumunda bakiye tahsil edilmek üzere devir edecek ve ilk yüklemeyle birlikte bakiyeden düşülecektir.
  • Telsiz Kullanım Ücreti, abonenin bakiyesinden düşüldükten sonra ardından USSD ile abonelere bilgilendirme yapılacaktır.
  • Telsiz Kullanım Ücreti tarafımızdan peşinen ödenen ve ilgili tarihten sonra faturasız hatlardan faturalı hatlara geçen aboneler, 2015 yılına ait aylık telsiz kullanım ücreti taksidi bir sonraki faturalarından başlamak kaydı ile tahsil edilmeye başlanacaktır.
  • Faturalı hattan faturasız hatta geçen abonelerden, yıl sonuna kadar olan Telsiz Kullanım Ücreti son faturasında tahsil edilecek olup, faturasız tarifede iken yıl sonuna kadar tahsilat yapılmayacaktır.