BlackBerry Curve +1 TL'den başlayan fiyatlarla sizi bekliyor!

Yükleniyor

BlackBerry Curve +1 TL'den başlayan fiyatlarla sizi bekliyor!

3G'li BlackBerry 9300 ayda +1 TL'den başlayan fiyatlarla!

BlackBerry Curve™ 9300
 • 3G şebeke destekli
 • GPS, önyüklenmiş BlackBerry haritası
 • 2 MP kamera
 • Bluetooth
 • Wi-Fi

BlackBerry Curve™ 9300 (36 Ay Taahhütle)
Tarifenin Aylık Ücreti Aylık Ek Ödeme Aylık Toplam Ödeme
Her Şey Dahil Global Paket 125 TL 1 TL 126 TL
Taahhüt süresi 36 Ay
 
BlackBerry Curve™ 9300 (24 Ay Taahhütle)
Tarifenin Aylık Ücreti Aylık Ek Ödeme Aylık Toplam Ödeme
Her Şey Dahil Global Paket 125 TL 5 TL 130 TL
İş Ortağım Mega+ 99 TL 5 TL 104 TL
Her Şey Dahil Pro Paket 85 TL 5 TL 90 TL
İş Ortağım Mega 85 TL 5 TL 90 TL
Her Şey Dahil Ekstra Paket 60 TL 9 TL 69 TL
Her Şey Dahil Eko Paket 40 TL 15 TL 55 TL
Diğer Kurumsal Tarifeler ile* 40 TL
Taahhüt süresi 24 Ay
 • *Ortak Havuz Tarifeleri hariç

  İş Ortağım Tarifeleri ve Her Şey Dahil Paketler Kampanya Esasları
 • Vodafone Kurumsal BlackBerry Curve 9300 Kampanyası- Ek Ödeme Yapısı; İş Ortağım Mega, Mega Plus, İş Ortağım Her Şey Dahil Paketler Eko, Ekstra, Pro ve Global Paket tarifeleri için geçerlidir.
 • Vodafone Kurumsal BlackBerry Curve 9300 Kampanyası- Ek Ödeme Yapısı kapsamına dahil edilebilecek aboneler için çeşitli kriterler belirlenmiştir. Kampanya kapsamına son 8 aydır faturalı Vodafone abonesi olan ve/veya son 8 aydır kısıtlı/dondurulmuş statüsüne girmemiş olan aboneler kampanyaya kredi kartsız katılabilirler.
 • Abonenin müşteri numarası altında yer alan faturalı hatlarından, abonelik yaşı 8 aydan büyük olan hattına ait son 8 aylık toplam fatura tutarının en az 350 TL olması ve bu hattın fatura ödemelerinin düzenli olarak yapılmış olması durumunda, bu aboneler taahhüt ettikleri tutarları aylık faturaları üzerinden ödeyeceklerdir.
 • Kampanyaya katılan abonelere, 3 ay boyunca ücretsiz Blackberry BIS internet hizmeti verilecektir. 3 ayın sonunda, bu hizmet aylık 16,90 TL olarak ücretlendirilecektir. Abone, istediği taktirde, bu hizmeti ücretsiz kullanım süresi bittiğinde sonlandırabilir.
 • BIS lisans kullanımları ile aboneler BlackBerry APN üzerinden sınırsız data kullanıma sahiptir.
 • Kampanya kapsamında yer alan abonelerin yapacağı görüşmeler ve/veya gönderilecek SMS'leri ve/veya WAP veya diğer APN kullanımları, kampanyaya tabi hattın içinde bulunduğu mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Vodafone'dan temin edilen BlackBerry BIS servisi, Vodafone'un veri dolaşım (roaming) anlaşmasının olduğu ülkelerde kullanılabilir ve bu ülkelerde gerçekleştirilecek data kullanımı, abonenin seçmiş olduğu kampanya seçeneği bedeline ek olarak, mevcut standart ululararası dolaşım tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirilecektir.
 • Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabilecektir.
 • Bireysel müşteri numarasına bağlı en fazla 1 abonelik (GSM numarası) kampanyadan yararlanabilir.
 • Kurumsal bir müşteri numarasına bağlı en fazla 50 abonelik (GSM numaraları) aynı anda kampanyadan faydalanabilir.
 • Hattın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması, devredilmesi, ön ödemeli hatta çevrilmesi, ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre taşınması, kampanya kapsamındaki tarifelerden farklı bir tarifeye geçirilmesi durumunda aboneye yansıtılacak cezai şart tutarı, cihazın taahhütname imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirlenen kampanyaya özel son kullanıcı fiyatından, kampanyaya aykırı durumun meydana geldiği tarihe kadar cihaz taksit bedeli altında yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle, kurumun cezai şartlarla ilgili kararına uygun olarak hesaplanacaktır. Bu tutara ayrıca tarife bedeli üzerinden verilmiş indirimler de eklenecektir.
 • Blackberry 9300 KDV dahil son kullanıcı fiyatı: 560 TL
 • Aboneler, sadece İş Ortağım Her Şey Dahil Pro, Global Paketler, İş Ortağım Mega ve Mega Plus paketler arasında geçiş yapabilir.
 • Yeni aboneliklerde veya mevcut durumda kampanya kapsamında kullanmayı taahhüt ettiği tarifesi kullanmayan aboneliklerde; kampanyaya katılım tarihini takiben ilk fatura dönemine kadar olan süre gözönünde bulundurularak aylık paket ücreti (cihaz taksit ve tarife indirim bedeli hariç) bu süreye oranlanarak fatura edilecektir.
 • Mevcut durumda kampanya kapsamında kullanmayı taahhüt ettiği tarifesini kullanmakta olan aboneler ise kampanyaya anlık girecek, ve tarife ücreti bulunduğu fatura dönemine yansıtılacaktır.
 • Kampanya kapsamında yer alan aboneler aksini belirtmediği sürece kampanya taahhüt süreleri bitmiş olsa dahi, aylık paket (cihaz temlik bedeli hariç) kullanımına devam edecek olup, indirim bedelleri sona erecektir.
 • Kampanyaya ait cihazlarda oluşabilecek arıza veya herhangi bir nedenle yapılacak olan geri iade işlemlerinden sorumluluk ithalatçı firma, satışın yapıldığı mağazaya aittir. Bu gibi durumlarda VF A.Ş. herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Abonelerin kampanya kapsamına dahil olabilmeler için taahhütname imzalamaları gerekmektedir.
 • Kampanyaya katılım, stoklar ile sınırlıdır.
 • Kampanya bitiş tarihi 28.02.2013'dir.
 • Taahhütname için tıklayınız
  Diğer Kurumsal Tarifelere Yönelik Kampanya Esasları
 • Vodafone Kurumsal BlackBerry Curve 9300 Kampanyasıkapsamında, kampanyayla ilişkili tarifelerden birini seçen tüm mevcut veya yeni bireysel, kurumsal faturalı aboneler, içinde aylık cihaz taksit bedeli ve aylık Blackberry BIS internet servisi ücretini bulunduran aylık 40 TL'yi 24 ay ödemeyi taahhüt etmeleri durumunda; Blackberry 9300 cihazını alabileceklerdir ve taahhüt ettikleri süre boyunca sınırsız BIS lisans kullanımına sahip olacaklardır.
 • Kampanya ile ilişkili tarifeler: İş Ortağım Her Şey Dahil Eko Paket, İş Ortağım Her Şey Dahil Ekstra Paket, İş Ortağım Her Şey Dahil Pro Paket, İş Ortağım Her Şey Dahil Global Paket, İş Ortağım Mini Paket, İş Ortağım Midi Paket, İş Ortağım Maxi Paket, İş Ortağım Süper Plus, İş Ortağım Süper Paket, İş Ortağım Mega Paket, İş Ortağım Mega Plus Paket, İş Ortağım Mini Plus, Esnaf Avantaj Mini Heryöne+, Esnaf Avantaj Mini Süper, Esnaf Avantaj Midi, Esnaf Avantaj Her Yöne Ekstra, Esnaf Avantaj Mega, Ortak Havuz Ses Tarifeleri, Kurumsal VF'larla&Şirketiçi CL, Kurumsal Heryöne 10.000, Kurumsal VF'lularla CL 35TL, Kurumsal VF'lularla CL 45TL, Yeni Kurumsal Heryöne, Kurumsal Paket 120, Kurumsal Paket 180, Kurumsal Paket 270, Kurumsal Paket 810, CTC Outdial, Multisantral 150, Multisantral 300, Multisantral 550, Multisantral 900, Multisantral 1800, Multisantral 3600, Holding Tarifesi Özel Kurumlar Grup, Holding Kısıtlı, Holding Mini, Holding Midi, Holding Süper, Holding Mega, Konuşkan Ofis, Konuşkan Ofis - 39 TL, Vodafone Cep Konuş 1500 dk, Kurumsal Şirket Özel 1, Kurumsal Şirket Özel 3, Firmalar Arası Seçeneği, Kızılay Tarifesi, Yeni Kurumsal Faturalı Kısıtlı, Yeni Kurumsal Faturalı Kısıtsız, Ofis içi Limitsiz Çalışanlar, Yeni L. Ofis Çalışan Kısıtsız, Yeni Vodafone FCT Tarifesi, İş Ortağım Mini Paket-Kısıtlı, Vodafone-MOC Kapalı, Tarım Kredi Kooperatifleri Paketi, VIP 1, İşinizi Düşünen Tarife 250, İşinizi Düşünen Tarife 500, Gold Class 90, Kurumsal Vodafonelularla CL 55 TL, Cep Paket 180, Cep Paket 270, Cep Paket 420, Hesaplı Tarife 500, Cep Paket 810, Kurumsal Paket 420, Cep Beşyüz 2, Hesaplı Esnaf Tarifesi, Bereketli Esnaf Tarifesi, FCT tarifesi paketleri, Büyük Holding Tarifesi, Vodafone Cep Konuş 750 dk, VIP Class Normal, VIP CLASS 210, Kurumsal Şirket Özel 2, Kurumsal Şirket Grup, Kurumsal Faturalı, Grup içi Ücretsiz Tarife, Ofis içi Limitsiz Çalışanlar, Ofis içi Limitsiz Yönetici, Kurumsal Şirket Normal, Cep Konuş Kredi Kartsız 750 dk, TİM Özel, VIP 3, Cep VIP, Kurumsal Paket 420, Kurumsal Aile Resmi Kurumlar, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. şirket çalışanları tarifeleri, Grup İçi Ücretsiz Tarife, Holding Özel Kurumlar Tarifesi Grubu, Holding Çalışan ve Yakınları Tarifesi
 • Kampanyada taahhüt edilen süre sona erdiği zaman, Blackberry BIS internet hizmeti ücretlendirilmeye devam edilecek ve abonenin kullanımına açık kalacaktır. Abone, istediği taktirde, bu hizmeti taahhüt süresi bittiğinde sonlandırabilir.
 • BIS lisans kullanımları ile aboneler BlackBerry APN üzerinden sınırsız data kullanıma sahiptir.
 • Kampanya kapsamında yer alan abonelerin yapacağı görüşmeler ve/veya gönderilecek SMS'leri ve/veya WAP veya diğer APN kullanımları, kampanyaya tabi hattın içinde bulunduğu mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Vodafone'dan temin edilen BlackBerry BIS servisi, Vodafone'un veri dolaşım (roaming) anlaşmasının olduğu ülkelerde kullanılabilir ve bu ülkelerde gerçekleştirilecek data kullanımı, abonenin seçmiş olduğu kampanya seçeneği bedeline ek olarak, mevcut standart ululararası dolaşım tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirilecektir.
 • Uluslararası aramalar, yurt dışında görüşme (roaming) ücretleri ve özel servis aramaları için Vodafone Abonelik Paketleri ve Ücret Tarifeleri geçerli olup, ayrıca ücretlendirilecektir.
 • Vodafone Kurumsal BlackBerry Curve 9300 Kampanyasıkapsamına dahil edilebilecek aboneler için çeşitli kriterler bulunmaktadır. Kampanya kapsamına son 8 aydır faturalı Vodafone abonesi olan ve/veya son 8 aydır kısıtlı/dondurulmuş statüsüne girmemiş olan aboneler dahil edilebilecekler.
 • Abonenin müşteri numarası altında yer alan faturalı hatlarından, abonelik yaşı 8 aydan büyük olan hattına ait son 8 aylık toplam fatura tutarının en az 350 TL olması ve bu hattın fatura ödemelerinin düzenli olarak yapılmış olması durumunda, bu aboneler taahhüt ettikleri tutarları aylık faturaları üzerinden ödeyeceklerdir.
 • Belirtilen kriterlerden herhangi birisine uymayan aboneler anlaşmalı banka kartları ile taahhüt ettikleri tutarın ilk 12 aylık ödemesini yapması durumunda kampanya kapsamında yer alabileceklerdir. (Kurumsal satış kanalında bayiler dilerlerse abonelere kredi kartsız kampanya satışı yapabileceklerdir.)
 • Hattın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması, devredilmesi, ön ödemeli hatta çevrilmesi, ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre taşınması, kampanya kapsamındaki tarifelerden farklı bir tarifeye geçirilmesi, kampanyaya özel Blackberry BIS internet servisi lisans kullanım aboneliğinin (Vodafone GPRS/Push e-mail çözümleri) iptal ettirilmesi durumunda cezai şart, cihazın taahhütname imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirtilen ve internet vb mecralarda duyurulan kampanyaya özel son kullanıcı fiyatindan, işbu yukarıda belirtilen hallerin meydana geldiği tarihe kadar cihaz taksit bedeli altında abone tarafından yapılmış ödemelerin düşürülmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
 • Blackberry 9300 KDV dahil son kullanıcı bedeli: 560 TL
 • Vodafone bayilerinden yapılacak olan bireysel ve kurumsal abonelere yönelik kampanya fiyat bilgileri (Cihaz taksit bedeli ve BIS internet hizmeti bedeli) aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
 • Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabileceklerdir.
 • Bireysel satış kanallarından yapılan satışlarda bireysel müşteri numarasına bağlı en fazla 1 abonelik (GSM numarası) kampanyadan yararlanabilir. Bir müşteri numarasına bağlı kurumsal bir abone, en fazla 50 abonelik (GSM numarası) kampanyadan yararlanabilir.
 • Abonelerin tahhüüt ettikleri süre boyunca kampanya dahilindeki bir ses tarifesi seçme zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Yeni aboneliklerde veya mevcut durumda herhangi bir Blackberry lisans kullanıcısı olmayan aboneliklerde; kampanyaya katılım tarihini takiben ilk fatura dönemine kadar olan süre gözönünde bulundurularak aylık data paket ücreti (cihaz temlik bedeli hariç) bu süreye oranlanarak fatura edilecektir.
 • Mevcut durumda Blackberry lisans kullanıcısı olan aboneler ise kampanyaya anlık girecek, ve lisans ücreti bir sonraki fatura dönemine yansıtılacaktır.
 • Kampanya kapsamında sadece kampanyaya özel data paketleri kullanılabilecektir.
 • Kampanyaya ait cihazlarda oluşabilecek arıza veya herhangi bir nedenle yapılacak olan iade işlemlerinde sorumluluk ithalatçı firma, satışın yapıldığı mağazaya aittir. Bu gibi durumlarda VF A.Ş. herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Abonelerin kampanya kapsamına dahil olabilmeler için taahhütname imzalamaları gerekmektedir.
 • Herhangi bir data aboneliği bulunmayan abonelerimiz, hali hazırda (2N) standart paket veya faturalı internet paketi kullanan abonelerimiz 3N aboneliklerini başlatmaları durumunda 3N hızından faydalanabileceklerdir. Aboneliğini 3N'ye açtırmayan aboneler mevcut data altyapısını (2G/edge) kullanacaklardır.
 • Aboneler BlackBerry APN üzerinden sınırsız data ve BIS Lisans kullanımına sahiptir. WAP veya diğer APN kullanımları ayrıca kampanya kapsamında yer alan hattın içinde bulunduğu mevcut data tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Aboneler görüşmeleri ve/veya gönderilecek SMS'leri için seçmiş oldukları tarife üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Uluslararası aramalar, yurt dışında görüşme (roaming) ücretleri ve özel servis aramaları için abonenin tarifesine standart olarak uygulanan Vodafone Abonelik Paketleri ve Ücret Tarifeleri geçerlidir.
 • İlgili paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
 • Kampanyaya özel internet paketlerinde dönem içerisinde yapılan iptal işlemleri fatura kesim tarihinde gerçekleşir, abone iptal işlemi yaptığında fatura kesim tarihine kadar hizmetten yararlanmaya devam edip servis ücretini öder.
 • Tüm aboneler, kampanyaya girişlerde data paket ücreti, ilk fatura döneminin kalan gün sayısının 30'a oranlanmasıyla hesaplanıp o fatura döneminde kullanım yapacağı günler için eşit bölünmüş olarak kullanıma sunulur.
 • Faturalı aboneliklerde kullanılan ay ifadesi ile abonenin fatura dönemi kastedilmektedir.
 • Aboneler Blackberry APN'lerinden veri kullanmaları durumunda ücretlendirilmeyecek olup, internet APN'lerinden veri kullanmaları durumunda ise seçtikleri paket üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Kampanya bitiş tarihi 28.02.2013'dir.
 • Taahhütname için tıklayınız

Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.