Vodafone Mobil Yardım Hüküm ve Şartları

Vodafone Mobil Yardım Hüküm ve Şartları

Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum
1. Servisler
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ("Vodafone"), LogMeIn Rescue adlı uzaktan yardım sağlama servisini ("Servis") bu Hüküm ve Şartlara göre sunacak olup, Vodafone takdiri tümüyle kendisine ait olmak üzere, size önceden bildirimde bulunmadan zaman içinde Servisleri ya da bir kısmını değiştirebilir, ekleme ya da çıkarma yapabilir. Vodafone mümkün olduğunca size önceden bildirimde bulunmak için makul ölçüde çaba gösterecektir.
Vodafone, Servisleri sunumu esnasında verilerinizin güvenliğini korumak için makul teknik tedbirleri alacaktır. Ancak Vodafone, Servislerin tarafınızca kullanımının risksiz olduğunu garanti etmez.
Vodafone, dinleme ya da erişime karşı, verilerinizin güvenliğini ve/veya gizliliğini garanti etmez ve Servisin tarafınızca kullanımı sonucunda size ve/veya bilgisayarınıza ve akıllı cihazınıza, verilerinize ya da diğer mallara zarar verecek hiçbir hırsızlık, yasa dışı faaliyet ya da diğer yetkisiz hareketlerden sorumlu olmayacaktır.
Servislerin sağlanması sırasında Vodafone ve üçüncü şahıs tedarikçisi LogMeIn'den ("Tedarikçi") bilgisayarınızdan ve akıllı cihazınızdan alınan verileri çoğaltması ve/veya kullanmasının istenebileceğini kabul etmektesiniz ve siz, Vodafone'a bu bağlamda lisans ücreti olmayan, gayri kabıli rücu ve sınırsız bir lisans vermektesiniz.


2. Müşteri'nin Sorumluluğu
Vodafone'un bilgisayarınıza ve akıllı cihazınıza erişimine izin vermeden önce, bilgi ya da verilerin kaybını ya da bozulmasını engellemek amacıyla, bilgisayarınızda ve akıllı cihaz diskinizde ve/veya sürücülerde kayıtlı veri, yazılım, bilgi ya da diğer dosyaları yedeklemenin sizin sorumluluğunuz olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Vodafone'un Servisleri sağladığı zamanlarda, her zaman bilgisayarınızın ve akıllı cihazınızın yanında olmayı kabul ediyorsunuz. Servislerin sunumu sırasında her ne zaman bilgisayarınızı ve akıllı cihazınızı yalnız bırakırsanız, Vodafone'u durumdan haberdar ederek Servisleri sona erdirmelisiniz.
Servis kullanımının bir koşulu olarak, verilerin silinmesine ya da bozulmasına yol açabilecek casus yazılım (spyware) ya da bilgisayarınızdaki veya akıllı cihazındaki virüsler nedeniyle, verilerin ya da bilgisayarınızdaki ve akıllı cihazınızdaki dosyaların ve sürücünün silinmesini/bozulmasını engellemek amacıyla bilgisayarınıza ve akıllı cihazınıza tüm gerekli virüs koruma yazılımlarını kurmakla sorumlu olduğunuzu ve Servislerin sunumu süresince her zaman bu yazılımları bilgisayarınız ve akıllı cihazınızda bulunduracağınızı kabul ediyorsunuz.
Vodafone Müşteri Hizmetleri Teknik Destek Uzak Bağlantısı ancak sizin 0542 0 (542) 542 00 00 Vodafone Müşteri Hizmetleri'ni arayarak yaptığınız destek talebi ile gerçekleşir. Herhangi bir talebiniz olmadan size gelen bağlantı talebi SMS'lerini lütfen dikkate almayınız, şüpheli bir durumla karşılaştığınızda lütfen Vodafone Müşteri Hizmetlerini arayınız.


3. Yasal Uyarı
Vodafone'un bilgisayarınıza ve akıllı cihazınıza uzaktan erişimini, sizin her zaman ve Tedarikçi aracılığıyla sağlamakla sorumlu olduğunuz İnternet üzerinden (bir İnternet Servis Sağlayıcı vasıtasıyla) gerçekleştireceğini kabul edersiniz.
Servislerin kullanımına ilişkin riskin tümüyle size ait olduğunu açıkça kabul etmektesiniz. Vodafone Servislerin ya da ilgili teknolojinin kullanımı ya da sunumu ile ilgili olarak, üçüncü şahısların eylemleri ya da ihmalleri, üçüncü şahıslarca sağlanan servisler ya da Servislerin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediği yönündeki iddialar konusunda, zımni garanti ya da belli bir amaca uygunluk halleri dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez.
Vodafone ve Tedarikçi, Servislerin kullanımı ya da sunumu sonucunda ortaya çıkan kişisel yaralanma ya da mal hasarı, kar kaybı, very kaybı, kullanım kaybı ya da diğer özel, arızi ya da dolaylı zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizin ya da Servisleri kullanan kişilerin uğradığı yaralanma ya da zararlardan sorumlu değildir.

4. Sorumluluk Reddi
Kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, Vodafone'u Servislerin ve ilgili teknolojinin kullanımından doğan ya da bunları kullanımı ile ilgili her türlü sorumluluktan ari tutmaktasınız.

5. Tazmin Yükümlülüğünüz
Servislerin tarafınızca kullanımı dolayısıyla ortaya çıkan tüm faaliyetlerden siz sorumlusunuz. Hüküm ve Şartların tarafınızca ihlal edilmesi ya da Servislerin tarafınızca kullanımı sonucunda, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkan her türlü talep, kovuşturma, dava ya da zarar dolayısıyla doğan her türlü sorumluluk, talep ve masraf karşısında Vodafone ve personelini savunmayı, tazmin etmeyi ve ari tutmayı kabul etmektesiniz. 6. Mülkiyet Hakları
Vodafone, Servisler ile ilgili ya da bunlarla birlikte sergilenen metin, veri, belge, diyagram, marka ve logolar ("İçerik") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu websitesinde yer alan ve linki verilen materyaller dahil ancak yine bunlarla sınırlı olmamak üzere, Servislerde ve Servisler ile ilgili ve aynı zamanda Servislerin kullanımı ile bağlantılı tüm mülkiyet haklarını saklı tutar. İçeriklere ilişkin tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler Vodafone'a ait olup Vodafone tarafından kontrol edilir.

7. Veri Koruma
Vodafone ve grup şirketleri, bilgilerinizi Vodafone'un tabi olduğu yasal yükümlülüklere uymak ve:
- Vodafone'un bu hüküm ve şartlar uyarınca sunduğu Servisleri yönetmek;
- Şebekenin kalite ve güvenliğini izlemek ve Vodafone IT sistemlerini test edip bakımını yapmak;
- Vodafone ve Vodafone markasını zarar ya da kayba yol açabilecek faaliyetlerden korumak;
- Ürün ve servisleri analiz edip iyileştirmek;
için kullanabilir.

Vodafone iş amaçlarına uygun olarak, örneğin:
- Müşteri hizmetlerini iyileştirmek;
- Kalite kontrol çalışması yapmak;
- Vodafone'un telekomünikasyon sisteminin yetkisiz kullanımı engellemek; ve
- Vodafone'un suçu engelleme ya da tespit etmeye yönelik etkin sistemleri olmasını temin etmek;
amacıyla oturumları izleyebilir, kaydedebilir ya da tarayabilir.
Vodafone'un kişisel verileri nasıl işlediği konusunda daha fazla bilgi için Ekteki Vodafone gizlilik politikası'na bakabilirsiniz.

Ek: Vodafone Gizlilik Politikası
1.Aboneden istenen kişisel bilgiler, aboneye "Hizmet" verilebilmesi için gerekli olup, bu kişisel bilgiler Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. bünyesinde muhafaza altındadır.
2.Aboneye ait kişisel bilgiler; Telekomünikasyon mevzuatına uygun olarak ve Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, Telekomünikasyon "Hizmet"lerini pazarlamak ya da katma değerli "Hizmet"leri sağlamak amacıyla; abone veya kullanıcı kişisel bilgilerinin kullanılmasına izin verdiği takdirde, Vodafone Telekomüniksyon A.Ş. tarafından, bu tür "Hizmet"ler ve pazarlama için gerekli kapsam ve sürede işlenebilir. Kullanıcı ve aboneler, kişisel bilgilerinin işlenmesi için verdikleri izinleri her zaman geri alabilirler.
3.Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.; abonenin veya kullanıcının onayını almak koşuluyla, telekomünikasyon "Hizmet"lerinin pazarlanması ya da katma değerli "Hizmet"lerin sağlanması amacıyla, işlenen kişisel bilgileri ve bu tür işlemin süresini abone ve kullanıcılara bildirecektir.
4.Kolluk güçleri, ambülans ve itfaiye "Hizmet"leri dahil tüm acil aramalara ilişkin çağrılara cevap vermek amacıyla; abonenin veya kullanıcının rızası olmasa bile abonenin yer verisini ve kimliğini, kullanıcının ise yer verisini içeren bilgiler Telekomünikasyon Mevzuatı gereğince erişilebilir tutacaktır.
5.Abone kişisel bilgileri, yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık kararları, yasal istisnalar ve kişinin kendine ait kişisel bilgilerini üçüncü kişilere vermek yönündeki açık yazılı onayı dışında, hiçbir şekilde üçüncü kişilere verilmez.
6.Yasama ve yürütme organları, mercileri veya Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurum (Telekomünikasyon Kurumu) zaman zaman abone bilgilerini açıklamamızı isteyebilirler. Böyle bir durumda, abone bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde, yasalara uygun olarak yetkili mercilere açıklanabilecektir.
7.Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin hedefi, abone bilgilerini güncel tutmaktır.Bu nedenle belirli zaman aralıkları ile abonelerden kişisel bilgilerinin güncellenmesi talep edilebilecektir.
8.Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, abone bilgilerine hiç kimsenin izinsiz ulaşamaması için bilişim sistemleri üzerinde sıkı bir güvenlik politikası uygulamaktadır.
9.Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., meydana gelebilecek bir sahtecilik veya dolandırıcılık ya da herhangi bir soruşturma ya da şebeke güvenliği ihlali konusunda yasal merciler ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği yapabilir ve yasalar tarafından gerekli görülen hallerde ya da adli makamların talebini yerine getirilmesi halinde, elde edilen her türlü bilgiyi (kişisel veriler dahil) ifşa etme hakkı da saklıdır.
10.Abone bilgilerine ulaşma izni olan Vodafone Grubu'na dahil tüm şirketler, tüm Vodafone grubu personeli ve tüm üçüncü şahıslar, gizlilik mecburiyeti uygulamasına özellikle uymak zorunluluğundadırlar.