Yeni Cep Kamu

Yükleniyor

Yeni Cep Kamu

- 03.11.2011 tarihinde bu tarife, yeni abone alımına ve geçişlere kapatılmış olup, kayıtlı tüm abonelerimiz mevcut koşullar ile hizmet almaya devam edecektir.
- 11.04.2012 itibariyle tarifelerin aylık sabit ücretleri 2 TL artacak şekilde güncellenmiştir. Kontratlı aboneler taahhüt süreleri boyunca bu değişiklikten etkilenmeyecektir.
- 11.04.2012 tarihi itibariyle tüm tarifelerin paket aşım ücreti 46,25 kuruş / dk olarak güncellenmiştir.

Yeni Cep Kamu
  Yeni Cep Kamu
Aylık Sabit Ücret 34 TL
Her Yöne 1000 Dk *
Ücretsiz dk aşımı durumunda görüşmelerin dk ücreti 43,89 Kr
Yurtiçi her yöne SMS 33,25 kuruş/SMS
Yurtdışı SMS 55 Kuruş / SMS
 • - 01.01.2014 itibariyle standart tarife her yöne SMS ücreti 33,25 KR/SMS olarak güncellenmiştir.
 • - 11 Nisan 2013 itibariyle Yeni Cep Kamu tarifesinin aylık sabit ücret 34 TL olarak güncellenmiştir.
 • - 4 Nisan 2013 itibariyle yurtiçi mobil internet ücreti 0,40 kr/Kb olarak güncellenmiştir.
 • - Tarife kapsamında aylık her yöne 1000 dakika 31 Mayıs 2012 tarihine kadar geçerli olup sonraki dönemlerde aylık her yöne 500 dakika, şebeke içi 500 dakika olarak değişecektir.
 • Nüfus cüzdanı / Sürücü Belgesi fotokopisi
 • Vodafone Cep Merkez'de okunup imzalanacak olan abonelik sözleşmesi
 • Kamu Tarifesine geçebileceğini gösteren belge
 • Kamu kurumu kimliği fotokopisi / maaş bordrosu(sözleşmeli kamu personeli de tarifeden maaş bordrosunu getirerek yararlanabilir.
 • Emekliler: Emekli tanıtım kartı / kurumdan emeklilik gösterir belge
 • Diğer Operatör Kamu hat kullanıcıları: İlgili geçiş yapan numaraya ait, Kamu Tarifelerinden birinde olduğunu belirten telefon faturası
 • Özel okul, dersane, özel eğitim kurumunda çalışmakta olan öğretmen ve eğitim personeli:
  Kişiye özel maaş bordrosu (son 2 aydan birine ait olmalı, bordro toplu isim listesi şeklinde olmamalı, maaş bordrosunda kurum ismi yazmıyor ise, bordroya kaşe vurulmalı.)
 • Özel kurumda çalışmakta olan doktorlar, hemşireler, sağlık personeli:
  Kişiye özel maaş bordrosu (son 2 aydan birine ait olmalı, bordro toplu isim listesi şeklinde olmamalı, maaş bordrosunda kurum ismi yazmıyor ise, bordroya kaşe vurulmalı.)
 • Baroya kayıtlı avukatlar:
  Avukat kimlik belgesi Dernekler,Birliklikler,Sendikalar,Federasyonlar:
  Kurum Çalışanları için:
  Kişiye özel maaş bordrosu (son 2 aydan birine ait olmalı, bordro toplu isim listesi şeklinde olmamalı, maaş bordrosunda kurum ismi yazmıyor ise, bordroya kaşe vurulmalı)
 • Üyeleri için:
  Adres gösterir belge + Üye kimlik kartı
 • Odalar:
  Oda Çalışanları için ; Kurum kimlik kartı veya Kişiye özel maaş bordrosu (son 2 aydan birine ait olmalı, bordro toplu isim listesi şeklinde olmamalı, maaş bordrosunda kurum ismi yazmıyor ise, bordroya kaşe vurulmalı)
 • Üyeleri için ; Adres gösterir belge + Üye kimlik kartı
  Belediyeler:
  Kurum kimlik kartı veya maaş bordrosu
 • Belediye Taşeron firmaları:
  Kişiye özel maaş bordrosu (son 2 aydan birine ait olmalı, bordro toplu isim listesi şeklinde olmamalı, maaş bordrosunda kurum ismi yazmıyor ise, bordroya kaşe vurulmalı,bordrodan belediye taşeronu olduğu anlaşılmıyorsa belediye kaşeside olmalıdır.)
 • Polis Akademisi ve TSK öğrencileri:
  Adres gösterir belge + Polis Akademisi /TSK öğrenci kimlik kartı
 • Konsolosluk ve Büyükelçilik çalışanları:
  Konsoloslukta çalışan TC uyruklu ise ; Evrak olarak kamu personeli kapsamında değerlendirilir.( Abonelik sözleşmesi ve kamu kimlik kartı)
 • Konsoloslukta çalışan yabancı uyruklu ise ; Yabancı uyruklu abonelik evraklarına ek olarak kişinin kurum kimlik kartının alınması gerekmektedir.
 • Eczaneler:
  Adres gösterir belge + Eczanede çalıştığını gösterir belge
 • Noterler:
  Adres gösterir belge + Noterde çalıştığını gösterir belge
 • Gaziler:
  Gazi serbest dolaşım kartı
 • Şehit Yakınları:
  Adres gösterir belge + Şehit yakınlığı belgesi
 • Eskiden Kamu Kurumu olan ancak sonradan kısmen veya tamamen özelleştirilmiş kurumlar da yukarda belirtilen belgeleri getirerek Cep Kamu satın alabilirler.
 • Mevcut bir abone iseniz:
  Paket değişikliği formu
  Yukarıda belirtilen kamu çalışanı olunduğunu gösterir belgeler
 • Vodafone ile anlaşmalı holding çalışanları için tarifeye geçiş evrakları Fotoğraflı ve şirket logolu personel kimliği ya da son 2 aydan birine ait maaş bordrosu ve
  Firmaya dağıtılacak Cep Kamu tarifeleri Başvuru Kartı
  • ***Referans ile Yeni Cep Kamu tarifesine abone alınmamaktadır.
 • Tarifedeki aboneler 31 Mayıs 2012 tarihine kadar her ay (fatura dönemi) toplu süre ücreti karşılığında yurtiçinden kullanmak şartıyla 1000 dakika yurtiçi heryöne sesli telefon ve görüntülü görüşme (özel servisler, faks, data, WAP hariç) aramaları yapabilir. Aboneler, 31 Mayıs 2012 tarihinden sonraki ilk fatura dönemlerinden itibaren her ay (fatura dönemi) toplu süre ücreti karşılığında yurtiçinden kullanmak şartıyla 500 dakika yurtiçi heryöne sesli telefon ve görüntülü görüşme (özel servisler, faks, data, WAP hariç) ve 500 dakika Vodafone'lularla sesli telefon ve görüntülü görüşme yapabilir.
 • Tarifeye geçişte kamu belgesi gösterilmesi şartı aranır.
 • Dakika paketinin aşımında görüşmeler tarife detaylarında verilen dakika fiyatları üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Bu tarifede görüşmeleriniz 6 sn'de bir ücretlendirilmektedir.
 • Belirtilen fiyatlara KDV ve OIV dahildir.
 • Paket dahilindeki aylık konuşma süreleri yurtiçi aramalar için geçerlidir ve bir fatura dönemi için geçerlidir, bir sonraki aya devretmez.
 • Paket haricindeki görüşmeler, mesajlar, internet, özel servis kullanımı ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramalar ayrıca ücretlendirilir.
 • Toplu süre ücreti yeni abonelerde ilk fatura dönemi için tarifeye geçiş tarihinden fatura kesim tarihine kadar olan süre ile orantılı olarak alınır.
 • Dönem içerisinde yapılan iptal işlemi veya başka bir anlık pakete geçmesi durumunda abone toplu süre ücretininin tamamını öder.
 • Kamu çalışanları kamu kimliklerini göstererek ve kamu ortaklığı bulunan firma çalışanları işyeri kimliklerini göstererek bu tarifeye geçebilirler.
 • Kamu kurumları da bu tarifeden faydalanabilir
 • Bir kamu çalışanı kendi üzerine 5 adet hat satın alabilir, referans uygulaması yoktur.
 • Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan, Vodafone ile anlaşmalı holding yapısındaki firmaların çalışanları ve yakınları da gerekli belgeleri ibraz ederek faydalanabilir. Gerekli belgeler: Vodafone'un anlaşmalı firmalara sağlayacağı başvuru kartlarının aslı ve anlaşmalı firma çalışanının fotoğraflı ve şirket logolu personel kimliği fotokopisi.
  - Holdingin en az 1000 adet kurumsal mobil hattı ile Vodafone’dan hizmet alıyor olması
  - Holdinge bağlı grup şirketlerinin bünyesinde toplamda en az 3000 çalışanın olması ve holdingin grup şirketleriyle yurtdışında en az 3 ülkede faaliyet gösteriyor olması
 • Tarifeye yalnızca Vodafone Mağazalarınden geçilebilir. Müşteri hizmetleri ve SMS gibi kanallardan evrak kontrolü sebebiyle geçiş yapılamayacaktır. CepKamu aboneleri bu kapsamda değerlendirilmez.
 • Paketinize ait toplu sürenizin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yaptığınız görüşmeleri kapsamayabilir.
 • Tarife dakikaları konferans görüşmeye kapalıdır.