Duyurular

Yükleniyor

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun Geçici 5 inci Maddesine İlişkin Bilgilendirme

10 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete'de (mükerrer) yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren "Elektronik Haberleşme Kanunu"nun Geçici 5 inci maddesi ile aşağıdaki hususlar düzenlemiştir.

"(1) GSM mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler nezdinde tutulan abonelik kayıtlarının tam, doğru ve güncel bilgilerden oluşmasını teminen, tüm abonelik kayıtları bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde güncellenir. Bu kapsamda ilgili işletmeciler nezdindeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlıkları bulunan tüm aboneler, bu süre içerisinde kimliklerini ispatlayıcı belgelerle birlikte ilgili işletmeciye başvururlar. Başvuru esnasında abonelerden kimliklerini ispata yarar belgelerin birer örneği ile birlikte bireysel abonelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, kurumsal abonelerden ise vergi numaraları alınır. Bu madde kapsamında bilgileri güncellenemeyen hatların elektronik haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilir.

(2) Bu Kanunda tanımlanan son kullanıcılar, kullanmakta oldukları hatları, bir kereye mahsus olmak üzere verilen süre içerisinde, hiçbir vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğe tabi olmaksızın kendi üzerlerine kaydettirmek için ilgili işletmeciyle abonelik sözleşmesi akdedebilir. Söz konusu hatların eski abonelerinin yapılan işleme bir yıllık zamanaşımı süresi içinde itiraz hakları saklıdır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler Kurum tarafından yapılır."

Bu hükümler doğrultusunda gerekli işlemlerin 10 Kasım 2009 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Kullanmış olduğunuz hattınızı ücretsiz olarak üzerinize devir almak için hattınız yanınızda olmak kaydı ile Vodafone Mağazalarıne başvurabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgiyi Vodafone Müşteri Hizmetleri 0 (542) 542 00 00 nolu telefondan arayarak edinebilirsiniz Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.