Vip 3

Yükleniyor

Saatlerce konuşmanın tadına varın. Vip 3

- 30.03.2007 tarihinde bu tarife, yeni abone alımına ve geçişlere kapatılmış olup, kayıtlı tüm abonelerimiz mevcut koşullar ile hizmet almaya devam edecektir.
- 01.07.2011 tarihi itibariyle tarifede , yurtiçi heryöne görüşmenin dakikası 41,5 Kr, yurtiçi heryöne SMS ücreti 41,5 Kr ve yurtdışı heryöne SMS ücreti 55 Kr olarak güncellenmiştir.

Cep Vip Tarife Tablosu
Aylık Sabit Ücret+Toplu Süre Ücreti* 69 TL
Görüşme Ücretleri (dakika) Vodafone


Diğer GSM ve Sabit Telefon
*İlk 900 dk.
900 dk. sonrası


0 TL/dk.
18,18 kr/dk

43,89 Kr/dk
SMS Yurtiçi SMS
Yurtdışı SMS
33,25 kuruş/SMS
55 Kr/adet
 • - 01.01.2014 itibariyle standart tarife yurtiçi SMS ücreti 33,25 KR/SMS olarak güncellenmiştir.
 • - 4 Nisan 2013 itibariyle yurtiçi arama ücreti 43,89 krş/dk güncellenmiştir.
 • - 4 Nisan 2013 itibariyle yurtdışı arama ücretlerine yapılacak revizeler şu şekildedir: 1. kademe ülkelerindeki GSM hatlarını arama ücreti 1,55 TL & sabit hatları arama ücreti 0,45 TL; 2. kademe ülkelerindeki GSM hatlarını arama ücreti 1,55 TL & sabit hatları arama ücreti 0,90 TL; 3. kademe ülkelerindeki GSM ve sabit hatları arama ücreti 1,55 TL; 4. kademe ülkelerindeki GSM ve sabit hatları arama ücreti 2,75 TL olarak güncellenecektir.
 • - Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
 • - Tablodaki fiyatlara tüm vergiler dahildir.
 • - (*) Sadece Vodafone aboneleri arasındaki aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken yapılan Vodafone'dan Vodafone'a aramalar hariçtir.
 • - Vodafone olarak belirtilen aramalar yurt içindeki Vodafone aramaları için geçerlidir.
 • - Sair işlem ücretleri, diğer paketler ile aynıdır.
 • - Faks, data, Wap servisleri için telefon görüşme ücretine göre %30 indirim uygulanır.
 • - Cep Vip tarifesinde görüşmeleriniz 6 sn'de bir ücretlendirilmektedir.
 • Her ay tüm vergiler dahil 69 TL abonman ücreti Aylık Sabit Ücret+Toplu Süre Ücreti 900 dk.süre ile Vodafone'dan - Vodafone'a sadece sesli telefon (özel servisler, faks, data, WAP aramaları hariç) aramaları ücretsiz yapabilir. Bu süre sonunda Vodafone'dan Vodafone'a doğru yapılacak aramalar 0.18 TL/dkile ücretlendirilir.
 • 69 TL, TK onaylı Vodafone tarife zamları ile orantılı olarak güncellenecektir.
 • Abonelerin bu hakkı, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez.
 • 69 TL abonman ücreti ve ilgili özel iletişim vergisi,abonenin tüm faturalarında ilgili fatura dönemi için tahsil edilecektir.
 • Bununla birlikte, 900 dk.süre ile Vodafone içi görüşme olanağı, abone aktivasyonu yapıldığı andan itibaren başlayacaktır.
 • Cep Vip paketi tarifeleri ilk fatura dönemi ile geçerlidir.
 • Vodafone'a doğru faks, data, WAP servisleri aramaları CepŞirket Normal abonelik paketi Vodafone içi telefon görüşme ücretleri üzerinden %30 indirimli uygulanır.
 • Mevcut Vodafone abonelik paketinden bu pakete geçiş yapmak isteyen aboneler için bir sonraki fatura kesim tarihi başlangıç kabul edilecektir.
 • Dönem içerisinde yapılan iptal işlemi durumunda abone toplu süre ücretininin tamamını öder.
 • VIP-3 abonelik paketinde geçerli olan servisler Cep Vip paketinde de aynen geçerli olacaktır.
 • Paketinize ait toplu sürenizin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yaptığınız görüşmeleri kapsamayabilir.
Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.