Data Kaybı Önleme Nedir?

Data Kaybı Önleme, bilgi kaybının engellenmesi anlamına gelir ve bilgi güvenliğinde değerli verilerin başkalarının eline geçmesini engellemek üzere tasarlanmış bir teknolojidir.

Özellikler

DLP hizmetimiz ile proje dokümanları, bütçe dosyaları, rakip analizleri, personel giderleri, teknik dokümanlar, fiyat listeleri, araştırma geliştirme çalışmaları gibi değerli verilerinizi ve veritabanlarınızı sisteme tanıtarak, bu bilgilerin çalınmasını veya şirket dışına istenmeyen bilgi transferini engelleyebilirsiniz. DLP teknolojisi verinin kaynağı ile ilgilenir. Özel kullanıcılar için ekstra yetkiler tanımlanabilir. Merkezi olarak yönetilen DLP sistemi, önceden tanımlanmış kaynakları koruma altına alır. Bu hizmet ile korunan kaynaklar üzerinde yapılan tüm işlemler raporlanır ve kaynağın güvenlik gözü ile izlen¬mesine imkân sağlanır. DLP giriş/çıkış aygıtlarının denetimi gerçekleştirilebilir. Değerli verinin uygulamalar üzerinden (e-mail, web mail, IM, P2P, Skype), ağ sistemleri üzerinden (wi-fi, bluetooth, http(s), ftp), fiziksel aygıtlar üzerinden (yazıcılar, USB hafızalar, faks, CD/DVD) başka sistemlere gönderilmesini engelleyebilirsiniz. DLP veriyi korumaya yönelik geliştirildiği için hack edilmiş, Truva atı bulaşmış, güvenlik zaafı bulunan veya hatalı olarak yapılandırılmış bilgisayarlardan veri çalınmasını engeller. DLP için kullanıcının nerede olduğu önemli değildir. Taşınabilir bilgisayarlar şirket ağına bağlı değilken bile ajan mi¬marisi sayesinde koruma kalkanını her zaman çalıştırabilir. DLP ürünleri sunucu sistemlerinde, istemcilerde, taşınabilir bilgisayarlarda, Blackberry gibi avuç içi bilgisayarlarda çalış¬tırılabilir. Tüm DLP sistemi dağıtık ortamlarda olmasına rağ¬men merkezi olarak yönetilebilir ve raporlanabilir. DLP, filtrelenmiş dosyalar, klasörler, bilgi bankaları, sıkıştırılmış dosyalar gibi değişik biçimlerde bulunan kaynakları koruyabilir.

Kimlere Uygun?

Müşteri portföyü, hedef kitle ve personeli ile dijitalleşmeyi amaçlayan tüm kurum ve kuruluşlar için idealdir.