Cep Telefonları Baz İstasyonları Ve Sağlık

Yükleniyor

 
3G Üçüncü nesil mobil teknolojisi
Anten Baz istasyonunun elektromanyetik dalga gönderip alan kısmıdır
Baz istasyonu Cep telefonu üzerinden sesli arama, SMS, MMS ve internet gibi hizmetlerin kullanılmasına olanak sağlayan teçhizattır. Baz istasyonunda anten(ler), destek bir yapı (direk) ve baz istasyonunu çalıştıran bir ekipman kabini bulunur
Anten Baz istasyonunun elektromanyetik dalga gönderip alan kısmıdır
Baz istasyonu Cep telefonu üzerinden sesli arama, SMS, MMS ve internet gibi hizmetlerin kullanılmasına olanak sağlayan teçhizattır. Baz istasyonunda anten(ler), destek bir yapı (direk) ve baz istasyonunu çalıştıran bir ekipman kabini bulunur
Hücre Baz istasyonunun kapsadığı alana verilen isimdir
Kapsama alanı Belirli bir alan dahilinde yeterli sayıda baz istasyonu aracılığıyla sunulan mobil telefon hizmetidir
Dosimetri Absorbe edilen RF seviyesinin ölçülmesidir
Kulaklık Telefonu kulağınıza götürmeye gerek kalmadan konuşma yapmanıza olanak sağlayan telefon aksesuarıdır
Elektromanyetik alan Dalgalar halinde uzaya yayılan enerjidir. Farklı pek çok EMF frekansı mevcuttur
Elektromanyetik spektrum Bütün bir elektromanyetik frekans dizisi anlamına gelir
Uzmanın gözden geçirmesi Mevcut bilimsel araştırmanın uzman bir heyet tarafından gözden geçirilmesidir. Bu heyet, genellikle ulusal veya uluslararası bir sağlık ajansı tarafından görevlendirilir. Heyet, gözden geçirme esnasında DSÖ yaklaşımıyla uyumlu risk değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurur.
Maruz kalma Bu terim, herhangi bir RF alanından yayıldıktan sonra insan vücudu tarafından absorbe edilebilecek toplam enerji miktarını anlatır. Özel Absorbsiyon Oranı ile ölçülür.
Telefon Cep telefonu
Alan şiddeti Belirli bir alan dahilindeki radyofrekans enerjisinin seviyesidir
Frekans Belirli bir zaman diliminde (örneğin saniyede) uzaya yayılan eşit boyuttaki dalga sayısıdır. Ölçü birimi Hertz'dir (Hz) ve elektromanyetik alanların sınıflandırılmasında kullanılır
IARC Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı. INTERPHONE ile eşgüdümlü olarak faaliyet gösteren bağımsız ve öncü bir kanser araştırma örgütüdür
ICNIRP Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu. Bağımsız bilim insanlarından oluşan bir komisyondur. Kamusal alanlarda ve iş yerlerinde cep telefonlarından ve baz istasyonlarından kaynaklanan radyofrekans alanlarına ilişkin kılavuz ilkeleri belirler.
IEC Uluslararası Elektroteknik Komisyonu. Elektrikli ve elektronik aletler için standart geliştiren uluslararası bir kurumdur.
INTERPHONE Cep telefonları ve kanser ile ilgili olarak yürütülen öncü ve çok uluslu bir çalışmadır. Araştırma ekibi 13 ülkeye yayılmış durumdadır. IARC ile ortak yürütülen bir çalışmadır.
Yerel operatör Vodafone Group içinde belirli bir ülkeye hizmet veren şirkettir. Örneğin, Vodafone Avustralya
Hoparlör Cep telefonlarında sesi hoparlörden dışarıya veren fonksiyondur. Bu fonksiyon sayesinde kullanıcılar cep telefonunda uzak bir mesafede (telefon cihazını baş ve vücuttan uzakta tutarak) görüşmelerini gerçekleştirebilirler.
Direk Baz istasyonlarında yaygın olarak anten(ler)i desteklemek için kullanılan yapıdır.
Şebeke kurma/konuşlandırma Baz istasyonlarının sayısını arttırarak mobil şebekenin kapsamının genişletilmesidir.
Radyofrekans alanı Birçok iletişim şeklinde kullanılan düşük enerjili elektromanyetik alandır.
Araştırmanın gözden geçirilmesi Uzman görüşü sağlamak amacıyla mevcut bilimsel verilerin gözden geçirilmesidir
Araştırma çalışması Bilimsel sonuç üreten asıl çalışmadır.
SAR (Specific Absorbtion Rate) Özel Absorbsiyon Oranı. RF alanından yayıldıktan sonra insan vücudu tarafından absorbe edilen enerjiyi hesaplamak için kullanılan yöntemdir. Ölçü birimi, Watt/kilogram'dır.
Sinyal Baz istasyonu ve cep telefonu arasında radyofrekans alanı aracılığıyla kurulan bağlantıdır.
Destek yapı Baz istasyonunun anten(ler)i destekleyen kısmıdır. Destek yapı, çoğunlukla ya bir direktir ya da binanın destek için kullanılan bir parçasıdır.
Dalgaboyu Bir elektromanyetik dalga üzerindeki yan yana iki nokta arasındaki mesafeye verilen addır. Dalga boyu ve frekans birbiriyle ters orantılıdır. Yani kısa dalga boyu yüksek frekans anlamına gelir.
DSÖ Dünya Sağlık Örgütü. Birleşmiş Milletler'in sağlık meseleleriyle ilgilenen bir koludur. Amacı, bütün insanlar için mümkün olan iyi sağlık koşullarını yaratmaktır.
WiFi Kablosuz bağlılık/bağlantı. Herhangi bir kabloya ihtiyaç duyulmadan bilgisayar veya benzeri iletişim cihazlarının birbirine veya internete bağlandığı bir çeşit kablosuz ağdır.
WLAN Kablosuz Yerel Alan Ağı. Herhangi bir kabloya ihtiyaç olmadan sadece radyo frekansı aracılığıyla birbirine bağlanan bilgisayarlar grubuna verilen addır.
Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.