Telsiz Kullanım Ücreti

Faturasız bireysel aboneliklerde bir önceki sene sonu (31 Aralık) itibari ile Vodafone abonesi olan abonelerin tümü tahsilat kapsamındadır. Vodafone, tüm faturasız aboneler için tahakkuk eden yıllık telsiz kullanım ücretini, müşterilerden 12 eşit taksit ile almaktadır.

Yıl içinde yeni hat alarak Vodafone’a gelen aboneler için, yılın geriye kalan ayları dikkate alınarak tahakkuk eden kullanım ücreti aylık olarak eşit taksitler halinde tahsil edilir.

Numara taşıma yolu ile karşı operatörden Vodafone’a gelen aboneler için, diğer operatörde Telsiz kullanım ücreti ödenmiş ise Telsiz Kullanım Ücreti alınmayacaktır.

Faturalı hattan faturasız hatta geçen abonelerden, yıl sonuna kadar olan Telsiz Kullanım Ücreti son faturasında tahsil edilir, faturasız tarifede iken yıl sonuna kadar tahsilat yapılmaz.

Faturasız hattı devir alan müşteriden, devir aldığı faturasız hat için yılın kalan aylarında telsiz kullanım ücreti tahsilatı yapılmaya devam edilir.

Faturasız abonenin tahsilat esnasında yeterli bakiyesi bulunmaması durumunda Cep Avans hesabından tahsilat yapılacaktr. İlgili avans hesabının da yeterli olmaması durumunda abonenin hesabında yer alan tutar kadar parçalı tahsilat yapılacaktır. Kalan tutar tahsil edilmek üzere devir edecek ve ilk yükleme mikarı içinden tahsil edilecektir.