Türkiye Vodafone Vakfı

Yükleniyor

Vodafone Global Vakfı, sosyal yatırım politikası gereği faaliyet gösterdiği her ülkede yerel bir vakıf kurmaktadır.

Türkiye'de de toplumun ve çevrenin korunması, toplumsal refah düzeyinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması , Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesi için Türkiye Vodafone Vakfını kurmuştur. Sosyal yatırım politikamız gereği aşağıdaki öncelikleri belirlenmiştir:

  • Mobil telekomunikasyon teknolojisinin faydalarını olabildiğince kullanarak insanların topluma katılımlarını engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak
  • Doğal çevreyi korumak
  • Lokal topluluklarla aramızdaki en güçlü bağı oluşturan çalışanlarımızın, içinde yaşadıkları topluma gönüllü hizmet vermelerine destek olmak
Türkiye Vodafone Vakfı, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 2007 senesi içinde Türk Eğitim Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile işbirliği yapmıştır.

Seçilen projeler, bilişim teknolojisinin etkin kullanımı ile eğitim sisteminin geliştirilmesine destek verebilecek, yaygın bir uygulama ile daha geniş kitlelere ulaşarak örnek olabilecek, özellikle dezavantajlı gençlerin kapasitelerinin yükseltilmesini sağlayabilecek ve bilgi teknolojileri sektöründeki kalifiye eleman açığını kapatarak istihdam yaratılmasına katkıda bulunacaktır.

Öğretmene Destek Projesi


Projenin Genel Amacı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anadolu Öğretmen Liseleri'ndeki (AÖL)öğretmenlerin eğitilmesi yoluyla öğrencilerin hayattakarşılaşabilecekleri sorunlarla baş etme kapasitelerini artırmaktır. Proje Hedefleri
  • 160 AÖL öğretmenini Formatör Öğretmen olarak eğitmek,
  • Formatör Öğretmenlerin okullarındaki diğer öğretmenleri eğitmelerini sağlamak,
  • Eğitim alan tüm öğretmenler aracılığıyla 2007-2008 öğretim yılı içerisinde öğrencilerin projeler geliştirmelerini sağlamak.
Proje Süreci
  • Aşama; Formatör Eğitimleri
  • Aşama; Okullardaki Diğer Hedef Öğretmenlerin Eğitimleri
  • Aşama; Öğrencilerin Proje Çalışması
  • Aşama; Değerlendirme Ve Raporlama

Dijital Uçurumun Kapatılması Projesi


Projenin Genel Amacı
Türkiye'de sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı konumda olan gençlerin özellikle genç kızların- bilgisayar kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları yoluyla kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve kapasitelerinin artırılması

Hedef Kitle
1.000.000 genç

Metodoloji
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye' deki Yerel Gündem 21 Programı dahilinde kurulmuş olan yerel gençlik platformları işbirliği ile ECDL (European Computer Driving Licence) e-öğrenim modülleri ile gençlere ulaşacaktır.

Grup KS Stratejimiz
Şirketlerin paydaşlarıyla kurduğu işbirliği sadece ürün ve hizmetler çerçevesinde değil, aynı zamanda sosyal, etik ve çevre konularını da içermektedir.

İş performansımızdan doğrudan etkilenen müşterilerimiz, çalışanlarımız,yatırımcılar, tedarikçilerimiz, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri paydaşlarımız arasındadırlar.

Farklı fikirlere karşı açık, dürüst ve saygılı davranmanın iyi ilişkiler yürütmek için gerekli olduğuna inanıyoruz. Kendi paydaşlarımızı her zaman dinleyip onlarla fikir birliği içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Paydaşlarımızdan aldığımız geribildirimler KS önceliklerini belirlememize her zaman yardımcı olur. Amacımız; gerçekleşen her türlü projeyi gerek Vodafone gerekse paydaşlarımız için etkili ve faydalı hale getirmektir. Anlaşmaya varamadığımız ya da çözüm getiremediğimiz geribildirimleri de açıkça ve dürüstçe karşı tarafa iletmek bizim en değer verdiğimiz görevlerimiz arasındadır.

Daha fazla bilgi için tıklayın
Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.