İş Ortağım Kontrollü Tarife

Yükleniyor

İş Ortağım Kontrollü Tarife

1 Kasım 2014 itibariyle abone alımına kapatılacaktır

Vodafone İş Ortağım, kurumsal müşterilere "Kontrollü Tarife"yi sunuyor!

Vodafone’un sunduğu yenilikçi maliyet kontrolü teknolojisi ile şirketler fatura aşım derdi yaşamaz. Şirketler Kontrollü Tarife ile iletişim maliyetlerini kontrol altına alabilirler!

İş Ortağım Kontrollü Tarife'nin müşterilerimiz için avantajları aşağıdaki şekildedir

 • Siz istemedikçe paket tutarını asla aşmaz, sürpriz fatura derdi yaşatmaz.
 • Hat konuşma limitine gelip kısıtlansa da tüm Vodafonelu şirketlerle ücretsiz ve sınırsız olarak konuşmaya devam edilebilir.
 • Limitiniz dolduğunda alacağınız ek paketlerle konusmaya, SMS gönderimine ve internet kullanımına devam edebilirsiniz.


Nasıl Alınır?
Yeni tarifemiz hakkında detaylı bilgi almak için Kurumsal Satış Kanalımız ile iletişime geçebilirsiniz. Firmanıza en yakın Kurumsal Satış Kanalı adres/telefon bilgisini bulmak için lutfen tıklayınız.

İş Ortağım Kontrollü Tarife ve Kampanya Ücret Bilgileri
24 Ay Taahhütlü Aylık Sabit Ücret 19 TL
Taahhütsüz 25 TL
Tarife İçeriği
Her yöne Görüşme 100 dakika
Sabit Hatlarla Görüşme 100 dakika
Her Yöne Dakika 43,89 Kr/dakika
Her Yöne SMS 33 Kr/SMS
Ek Paketler
50 Dakika Ek Konuşma Paketi 4,9 TL
50 SMS Ek SMS Paketi 4,9 TL
50 MB Ek İnternet Paketi 4,9 TL
 • KDV ve ÖİV dahildir.
  Kontrollü Tarife Esaslar
 • Tarifeyi yalnızca yeni abonelik veya numara taşıma yolu ile Vodafone'a gelmiş yeni kurumsal fatura müşteriler (şirketler) alabilir.
 • Abone, her ay 25 TL toplu süre ücreti karşılığında yurt içinden kullanmak şartıyla sınırsız kurumsal Vodafone aboneleri yönüne, 100 dakika yurt içi her yöne, 100 dakika yurt içi PSTN yönüne sadece sesli telefon ve görüntülü görüşme (özel servisler, faks, data, WAP hariç) aramaları yapabilir.
 • Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
 • Aynı gruba tanımlı diğer Vodafone kurumsal faturalı hatlarından bu tarifelere doğru yapılacak aramalar, ilgili tarifelerin grupiçi ücretlerinden/şartlarından faydalanacaktır.
 • Abone, limit arttırımı yapılmadıysa ilk durumda yalnızca her yöne ve sabit hatlatlar konuşma hakkında sahiptir, bunlar dışındaki kullanımları (örn; SMS, data, uluslararası arama vb.) kısıtlıdır.
 • Abonenin ilk faturasında aylık paket ücreti ve dakikalar; aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak fatura edilir.
 • Dönem içerisinde yapılan paketten her türlü çıkış ve iptal işlemi durumunda abone toplu süre ücretininin tamamını öder.
 • Toplu süre ücreti abonenin faturalarında ilgili fatura döneminde tahsil edilir.
 • Paketinize ait toplu sürenizin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yaptığınız görüşmeleri kapsamayabilir.
 • 100 dk yurt içi PSTN yönü paketinin aşımı durumunda aboneler dakika birim fiyatı üzerinden ücretlendirilmeden önce 100 dk her yöne paketinden yararlanacaktır, 100 dk her yöne paketinin aşımından sonra tarife detaylarında verilen dakika fiyatları üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir.
 • Vodafone içinde yolsuzlukla mücadele için kullanılan kara / gri listelerde bulunan aboneler, MERNIS sorgulaması yapılamayan aboneler veya son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmemiş faturası olan aboneler tarifeye giriş yapamaz.
 • Tarifeye giriş yapılan ilk ay için aylık tarife ücreti ve aylık tarife paketleri geçiş tarihinden fatura kesim tarihine kadar olan süre ile orantılı olarak yansıtılır.
 • Dönem içerisinde yapılan tarifeden anlık çıkış işlemi veya hat iptali durumunda abone son ayın aylık tarife ücretininin tamamını öder.
 • Kontrollü Tarife ile 25 TL aylık sabit ücret karşılığında 30 gün geçerli yurt içi heryöne 100 dakika, yurt içi sabit hatlarla 100 dakika ve Vodafone kurumsal aboneler ile 44.640 dakika kullanım hakkına sahip olunur.
 • Belirtilen Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
 • Tarifede yurt içi görüşmeler 6 sn'de bir ücretlendirilmektedir.
 • Hat üzerinde limit artışı veya ek paket olmadığı durumlarda kullanımlar limitlenir. Aboneler eğer sadece tarifesinden kaynaklanan paketlere sahip ise bu paketlerin geçerli olmadığı kullanımları yapamaz veya servisleri kullanamaz. Ayrıca, tarifesinden kaynaklanan her paketin (yurt içi heryöne ve yurt içi sabit hatlarla dakika) bitiminde ilgili servis kullanımları bir sonraki fatura dönemine kadar limitlenir.
 • Şirket yetkilisi Kurumsal Müşteri Hizmetleri kanalını arayarak Kontrollü Tarife abonesinin paketlerindekilerden daha fazla kullanım yapabilmesi veya tarifesi dahilinde verilen paketlerin geçerli olmadığı yönleri araması veya servisleri kullanması için 1 ay boyunca geçerli olacak +74 TL limit arttırımı yapabilir. Limit arttırımı yapılması halinde; abone 74 TL içerisinden düşecek şekilde (tarifesine dahil paket kullanımları önceliklidir) yurt içi ses, SMS, MMS ve data kullanımı yapabilir. Şirket yetkilisinin hattın yurt içinden yurt dışını arama özelliğini aktiflemesinin (Müşteri Hizmetleri kanalıyla) ardından hat bu kullanımlara da açılır ve kullanımlar 74 TL'lik ek limitten düşer. Hat yurt dışında kullanım için de aynı yolla aktiflenirse yurt dışında yapılan data kullanımları +74 TL'lik ek limitten düşerken; yurt dışında yapılan ses (aranma, arama) ve SMS kullanımları bu limit dahilinde sayılmaz.
 • İş Ortağım Kontrollü Tarife abonelerinin limit arttırımı yapılması halinde 74 TL ek paket dahilindeki kullanımları ekli tabloda belirtildiği gibi ücretlendirilir.
 • Limit arttırımı ile yukarıda özel durumları belirtilen (99 TL'nin üzerine ek olarak fatura edilecek) kullanımlar dışında yapılan tüm kullanımlar için hatta kullanım miktarına göre en az 25 TL en fazla 99 TL (25 TL+74 TL) fatura çıkar. Hattın yukarıda belirtilen ve limit dışında sayılacak kullanımları yapması halinde ise hatta çıkacak fatura (+74 TL'nin tümünün tüketilmesi halinde) "99 TL + ek kullanımlar sebebiyle yansıyacak ücretler" olacaktır.
 • Hattın üzerinde ek paket olmaması ve +74 TL'lik ek kredinin tümünün tükenmesinin ardından hat limitlenir. Hat limitlendikten sonra yalnızca 99 TL'ye ek olarak fatura edilecek (yukarıda açıklanan) kullanımlar yapılabilir. Hattın limitini tükettikten sonra limit dahilinde sayılan yurt içi ses, SMS, data kullanımlarını yapabilmesi için şirket yetkilisinin ek paket satın alması gerekmektedir.
 • Kontrollü Tarife aboneleri kurumsal hatların kendi aralarında 4 haneli kısa numaralar ile konuşmalarını sağlayan VPN servisinden faydalanamaz.
 • Kontrollü Tarife aboneleri aksi belirtilmedikçe diğer kurumsal abonelerin faydalandığı kampanya ve ek paketlerden faydalanamaz. Yalnızca Kontrollü Tarife ile uyumlu olarak bildirilen ek paket ve kampanyalardan faydalanabilir.
 • Kontrollü Tarife abonesi hatlar Taahhütlü Kurumsal Cihaz ve Fatura İndirimi Kampanyası (Vodapara ve Esnek Vodapara) taahhüdüne dahil edilemez.
 • Tarife dahilindeki dakikalar, yurt içi veya yurt dışı özel servis numaralarını arama, rehberlik servislerini arama, uydu ve gemi numaralarını arama, Türkiye'den yurt dışını arama, yurt dışına SMS atma, Kıbrıs'ı arama, Kıbrıs'a SMS atma, yurt dışındayken arama, Kıbrıs'tayken arama, yurt dışındayken aranma, Kıbrıs'tayken aranma, yurt dışındayken SMS atma, Kıbrıs'tayken SMS atma, yurt dışındayken internet kullanma, Kıbrıs'tayken internet kullanma, Mobil TV ve Arayana Dinlet (RBT) gibi içerik üyelikleri veya katma değerli servis kullanımları için geçerli değildir.Tarife dahilindeki her paket için kullanımlar %80'e ve %100'e ulaştığında abonelere bilgilendirme SMSleri gönderilir. Eğer tarife dahilindeki veya opsiyonlardaki dakika paketlerinin bakiyesinde 6sn'den küçük bakiye kalırsa abone arama yapamaz çünkü arama yapabilmek için asgari 6 sn gerekir. Fakat, teknik olarak paket bitmediği için abonelere %100 bilgilendirme SMSleri gönderilemeyecektir.Uydu ve özel servis numaralarına yapılan aramalar standart yurt dışını arama tarifesinden ücretlendirilir.
 • Abonelerin Türkiyedışı ülkelere yaptığı aramalar standart yurt dışını arama tarifesi ile ücretlendirilir.
 • Abonelerin yurt dışında yaptığı kullanımlar standart yurt dışında kullanım tarifesi ile ücretlendirilir.
 • Tarife dahilindeki paketlerin kullanım hakkı bir fatura dönemi için geçerlidir. İlgili fatura dönemi içinde kullanılmayan dakika kullanım hakları bir sonraki aya devretmez.
 • 542 Müşteri Hizmetleri yönüne yapılan aramalar ücretsizdir.
 • Tarife ve paketler dahilindeki dakikalar konferans görüşmeleri için kullanılamaz.
 • Aylık tarife ücreti, 74 TL ek limit dahilinde yapılan kullanımlar, ek paket ücretleri, BTK kullanım vergisi , ruhsat ücreti, yeni açılan hatlar için yeni tesis vergileri, sair işlem ücretleri, temel yan servis ücretleri faturaya yansır.
 • Ücretli sair işlemlerin ücretleri faturaya yansıyacaktır.
 • Limit arttırımı şirket karar vericisi tarafından Vodafone Müşteri Hizmetleri kanalıyla yapılabilir.
 • Limit arttırımı yalnızca içinde bulunulan fatura dönemi için geçerli olacak, bir sonraki fatura döneminde yenilenmeyecektir.
 • Abonenin, katma değerli servisler, arayana dinlet ve mobil tv servislerini kullanması durumunda her servis ve kullanım kendi birim fiyatı üzerinden 74 TL'lik ek limitin üzerine ek olarak ücretlendirilecektir.
 • Tarifedeki aboneler, diğer faturalı kurumsal abonelerin kullanmakta olduğu ek paket seçeneklerini kullanamayacak; yalnızca aşağıda belirtilenleri kullanabilecektir.
 • o Her Yöne 50 Dakika -->Tüm mobil operatörler ve sabit hatlar yönüne 50 yurt içi dakika içerir. 4,9 TL/ay olarak ücretlendirilir. o Her Yöne 50 SMS -->Tüm mobil operatörler yönüne 50 yurt içi SMS içerir. 4,9 TL/ay olarak ücretlendirilir. o 50 MB İnternet Paketi --> yurt içi 50 MB internet kullanım hakkı içerir. 4,9 TL/ay olarak ücretlendirilir.
 • Ek paket ücretleri abonenin faturasına ek olarak yansıtılır. Örneğin; limit arttırımı olmaması durumunda tarife aylık sabit ücretine ek olarak ek paket ücreti fatura edilecektir. Limit arttırımı olması durumunda ise; tarifenin aylık sabit ücreti, ek limit dahilnde yapılan kullanımlar ve ek paket ücretinin toplamı fatura edilecektir."
 • Bu seçeneklere üye olunduğunda ücretleri faturaya yansıyacaktır. Seçeneklerin tarifeye ve ek limite göre kullanım önceliği vardır.
 • Bu paketleri, yalnızca şirket yetkilisi Vodafone Müşteri Hizmetleri üzerinden satın alabilir.
 • Yukarıdaki ek paketlerden yalnızca İş Ortağım Kontrollü Tarife aboneleri yararlanabilir.
 • Yukarıdaki ek paketlerin herbiri için; fatura döneminden fatura dönemine tekrarlayan ve yalnızca bir fatura dönemi boyunca geçerli olan (tekrarlamayan) seçenekler mevcuttur. Şirket karar vericisi isteğine bağlı olarak tekrarlayan veya tekrarlamayan ek paket satın alabilir.
 • Paket dahilindeki SMS, dakika ve data hakları sadece yurt içindeki kullanımlar için geçerlidir.
 • Paket içerikleri fatura dönemi boyunca geçerlidir.
 • Kullanılmayan içerikler fatura dönemi sonunda bir sonraki aya devretmez ve silinir.
 • Şebeke içi geçiş, iptal, dondurma, devir, numara taşıma ile başka bir operatöre geçiş durumlarında, eğer varsa, kalan SMS hakkı silinir.
 • Fatura dönemi içerisinde yapılan paketten her türlü çıkış ve iptal işlemi durumunda abone toplu süre ücretininin tamamını öder.
 • Vodafone paket koşullarını, pakete ilişkin kampanya koşullarını ve ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Paket içeriği bittiğinde abonenin tarifesi içerisindeki hakları tükenmişse ve limit arttırımı yapılmadıysa hat paket türüne göre ses, SMS ve data kullanımına kısıtlanır.
 • Tekrarlayan paket ücretleri, faturaya tam olarak yansıtılır ve iptal edilmediği durumda her fatura dönemi sonunda ücreti faturaya yansıtılarak paket aboneliği yenilenir. Hangi tarihte paket alınırsa alınsın paket ücretleri ve paket içerikleri tam olarak yansıtılır.
 • Standart kullanımlara göre harcama önceliği ek paketlerdedir.
 • Bir kurumsal müşteri en çok 50 hata kadar ek paket alabilmektedir.
 • Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
 • Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
 • Pakete ait haklar bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yapılan kullanımları kapsamayabilir.
 • Abonenin Kontrollü Tarife'den başka bir tarifeye geçmesi halinde hat üzerinde yukarıda belirtilen ek paketlerden varsa paketler yalnızca bu tarife ile uyumlu olduğundan paketler abonenin üzerinden silinir.
 • Aboneye Vodafone tarafından gönderilen SMSler farklı sistemler aracılığıyla gönderilebildiği için SMSlerin sırası yapılan işlemlerin sırasından farklı sırada olabilir.
 • Vodafone'un tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 • 444'lü numaralara doğru yapılan aramalar sabit hat yönüne yapılan aramalarla aynı şekilde ücretlendirilir. Sabit hat yönüne doğru konuşma hakkı içeren tarife, paket ve kampanyalar için 444'lü numaralara doğru yapılan aramalar kapsam dahilindedir.
 • Kısa numaralı özel servisler, 118'li numaralar ve katma değerli hizmet sunulan numaralar tarifedeki ücretlerden farklı olarak ücretlendirilir. Aboneler limit arttırımı yapmadıkları durumda, yalnızca tarifeleri sebebiyle sahip oldukları paketleri mevcutken bu numaraları arayamayacak ve arama yapmak için şirket yetkilileri ile görüşmeleri gerektiğine dair SMS alacaktır.
 • Tarife, kampanya, konuşma, mesaj veya internet paketleri ile sahip olunan haklar (Dakika, SMS, MMS ve internet) OZET yazılıp 7000'e ücretsiz bir mesaj gönderilerek sorgulanabilir.
 • Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 • Kontrollü Tarife Aboneleri aşağıdaki şekilde tarife ve ek paketleri dahilindeki bakiyelerini anlık olarak sorgulayabilirler:
  o Kontrollü Tarife -> BAKIYE LIMIT
  o Her Yöne 50 Dakika - Tekrarlayan -> BAKIYE HYT50D
  o Her Yöne 50 Dakika - Tekrarlamayan -> BAKIYE HY50D
  o Her Yöne 50 SMS - Tekrarlayan -> BAKIYE HYT50
  o Her Yöne 50 SMS - Tekrarlamayan -> BAKIYE HY50
  o 50 MB İnternet Paketi - Tekrarlayan -> BAKIYE T50MB
  o 50 MB İnternet Paketi - Tekrarlamayan -> BAKIYE 50MB yazarak 7000’e gönderip ücretsiz sorgu yapabilirsiniz.
  Kontrollü Tarife İndirim Kampanyası
 • Kontrollü Tarife İndirim Kampanyası, İş Ortağım Kontrollü Tarife için 24 ay taahhüt veren tüm kurumsal faturalı aboneler için geçerlidir.
 • Abonenin bu kampanyadan faydalanabilmesi için hizmet başlangıç tarihinden bitibaren 24 ay süre ile hizmet sözleşmesine konu olan tarifeyi kullanacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • Vodafone, kampanya kapsamındaki tarifelerin, kampanyanın tarih ve ücretlendirmelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Kontrollü Tarife İndirim kampanyası başka bir aboneye devredilemez. Aylık 6 TL indirim 24 ay boyunca uygulanır, 25. ayda standart ücretlendirme geçerlidir.
 • 6 TL indirim, kampanya kapsamındaki tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden uygulanır. Tarife paketlerinin sabit ücreti kapsamı dışındaki kullanımlar, tarifenin kendi standart fiyatları üzerinden ücretlendirilir.
 • Kampanyayı yalnızca İş Ortağım Kontrollü Tarife'deki kurumsal fatura aboneler alabilir. Vodafone içinde yolsuzlukla mücadele için kullanılan kara / gri listelerde bulunan aboneler, MERNIS sorgulaması yapılamayan aboneler veya son ödeme tarihi geçmiş ve ödenmemiş faturası olan aboneler kampanyaya giriş yapamaz.
 • Abone taahhüt verdiği 24 aydan önce; hattını iptal ettirmek, kapatmak, devretmek, diğer operatöre taşımak, faturasız bir tarifeye geçmek, kampanya kapsamındaki tarifelerden çıkmak, kampanyadan çıkmış sayılacaktır. Abone taahhüt verdiği 24 aydan önce; Vodafone ile imzaladığı taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle aboneliği Vodafone tarafından feshedildiğinde veya hattı dondurulduğunda, kısıtlandığında da, kampanyadan kampanyadan çıkmış sayılacaktır. Bu durumlarda, kampanya kapsamında kampanyada kaldığı süre boyunca verilmiş olan indirim miktarlarını Vodafone'a geri ödemekle yükümlüdür.
 • Bu kampanya, mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması gerekmektedir.
 • Bir GSM numarası sadece 1 kere kampanyadan yararlanabilir.
 • Aynı kurumsal müşteri numarasu altında en fazla 50 GSM bu kampanyadan yararlanabilir.
 • Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Tüm dünyada iletişim halinde olun!

Global Paketimize geçtiğiniz takdirde uluslararası dolaşım(roaming) halindeyken hangi ülkede olursanız olun 60 dakika her yönü arama ve 25 MB internet hakkından ücretsiz faydalanabilirsiniz

yurt içinde her yöne dakikalarınızı uluslararası aramalarda kullanın!

yurt içi dakikalarla yurt dışını arama kampanyası ile ücretsiz her yöne dakikalarınızın tamamını yalnız Türk iş dünyasındaki değil, tüm dünyadaki iş ortaklarınızı yurt içinden ararken kullanın, dünyaya açılın.

Dakikalarınızı aşağıdaki ülkelere ait tüm mobil ve sabit numaraları ararken kullanabilirsiniz;

Arnavutluk, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Malta, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, Romanya, İspanya, İngiltere, Hindistan, Gana, Katar ve Güney Afrika.

yurt içi Dakikalarla Yurt dışını Arama Kampanyası ile ilgili esaslar:

 • 31 Temmuz 2012 tarihine kadar Eko Paket, Ekstra Paket, Pro Paket, Global Paket'ten birine geçen aboneler, tarifelerde kaldıkları süre boyunca, paketleri dahilindeki yurt içi her yöne dakikaları ile yurt içindeyken, aşağıdaki ülkelere ait mobil ve sabit numaraları arayabilirler:
  Arnavutluk, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Malta, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, Romanya, İspanya, İngiltere, Hindistan, Gana, Katar ve Güney Afrika
 • Yurt dışında dolaşım halindeyken aboneler bu dakikaları kullanamazlar. Standart uluslararası dolaşım tarifelerinin ücretlendirmesi uygulanır. Sadece yurt içinden yapılan yukarda belirtilen ülkeler yönüne yapılan aramalarda, tarife kapsamındaki dakikalar kullanılacaktır.
 • Kampanyaya, belirtilen tarifelerdeki aboneler otomatik olarak katılacaklardır. kampanyaya herhangi bir taahhüt verilmeyecektir. Abonelere kampanyayla ilgili fazladan bir ücretlendirme bulunmamaktadır. Kampanya tamamen ücretsizdir. Aboneler kampanyadan çıkarlarsa, hiç bir şekilde bir cezai bedel yansıtılmayacaktır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.