Akıllı Şehirler

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI "AKILLI ŞEHİR YOL HARİTASI" BURSA'DA AÇIKLANDI

Akıllı Şehirler, Türkiye'ye Yılda 30 Milyar Tl Kazandıracak

Vodafone, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından hazırlanan, Türkiye'nin en kapsamlı "Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu", akıllı şehirleşmede öncü kentlerden Bursa'da açıklandı. 23 büyükşehir belediyesinin katılımıyla hazırlanan Akıllı Şehirlerraporda, akıllı şehir programlarının ülke ölçeğinde tasarlanması ve bütünsel bir biçimde uygulanması halinde akıllı şehirlerin Türkiye'nin Gayri Safi yurt içi Hasılası'na yılda yaklaşık 30 milyar TL'lik katkıda bulunması öngörülüyor. Rapora göre, vatandaşların belediyelerden en büyük çözüm beklentisi ise %78,9 ile ulaşım olurken, onu %73,7 ile trafik ve %52,6 ile otopark sorunu izliyor.

Raporla birlikte Akıllı Şehirlerwww.sehirsizin.com adresi üzerinden bir online platform da sunulacak. Platform sayesinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri daha sistemli bir şekilde takip edilecek. Vatandaşlar, yaşadığı şehirle ilgili söz sahibi olabilecek, site üzerinden fikir ve önerilerini paylaşarak dönüşüme destek verebilecek.

1 Aralık 2016 – Türkiye'de akıllı şehirlere yönelik olarak belediyelerin faydalanabileceği bir başucu kaynağı sunmak hedefiyle Vodafone, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından hazırlanan "Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu", akıllı şehirleşmede öncü kentlerden Bursa'da açıklandı. Türkiye'de akıllı belediyeciliğin röntgenini çeken ve akıllı şehirler konusunda en kapsamlı rapor olarak gösterilen çalışmada, insana değen ve etki bırakan yaklaşımların teknoloji desteğiyle en etkin şekilde şehirleri nasıl geleceğe taşıyabileceği sorusuna yanıt aranıyor. Şehirler için olması gereken modeli ortaya koyan rapor, akıllı şehirlerin bir lüks değil bir ihtiyaç olduğuna ve sürdürülebilir bir şehir hayatı için kentlerin hızla uçtan uca akıllı şehirler haline gelmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Raporla birlikte bir online platform da hazırlanarak uçtan uca vatandaş odaklı bir akıllı şehir yol haritası sunulacak.

30 büyükşehir belediyesi akıllı şehir olacak

Türkiye'deki 23 büyükşehir belediyesinin katılımıyla hazırlanan raporda akıllı şehir programlarının ülke ölçeğinde tasarlanması ve bütünsel bir biçimde uygulanması halinde akıllı şehirlerin Türkiye'nin Gayri Safi yurt içi Hasılası'na yılda yaklaşık 30 milyar TL'lik katkıda bulunması öngörülüyor. "Akıllı Şehir Yol Haritası" ile ilk etapta 30 büyükşehir belediyesinin akıllı şehir olması hedefleniyor. Rapora göre, bu hedefe ulaşılması halinde ülke genelinde %20 enerji tasarrufu sağlanabilecek. Akıllı trafik uygulamalarıyla, günde ortalama 100 dakikanın trafikte geçirildiği ve nüfusu 10 milyondan fazla olan bir şehirde vatandaşların trafikte geçirdiği zamandan yılda ortalama 104 milyon saat tasarruf edilebilecek. Ayrıca, akıllı kavşak uygulamalarıyla, kavşaklardaki duraklamalarda günde ortalama %45'e yakın azalma sağlanabilecek. 

Global ve yerel platformlarda yapılan araştırma sonuç ve bulguları kullanılarak hazırlanan "Akıllı Şehir Yol Haritası", Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye Bilişim Vakfı Akıllı ŞehirlerBaşkan Vekili Bülent Gönç, Akıllı ŞehirlerVodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya, Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga Yaveroğlu'nun katılımıyla Bursa'da düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.

Engin Aksoy: "Belediyelerin Dijitalleşme Endeksi ortalaması %55"

Bugün dünyanın dört bir yanında belediyelerin akıllı şehir çözümlerine yöneldiğine ve akıllı şehirlerin ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından birini oluşturduğuna dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, sadece şirketlerin değil, vatandaşlarımıza doğrudan hizmet ulaştıran, başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarının da dijitalleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere hayata geçirdiğimiz Yarına Hazırım Platformu ve Vodafone Dijitalleşme Endeksi'ni kamu kurumları ve belediyeler için de uyarladık. Yarına Hazır Şehirler için geliştirdiğimiz Dijitalleşme Endeksi ile belediyelere yol göstermeyi ve onları yarına hazır şehirler haline getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 26 büyükşehir belediyesiyle hayata geçirdiğimiz ‘Akıllı Şehir Endeksi' ile büyükşehir belediyesi ortalama skorunu %55 olarak tespit ettik. Bu sonuç, %53 olan Türkiye İşletmeler Skoru'nun 2 puan üzerinde olsa da, bunun yeterli olmadığını ve 2023 Türkiye'si için belirlenen hedeflere ulaşmak için dijitalleşmede daha gidilecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız ‘Akıllı Şehir Yol Haritası' ise belediyelerimizin akıllı şehirleşme sürecini hızlandırmaya, bunun için onlara bir yol haritası sunmaya ve bu yol haritasını onlarla birlikte hayata geçirmemize olanak sağlayacak. Bu yol haritasına raporla başladık. Bir sonraki aşamada, bu yol haritasını vatandaşların ihtiyaçlarıyla şekillendireceğiz ve vatandaşı odak noktası yapmayı planladığımız online platformla tamamlayacağız."

Vatandaş yaşadığı şehirle ilgili söz sahibi olacak

"Akıllı Şehir Yol Haritası", akıllı şehirlere ilişkin kapsayıcı bir tanım ortaya koyduktan sonra, akıllı şehirlerin temel bileşenlerini tanıtıyor. Akıllı şehirleşmeden etkilenen ana sektörlerdeki ön plana çıkan güncel gelişmelere değinen raporda, uluslararası başarılı örnekler paylaşıldıktan sonra Türkiye'deki mevcut duruma ilişkin bir özet bakış sunuluyor ve başarılı bir akıllı şehir dönüşüm yolculuğu için kritik öneriler sıralanıyor. Raporun sonunda, farklı olgunluktaki akıllı şehir gelişimine ışık tutabilecek bir yol haritası sunuluyor.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, Vodafone tarafından geliştirilen Dijitalleşme Endeksi sonuçlarına da yer veriliyor. Vodafone'un Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye'nin dört bir yanında 26 büyükşehir belediyesiyle hayata geçirdiği "Akıllı Şehir Endeksi" çalışmasında, büyükşehir belediyelerinin ortalama dijitalleşme skoru %55 olarak tespit edildi. Belediyeler, Dijital Hizmetler'de %52, Dijital Operasyonlar'da %49 ve Dijital Teknoloji Platformları'nda %59'luk skora sahip bulunuyor.

Raporda ayrıca, Barselona, Kopenhag, Jakarta, Amsterdam, Dubai, Güney Afrika, San Francisco, New York, Luksor, Seul, Londra, Singapur ve Lembo gibi şehir ve ülkelerdeki akıllı şehir uygulamaları kapsamlı olarak anlatılıyor.

Vodafone, "Akıllı Şehir Yol Haritası" ile birlikte Akıllı Şehirler Online Platformu'nu da sunacak. www.sehirsizin.com adresinde Ocak ayında hizmete girecek online platformla, akıllı şehirleri hayata geçirirken bireylerin de görüşlerinin alınması hedefleniyor. Vatandaşlar ile belediye arasındaki iletişimi artıracak platform sayesinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri daha sistemli bir şekilde takip edilecek. Vatandaşlar, yaşadığı şehirle ilgili söz sahibi olabilecek, site üzerinden fikir ve önerilerini paylaşarak dönüşüme destek verebilecek.

Vatandaş en çok ulaşım, trafik ve otopark konularında çözüm bekliyor

Raporda yer alan belediyelerle online olarak uygulanan anket bölümüne göre:

 • Belediyelerin %74'ünde farklı birimlerden personelin katılımıyla akıllı şehir ekipleri bulunuyor.
 • Şehir sakinleriyle ilişkilere önem veren belediyeler, %89'luk bir oranla, görüş, öneri ve şikâyetlerini ileten kişilere mutlaka geri dönüş yapıyor.
 • Vatandaş görüş ve önerilerinin iletildiği kanallar içinde web sitesi (%94,74) en yaygın uygulama olurken, onu çağrı merkezi (%89,47) takip ediyor.
 • Akıllı şehir çözümleri %94'lük oranla en çok ulaşım alanında kullanılıyor, onu %42 ile su hizmetleri takip ediyor.
 • Vatandaş ve paydaşların belediyelerden en büyük çözüm beklentisi ulaşım (%78,9) olurken, onu trafik (%73,7) ve otopark (%52,6) sorunu izliyor.
 • Başarılı olarak değerlendirilen akıllı şehir uygulamaları arasında akıllı durak, akıllı otobüs, akıllı trafik ışıkları ve sinyalizasyon, akıllı kavşaklar gibi ulaşımı doğrudan ilgilendiren uygulamalar ön plana çıkıyor.

Raporun uluslararası örnekler bölümünden ilgi çekici bazı veriler şöyle:

 • 2016'da 17 milyar ABD Doları olan akıllı ulaşım pazarının önümüzdeki 5 yılda 25 milyar ABD Doları'na ulaşması bekleniyor.
 • 2015'te dronlardan elde edilen toplam endüstri gelirinin 200 ile 400 milyon ABD Doları olması bekleniyor.
 • Dünya mikro şebeke pazarının 2014-2020 arasında %21 büyümesi bekleniyor.
 • Dünyada sızıntı kaynaklı şebeke suyundan kayıp oranının %50 civarında olduğu tahmin ediliyor. 2030 yılında şebeke suyuna olan talebin arzı %40 geçeceği öngörülüyor.
 • Şehirlerde üretilen atığın ancak %2'si düzgün olarak arıtılıyor.
 • Her 100 yılda bir olan büyük seller artık her 10-20 yılda bir, hatta daha kısa aralıklarla meydana geliyor.
 • Yıllık %48 oranında büyüme gösteren sağlık verisi dünya genelinde en hızlı büyüyen veri segmentleri arasında yer alıyor.
 • Akıllı bina ve yaşam teması, 2014 yılında 147 milyar dolarlık bir iş hacmine sahipken, bu rakamın 2020 yılında 220 milyar dolara ulaşması öngörülüyor
 • Veri Arşivi ve Analizi Yoluyla Önceden Suç Tespiti sayesinde hırsızlık oranlarında %19 düşüş sağlanabiliyor.
 • Akıllı park sistemiyle, 200.000 insanın yaşadığı bir Avrupa şehrinde, park yeri bulma zamanı %50 azaltılarak hem yaşam kalitesine katkıda bulunulabiliyor, hem de yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Park gelirleri artarken, personel giderleri %5-10 arası düşürülebiliyor.
 • Akıllı katı katık toplama sistemleriyle çöp toplama maliyetlerinde %43'e kadar azalma yaşanabiliyor.