Yeni Cep 1 Tarifesi

Yükleniyor

Yeni Cep 1 Tarifesi

14 Haziran 2011 tarihi itibariyle yeni abone alımına kapalıdır.

Cep 1 Tarifesi
Yükleme Miktarı 0 TL 30 TL altı 30 TL ve üstü
İndirimli görüşme süresi indirimsiz tarife Yüklediğiniz TL kadar gün 30 gün
Kısa konuşmalar Dakikası 46,25 Kuruş ilk 10 saniye 20 Kuruş ilk 10 saniye 20 Kuruş
Her Yöne Dakikası 46,25 Kuruş 4 dakikası 50 kuruş 4 dakikası 50 kuruş
Yurtiçi SMS 33 kuruş/adet 33 kuruş/adet 33 kuruş/adet
Yurtdışı SMS 75 kuruş/adet 75 kuruş/adet 75 kuruş/adet
 • - Fiyatlara KDV (%18) ve ÖİV (%25) dahildir.
 • - Tablodaki ücretlendirmeler yurtiçi görüşmeler için geçerlidir.
 • - Yeni Cep 1 tarifesi 14.06.2011 tarihi itibariyle yeni abone alımına kapatılmış ve ismi Cep 1 olarak güncellenmiştir.
 • - **22.11.2014 itibariyle yurtiçi her yöne aramanın ücretlendirilmesi 4 dakikası 50 kuruş, 10 saniyelik aç-kapaların ücretlendirilmesi ise 20kuruş olarak güncellenmiştir.**.
 • *1 Ocak 2014 itibariyle Cep 1 Tarifesi üzerinden atacağınız yurt içi SMS’lerin ücreti, 33kr/SMS olarak güncellenmiştir.
 • Yeni Cep1 Tarifesi'nden bireysel aboneler yararlanabilirler.
 • Cep 1 tarifesinde aboneler indirimli tarifelerden yararlanabilmek için yükleme yapmalıdırlar.
 • Aboneler 30 TL altında yükleme yaptıkları durumda yükledikleri TL kadar gün, 30 TL üzerinde yükleme yapmaları durumunda 30 gün boyunca indirimli tarifeden faydalanırlar. İndirimli görüşme süresi dolduğunda tekrar yukleme yapılmaması durumunda abonelerin görüşmeleri indirimsiz tarife olan 46,25 kuruş/dk'dan ücretlendirilmektedir.
 • İndirimli tarifenin ücretlendirmesi, 4 dakikası 50 kuruştur.İlgili ücretlendirme, ilk 10 saniyesi 10 kuruş, kalan 230 saniyesi 30 kuruş olarak uygulanır.
 • Yurtiçi her yöne aramanın ücretlendirilmesi 4 dakikası 50 kuruş, 10 saniyelik aç-kapaların ücretlendirilmesi ise 20kuruş’tur. Ücretlendirme periyodu, ilk 10 saniyesi 20 kuruş, sonraki 50 saniyesi 23,89 kuruş, 60. saniyeden 240. saniyeye kadar olan kısım 1,11 kuruş olacak şekilde değişmiştir.
 • 13 Haziran 2013 itibariyle aramaların ilk 10 saniyesi 20 Kuruş, sonraki 50 saniyesi 23,89 Kuruş, 60. saniyeden 240. saniyeye kadar olan kısım 1,11 Kuruş olacak şekilde güncellenecektir.
 • Bakiye ve harcama tutarıyla ilgili gösterimler için tıklayınız.
 • İndirimli süre içinde yapılacak olan yüklemelerin, indirimli konusmadan geriye kalan günden büyük olmaması durumunda indirimli süre değişmez.
 • 444’lü numaralara ve 1’le başlayan 3 haneli ücretli kısa numaralara doğru yapılan aramalar sabit hat yönüne yapılan aramalarla aynı şekilde ücretlendirilir. Sabit hat yönüne doğru konuşma hakkı içeren tarife, paket ve kampanyalar için bu aramalar kapsam dahilindedir. Kısa Numaralı Özel Servisler Arama Ücretleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
 • Yeni Cep1 Tarifesi'nde konferans görüşme özelliği kullanılamamaktadır.