Enerji Yönetimi Nedir?

Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarında üretilen kullanım verilerinin uzaktan anlık olarak takip edilebilmesi sayesinde şebekelerde yaşanan enerji kayıp ve kaçaklarının önüne geçilerek gelir artışı sağlanmaktadır.

M2M teknolojisinden yararlanılarak şebekeler ile enerji dağıtımının daha verimli ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla takip ve ölçüm bilgisi alınabilinmektedir.

Bu hizmetin katkıları arasında daha az enerji kesintisi yaşanması, şebekedeki enerji kayıplarının azalması, enerji piyasasının daha verimli hale gelmesi ve yenilenebilir enerji üreticilerinin koşullarının iyileştirilmesi sayılabilir.

Müşterilerin tükettiği ve ürettiği enerji miktarları hem kamu hizmetini sağlayan şirket hem de müşteri tarafından M2M teknolojisi sayesinde anlık olarak izlenip uzaktan kontrol edilebilir.

Bu sayede şirket ile müşteriler arasında olumlu bir iş birliği ilişkisi kurulabilmektedir.

Kimlere Uygun?

Regulatif gereklilikleri karşılamak amacıyla enerji tüketim miktarını ölçmek isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar Enerji tüketimini raporlayarak verim yönetimi yapmak isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar.