Vodafone Mutlu Müşterim Katılım Koşulları

Vodafone Mutlu MüşteriM Katılım Koşulları

1. Vodafone Mutlu MüşteriM programı, Vodafone ürün ve hizmetlerinin kullanıcı gözünden deneyiminin ölçülmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yürütülen bir müşteri sadakat programıdır.

 

2. Vodafone Mutlu MüşteriM programında yer almak Katılımcının kendi talebine bağlı olup Katılımcı dilediği zaman, herhangi bir gerekçe beyan etmeksizin programdan ayrılabilir.

 

3. Vodafone, dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe beyan etmeksizin programı tamamen veya kısmen sona erdirme, askıya alma, Katılımcıyı program dışına çıkartma hakkına sahiptir.

 

4. Vodafone, programda yer alan Katılımcıya test senaryosu gönderme taahhüdü altına girmemektedir.

 

5. Katılımcı, Vodafone tarafından kendisine gönderilen test senaryolarını belli bir şekilde uygulama ve Vodafone’a geri bildirim verme taahhüdü alına girmemektedir.

 

6. Katılımcının test senaryolarına geri bildirim vermesi karşılığında, ilgili test senaryosu ile birlikte belirtilen abone faydası (tarife, paket, internet kullanım hakkı, indirim vb.) sağlanacak olup Katılımcı her ne ad altında olursa olsun başkaca bir hak ve alacak iddiasında bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

 

7. Katılımcıya sağlanan abone faydası belirlenen süre ile geçerli olup üçüncü kişilere devredilemez.

 

8. Katılımcının programda yer alması, Katılımcı ile Vodafone arasında mevcut olan abone-hizmet sağlayıcı ilişkisi dışında taraflar arasında başka bir hukuki ilişkinin kurulduğu şeklinde kesinlikle yorumlanamaz. Katılımcı Vodafone’a karşı böyle bir iddia ileri süremez.

 

9. Katılımcı, Vodafone tarafından kendisine bildirilecek test senaryolarının ve ilgili ürün, hizmet veya kampanyaya ilişkin kendisine verilen bilgilerin “gizli bildiği” olduğunu, bu bilgilerin bir kısmının ticari sır teşkil edebileceğini, bu bilgileri Vodafone’un rakibi olsun olması gerçek veya tüzel üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacağını kabul ve taahhüt eder. Katılımcının bu taahhüdüne aykırı davranması sebebiyle Vodafone’un uğrayabileceği zararları Katılımcıya rücu hakkı saklıdır.

 

10. Katılımcının test ettiği ürün, hizmet ve kampanyaların lansmanının yapılmasıyla birlikte kamuya açık hale gelen bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışındadır.

 

11. Katılımcının geri bildirimi görselle iletecek olması durumunda, sayfaya yükleyeceği görselin doğru görsel olması Katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcı, kişisel verilerini içeren veya geribildirim konusu ile ilgisiz başka bir görsel göndermeyeceğini kabul ve beyan eder.

Kişisel verilere ilişkin bilgilendirme

Vodafone Mutlu MüşteriM programına katılımınız kapsamında, Vodafone’a sağladığınız geribildirimlerin işleme alınabilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, geribildirim formu aracılığıyla sağlamış olduğunuz veya abonelik ilişkisi kapsamında şirketimiz nezdinde bulunan ad-soyadı ve GSM numaranız ile geribildirim içeriğinde yer alabilecek diğer kişisel bilgileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak geribildirimlerin işleme alınarak Vodafone’un ürün, hizmet ve kampanyalarının iyileştirilmesi amacıyla işlenecek ve Vodafone’un grup şirketleri işe iş ortaklarına aktarılabilecektir.

Veri sorumlusu Vodafone Telekomünikasyon AŞ’ye 6698 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde düzenlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınız kapsamında başvurmak için https://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/gizlilik_politikasi.php adresinde yer alan yönlendirmeyi takip edebilirsiniz.