Abone Alımına Kapatılmıştır !

Mart Ayına Özel Esnaf Aile Kampanyası


Mart ayına özel esnaf aile kampanyasıyla Vodafone ailecek gelenlere %50’ye varan indirimlerle!!

Mart ayı boyunca Vodafone’da 2. Hatta Esnaf Aile tarifesi 53 TL yerine 30 TL!

*Sadece bireysel Esnaf aboneleri için geçerlidir.

 • Mart Ayına Özel Esnaf Aile Kampanyası Esasları:

  • Bu tarifeden TESK personel kimlik kartı; esnaf ve sanatkarlar ile ticaret sicil müdürlükleri ve esnaf odalarınca verilen sicil tasdiknamesi, üyelik belgesi veya kayıt belgesinden herhangi birini ibraz eden aboneler ile Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesindeki e-vergi levhası sorgulama ekranından alınacak çıktıyı veya Ulaştırma bakanlığı Mesleki yeterlilik belgesi (SRC) veya Psikoteknik Belgesi ibraz eden kurumsal ve bireysel faturalı aboneler yararlanabilirler. Bu belgeleri ibraz edemeyen esnaf kişilere ait şahıs şirketleri için yazarkasa fişi ve fiş ile eşleşen kimlik bilgisi alınarak tarifeye kaydı yapılır. Özel kuruluş niteliğinde olan esnaflar ise yazarkasa fişi ve fiş ile eşleşen vergi levhası beyan etmeleri durumunda tarifeye katılabilirler. Avukatlar: Diploma fotokopisi, Avukat Kimlik Belgesi fotokopisi, internetten Baro Levhası çıktısı veya internetten E-vergi levhası sorgulama çıktısı; Doktorlar: Diploma fotokopisi, internetten Doktor Bilgi Bankası çıktısı veya internetten E-vergi levhası sorgulama çıktısı; Eczacılar: Diploma fotokopisi veya internetten E-vergi levhası sorgulama çıktısı; Dış Ticaret: İnternetten E-vergi levhası sorgulama çıktısı; Mimarlar: Diploma fotokopisi, TMMOB Mimarlar Odası Üye Kimlik Kartı fotokopisi veya internetten E-vergi levhası sorgulama çıktısı ile tarifelere dahil olabilirler. Ayrica yukarıdaki belgeleri temin edemeyen aboneler Vodafone Esnaf Referans Belgesi ile de kampanyaya dahil olabilirler.

  • Esnaflık yapan vergi levhası sahibi kişinin 1. derece yakınları (çocuğu, kardeşi veya eşi), aşağıda belirtilen belgeler ile tarifeden faydalanabilecetir.

  • Eğer esnaflık yapan kişi vergi levhasında ismi bulunan kişinin çocuğu ise gerekli belgeler:

  * Vergi levhası

  * Esnaflık yapan kişinin (çocuğun) nüfus cüzdanı (vergi levhası sahibinin nüfus cüzdanına gerek bulunmamaktadır)

  • Kontrol Mekanizması: Bu nüfus cüzdanındaki baba (veya anne) adı ve soyadı ile vergi levhasındaki ad ve soyadın aynı olması gerekmektedir. Bunlar karşılaştırılarak vergi levhasındaki isimin esnaflık yapan kişinin gerçekten babası (veya annesi) olup olmadığı kontrol edilecektir.

  • Eğer esnaflık yapan kişi vergi levhasında ismi bulunan kişinin eşi ise gerekli belgeler:

  * Vergi levhası

  * Esnaflık yapan kişinin evlilik cüzdanı (vergi levhası sahibinin nüfus cüzdanına gerek bulunmamaktadır)

  • Kontrol Mekanizması: Bu evlilik cüzdanındaki eşin adı ve soyadı ile vergi levhasındaki ad ve soyadın aynı olması gerekmektedir. Bunlar karşılaştırılarak vergi levhasındaki isimin esnaflık yapan kişinin gerçekten eşi (karısı veya kocası) olup olmadığı kontrol edilecektir.

  • Eğer esnaflık yapan kişi vergi levhasında ismi bulunan kişinin kardeşi ise gerekli belgeler:

  * Vergi levhası

  * Esnaflık yapan kişinin nufüs cüzdanı (vergi levhası sahibinin nüfus cüzdanına gerek bulunmamaktadır)

  • Kontrol Mekanizması: Erkek kardeşlede, bu nüfus cüzdanındaki baba (veya anne) adı ve soyadı ile vergi levhasındaki soyadın aynı olması gerekmektedir. Bunlar karşılaştırılarak vergi levhasındaki isimin esnaflık yapan kişinin gerçekten erkek kardeşi olup olmadığı kontrol edilecektir. Kız kardeşlerde ise nufüs cüzdanındaki evlenmeden önceki soyad ile vergi vergi levhasındaki soyadın aynı olması gerekmektedir. Bunlar karşılaştırılarak vergi levhasındaki isimin esnaflık yapan kişinin gerçekten kız kardeşi olup olmadığı kontrol edilecektir.

  • Her vergi levhası üzerine, vergi levhası sahibi haricinde en fazla 3 farklı kişi tanımlanabilir.

  • Tarifeye telesatış kanalı üzerinden giriş yapılabilir. Sadece mevcut kurumsal müşteriler için geçerlidir.

  • Aboneler bu tarife ile detayları paket açıklamalarında verilen dakikalar yurtiçi sabit hatlar ve diğer operatörler yönüne ve sınırsız grup içi yönüne toplu süre hakkına sahip olacaklardır.

  • Aboneler pakete giriş tarihine kadar abone eski tarifesi üzerinden ücretlenir.

  • Abonenin ilk faturasında aylık paket ücreti ve dakikalar; aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak fatura edilir.

  • Dönem içerisinde yapılan paketten her türlü çıkış ve iptal işlemi durumunda abone toplu süre ücretininin tamamını öder.

  • 1 abone kendi adına 5 adet hat alabilir.

  • Toplu süre ücreti abonenin faturalarında ilgili fatura döneminde tahsil edilir.

  • Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.

  • Dakika için ücretlendirme periyodu 6 sn, SMS için 1 SMS ve data için 1kB'dır.

  • Paketinize ait toplu sürenizin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yaptığınız görüşmeleri kapsamayabilir.

  • Müşteriler ilgili pakete gecisle birlikte yurtiçi 4.5G servisinin kullanima acilmasina onay vermis sayilir. Abone, BTK yetkilendirmesi sonucunda Vodafone Telekomünikasyon AŞ tarafından 4.5G hizmetinin sunulmaya baslayacagi tarih itibariyle, herhangi bir ek işlem yapmadan yurtiçinde 4.5G servisini kullanmaya başlayacaktır. Abone isterse servisten çıkış sağlayabilecektir. Servise giriş talebinde, giriş yapıldığında ve çıkışta aboneye ilgili sms bilgilendirmeleri yapılmaktadır.

  Esnafa Aile Tarife Kampanyası Taahhütnamesi için tıklayınız.
 • Aile Kampanyası Esasları:

  • Kampanya kapsamında son 30 gün içinde yeni hat tesisi, numara taşıma ya da faturasızdan faturalıya geçiş yolu ile Esnaf Aile tarifesini seçmiş aboneler Vodafone faturalı bireysel abonesi olan aile bireylerinin ya da kendilerine ait diğer Vodafone faturalı bireysel hattın kendilerine referans olması ve 12 aylık dönem taahhüt vermeleri karşılığında tarifenin standart fiyatı üzerinden 12 aylık dönem boyunca 23 TL indirim kazanırlar.

  • Faturasızdan faturalıya geçiş hakkı için Vodafone faturasız tarifelerde en az 90 gün kalınmış olmalıdır.

  • Kampanyadan yararlanmak isteyen abonenin aktif statude Esnaf Aile tarifesinde olması, Vodafone faturalı bireysel tarifelerinde bulunan başka bir numarayı referans göstermesi ve 12 fatura dönemi için taahhut vermesi gerekmektedir. Referans gösterilen hattın sahibi referans gösteren kişi ile aynı kişi olmalı veya aynı aileden olmalıdır.

  • Aynı ailede olmak kontrolu MERNIS sistemi üzerinden otomatik olarak (kurumsal esnaf için nüfus cüzdanı) kontrol edilecektir. Aynı nüfüs kütüğüne (il, ilçe,mahalle,köy cilt no) ve aile sıra numarasına sahip olmak gerekmektedir.

  • Bir numaranın referansı ile aynı anda maksimum 5 alt numara kampanyadan yararlanabilir.

  • Referans olan numara son 30 gün içinde numara taşımış ya da yeni hat tesis etmiş olmamalıdır. 30 günden uzun süredir Vodafone'da faturalı ya da faturasızdan faturalıya geçen abone olarak bulunuyor olmalıdır.

  • Referans olan numara, referans olduktan sonra referans verdiği ve kampanyaya girmesine imkan sağladığı numarayı referans göstererek kampanyaya giremez. Ancak yeni bir referans numara ile kampanyaya giriş yapabilir.

  • Bir GSM No aynı GSM No'ya referans olamaz. Ancak aynı aboneye ait bir GSM No diğerine referans olabilir.

  • Kampanya 31.03.2016 tarihine kadar yeni abone alımına açıktır.

  • Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde, kendi talepleriyle kampanyadan çıktıklarında, tarifelerini kampanya ile uyumlu olmayan tarifelere değiştirdiklerinde, hatlarını kapattıklarında, iptal ettirdiklerinde, devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında numaralarını başka operatörlere taşıdıklarında veya hatları Vodafone tarafından kapatıldığında, dondurulduğunda kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin bir sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır. Cayma bedeli kampanya içinde kalınan her ay için yapılmış olan kampanya indirimlerinin toplamıdır. Bu tutar kampanyann son ayına kadar kalınması durumunda ödenecek toplam tutar ile karşılaştırılır ve düşük olan tutar aboneye cayma bedeli olarak yansıtılr. Kampanya dahilinde aylık verilen fayda 23 TL’dir.

  • Kampanya çıkışları anlık olur ve çıkış yapılan fatura döneminde verilen indirim dışındaki faydalar çıkış işleminden sonraki ilk fatura dönemine kadar sürer. İndirim ise kampanyadaki ilk dönemin 12. ayı haricinde kampanya sonlandığı durumda o fatura dönemi için silinir.

  • Kampanyaya katılım sağlayan hat herhangi başka bir tarifeye kampanyalı olarak geçiş yapamaz.

  • Kampanya için referans olan Vodafone faturalı bireysel aboneleri faturalı herhangi başka bir tarifeye geçiş yapabilirler.

  • Kampanyaya katılım anlık ve kampanyadan çıkış anlık olur.

  • Kampanya indirimi 12 fatura dönemi boyunca sürer.

  • Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması gerekmektedir.

  • Kurumsal Vodafone Müşterileri referans olarak gösterilemez.

  • Vodafone kampanyayı istediği tarihte sona erdirme hakkını saklı tutar.

  • Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

  • Güncel ve detaylı kampanya bilgilerine vodafone.com.tr’den erişilebilir.