Yükleniyor

Mevcut Abonelere Bağlılık Teklifleri

Bu tarifeye yeni abone alımı sona ermiştir

 • Her Yöne Limitsiz tarife ile aboneler aylık 72,71TL ücret karşılığında yurtiçi her yöne görüşme görüşme yapabilir ve SMS atabilir. Aboneler aylık maksimum 10.000 dakika ve 10.000 SMS'i ücretsiz kullanabilir.
 • 10.000 dakika aşıldığında aboneler 30,30 kr ve SMS kullanımı aşıldığında 23,02 kr üzerinden ücretlendirilir.
 • Ücretsiz görüşme hakkı sadece yurtiçi aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
 • Sabit telefon aramaları sadece yurtiçi ev iş sesli aramalarını kapsamaktadır.Özel servis numaraları ve KKTC aramaları kapsam dışındadır. (0392) KKTC aramaları ayrıca ücretlendirilir.(KDV ÖİV dahil 67,9 kr)
 • Ücretsiz görüşme olanağı, abone aktivasyonu yapıldığı andan itibaren veya pakete geçiş tarihi ile başlayacaktır.
 • Abonenin ilk faturasında aylık toplu süre ücreti; aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak fatura edilir.
 • Bu tarifede özel servisler, faks, data, WAP kullanmı ücretlendirilmektedir.
 • Dönem içerisinde yapılan paketten her türlü çıkış ve iptal işlemi durumunda abone toplu süre ücretininin tamamını öder.
 • Toplu süre ücreti abonenin faturalarında ilgili fatura döneminde tahsil edilir.
 • Tarifeden Vodafone bireysel faturalı hattını en az 3 fatura dönemi kullanmış ve ortalama fatura tutarı 50 TL ve üzeri olan aboneler faydalanabilecektir. Vodafone; belirlenen kriterleri BTK bilgisi dahilinde değiştirme hakkına sahiptir.
 • Bu tarifede Konferans görüşme servisi kullanılamaz.
 • Adil Kullanım: 2 Aylık toplam 10.000 dakika ve SMS üzerindeki kullanımların, sunulan hizmetin haberleşme ihtiyacının karşılanması dışında amaçlar için kullanılmış olabileceği kabul edilerek, bu durumlar için Vodafone Türkiye abonenin kullanımını inceleme ve kötü niyetten kuşkulandığı takdirde, aboneyi uyarma, gerekirse hattı kullanıma kapatma ve tek taraflı iptal hakkını saklı tutar. Abonelerin yapacağı bir çağrı süresi 79 dk'yı geçemez
 • Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilmez. Tespit edilmesi durumunda abonelerin yapmış oldukları tüm kullanımları 25kr/dk üzerinden tekrar hesaplanarak fatura edilir.
 • Paketinize ait toplu sürenizin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yaptığınız görüşmeleri kapsamayabilir.

*Tüm fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

 • - 03.01.2008 tarihi itibari Cep VIP Ekstra 2 teklifi sona ermiş olup, kayıtlı tüm abonelerimiz mevcut koşullar ile hizmet almaya devam edecektir. Cep VIP Ekstra 2 teklifi, VIP 3A tarifesi ile aynı tarife ve özelliklere sahip aylık toplu süre ücreti karşılığında 3600 dk şebeke içi sınırsız görüşme imkanı sağlayan CEPVIP EKSTRA paketidir
 • - 24.11.2003 tarihi itibari ile bu tarife, yeni abone alımına ve geçişlere kapatılmış olup, kayıtlı tüm abonelerimiz mevcut koşullar ile hizmet almaya devam edecektir.
Cep Beşyüz 2 Tarife Tablosu
Aylık Sabit Ücret 1,21 TL
Vodafone 0,18 TL/dk
Turkcell 0,36 TL/dk
Sabit Telefon 0,36 TL/dk
Yurtiçi SMS 33,25 kuruş/SMS
 • - Yurtiçi SMS fiyatı 07.01.2011 itibari ile 35 Kr olarak güncellenmiştir.
 • - Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
 • - Tablodaki fiyatlara tüm vergiler dahildir.
 • - Vodafone olarak belirtilen aramalar yurt içindeki Vodafone aramaları için geçerlidir.
 • - Yurtdışı görüşme ve sair işlem ücretleri, diğer paketler ile aynıdır.
 • - Özel Servis numaralarına doğru yapılan aramalar ayrıca ücretlendirilecektir.
 • - Cep Beşyüz 2 tarifesinde görüşmeleriniz 6 sn'de bir ücretlendirilmektedir.
 • - Kişisel aboneliklerde, bir kişinin birden fazla aboneliği olamaz.
Cep Avantaj Tarifesi Bağlılık Teklifleri
Cep Avantaj Mini - Vodafone'lularla Cep Avantaj Mini - Her yöne Cep Avantaj Midi+
Aylık Sabit Ücret 19 TL 19 TL 45 TL
Aylık Sabit Ücret 0,18 TL/dk 0,18 TL/dk 0,18 TL/dk
Ücretsiz her yöne dk (**) - 60 dk 500 dk
Ücretsiz Vodafone içi dk 500 dk 240 dk Limitsiz
Vodafone içi 41,5 kr/dk 41,5 kr/dk -
Sabit Hatlar 41,5 kr/dk 41,5 kr/dk 41,5 kr/dk
Her Yöne dk fiyatı (yurt içi) 41,5 kr/dk 41,5 kr/dk 41,5 kr/dk
SMS Yurtiçi 33,25 kr/Adet 33,25 kr/Adet 33,25 kr/Adet
SMS Yurtdışı 41,5 kr/Adet 41,5 kr/Adet 41,5 kr/Adet
 • - 01.01.2014 itibariyle standart tarife yurtiçi SMS ücreti 33,25 KR/SMS olarak güncellenmiştir.
 • - Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
 • - Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
 • - Tarifelerdeki her yöne dakikalar ile Türkiye'deki tüm ev, iş numaraları, Vodafone'lular ve diğer operatörlerle görüşülebilir. Ayrıca; (**) Her yöne dakikalar, belirtilen ülkelerdeki Vodafone numaraları ve sabit hat numaralarını aramak için de kullanılabilir. Yurtdışı aramalarda her yöne dk ların aşımı durumunda, yurtdışı görüşmeler standart yurtdışı arama tarifesi üzerinden veya abonenin aldığı ilgili yurtdışı arama seçeneklerinden ücretlendirilir.
 • - Tarifelerdeki her yöne dakikaların aşımı durumunda yurtiçi görüşmelerin dakikası Cep Avantaj Mini Vodafone'lularla, Cep Avantaj Mini Her yöne, Cep Avantaj Mini + tarifelerinde 30 kuruş'tan; Cep Avantaj Midi + tarifesinde 40 kuruş'tan; yurtdışı görüşmelerin dakikası ise standart yurtdışı arama tarifesinden veya abonenin dahil olduğu yurtdışı arama seçeneklerinden ücretlendirilir. Bu durumda ilgili tarife ve seçenek ücretlendirme periyotları uygulanır.
 • - Tarife dahilinde sunulan her yöne dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir.
 • - Özel Servis numaralarına doğru yapılan aramalar paket kapsamına dahil değildir.
 • - Her yöne dakikaların yurt dışı aramalar için kullanılabilmesi için yurt dışındaki aranan abonenin hem VF abonesi olması, hem de Vodafone'un o ülkedeki alan kodunu (prefiksini) kullanması gerekmektedir.
 • - Cep Avantaj dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden yapılan aramalar için geçerlidir. Yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
 • - KKTC'ye doğru Türkiye'den başlatılan çağrılar paket kapsamında değildir.
 • - Yurtiçinden çağrı başlatmak şartıyla yurtiçi her yöne ve tüm dünyadaki Vodafone Operatörleri yönüne sesli telefon ve görüntülü görüşme aramaları yapılabilir. (Özel servisler, faks, data, WAP kullanımı hariçtir.)
 • - Aranabilecek ülkeler ve yurt dışı aramalara ilişkin detaylı bilgi için: "Yurt dışı aramalarınız için" bölümünü inceleyiniz.

  Esaslar

  Cep Avantaj Mini - Vodafone'lularla Tarife Esasları

 • Abone her ay KDV ve OİV dahil 19 TL ücret karşılığında yurtiçinden kullanmak şartıyla 500 dk yurtiçi Vodafone aboneleri yönüne sadece sesli telefon ve görüntülü görüşme (özel servisler, faks, data, WAP hariç) aramaları yapabilir.
 • 500 dk paketinin aşımında görüşmeler ücretlendirme tablosunda belirtilen dakika fiyatları üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir.
 • Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
 • KKTC'ye doğru Türkiye'den başlatılan çağrılar paket kapsamında değildir.
 • Paket kullanımı, abone aktivasyonu yapıldığı andan itibaren veya pakete geçiş tarihi ile başlayacaktır.
 • Aboneler pakete giriş tarihine kadar abone eski tarifesi üzerinden ücretlenir.
 • Abonenin ilk faturasında aylık paket ücreti ve dakikalar; aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak fatura edilir.
 • Dönem içerisinde yapılan paketten her türlü çıkış ve iptal işlemi durumunda abone toplu süre ücretinin tamamını öder.
 • Bu tarifede konferans görüşme servisi kullanılamaz.
 • Toplu süre ücreti abonenin faturalarında ilgili fatura döneminde tahsil edilir.
 • Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
 • Ücretlendirme periyodu 6 sn'dir.
 • Paketinize ait toplu sürenizin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yaptığınız görüşmeleri kapsamayabilir.
 • Cep Avantaj Mini - Her yöne Tarife Esasları

 • Abone her ay KDV ve OİV dahil 19 TL ücret karşılığında yurtiçinden kullanmak şartıyla 240dk yurtiçi Vodafone aboneleri yönüne ve 60 dk yurtiçi her yöne, belirtilen ülkelerdeki sabit hatlar ve Vodafone Operatörleri yönüne sadece sesli telefon ve görüntülü görüşme (özel servisler, faks, data, WAP hariç) aramaları yapabilir.
 • 240 dk yurtiçi Vodafone yönü paketinin aşımı durumunda aboneler dakika birim fiyatı üzerinden ücretlendirilmeden önce 60 dk her yöne paketindeki dakikalardan yararlanacaktır. 60 dk paketinin aşımından sonraki görüşmeler ise ücretlendirme tablosunda belirtilen dakika fiyatları üzerinden ücretlendirilecektir.
 • 60 dk paketinin aşımında görüşmeler ücretlendirme tablosunda belirtilen dakika fiyatları üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir.
 • Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
 • KKTC'ye doğru Türkiye'den başlatılan çağrılar paket kapsamında değildir.
 • Paket kullanımı, abone aktivasyonu yapıldığı andan itibaren veya pakete geçiş tarihi ile başlayacaktır.
 • Aboneler pakete giriş tarihine kadar abone eski tarifesi üzerinden ücretlenir.
 • Abonenin ilk faturasında aylık paket ücreti ve dakikalar; aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak fatura edilir.
 • Dönem içerisinde yapılan paketten her türlü çıkış ve iptal işlemi durumunda abone toplu süre ücretinin tamamını öder.
 • Bu tarifede konferans görüşme servisi kullanılamaz.
 • Toplu süre ücreti abonenin faturalarında ilgili fatura döneminde tahsil edilir.
 • Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
 • Ücretlendirme periyodu 6 sn'dir. Her yöne dakika paketinin aşımında; yurtdışı ilgili yönlere doğru yapılacak olan aramaların ücretlendirme periyodu, standart yurtdışı arama tarifesi veya abonenin aldığı ilgili yurtdışını arama seçeneğine göre belirlenmektedir.
 • Paketinize ait toplu sürenizin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yaptığınız görüşmeleri kapsamayabilir.
 • Paket dahili ilgili yönlere doğru sunulan yurtdışını aramalarda öncelikle her yöne olan paket dakikaları kullanılır. Paket aşımı durumunda ilgili yönlere doğru yurtdışı görüşmeler standart yurtdışı arama tarifesi üzerinden veya abonenin aldığı ilgili yurtdışı arama seçeneklerinden ücretlendirilir.
 • Cep Avantaj Midi+ Tarife Esasları

 • Abone her ay KDV ve OİV dahil 45 TL ücret karşılığında yurtiçinden kullanmak şartıyla sınırsız yurtiçi Vodafone abonelerine yönüne ve 500 dk yurtiçi her yöne, belirtilen ülkelerdeki sabit hatlar ve Vodafone Operatörleri yönüne sadece sesli telefon ve görüntülü görüşme (özel servisler, faks, data, WAP hariç) aramaları yapabilir.
 • 500 dk paketinin aşımında görüşmeler ücretlendirme tablosunda belirtilen dakika fiyatları üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir.
 • Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
 • KKTC'ye doğru Türkiye'den başlatılan çağrılar paket kapsamında değildir.
 • Paket kullanımı, abone aktivasyonu yapıldığı andan itibaren veya pakete geçiş tarihi ile başlayacaktır.
 • Limitsiz Vodafone içi görüşme için adil kullanım: 2 Aylık toplam 10.000 dakika ve SMS üzerindeki kullanımların, sunulan hizmetin haberleşme ihtiyacının karşılanması dışında amaçlar için kullanılmış olabileceği kabul edilerek, bu durumlar için Vodafone Türkiye abonenin kullanımını inceleme ve kötü niyetten kuşkulandığı takdirde, aboneyi uyarma, gerekirse hattı kullanıma kapatma ve tek taraflı iptal hakkını saklı tutar. Abonelerin yapacağı bir çağrı süresi 79 dk'yı geçemez.
 • Aboneler pakete giriş tarihine kadar abone eski tarifesi üzerinden ücretlenir.
 • Abonenin ilk faturasında aylık paket ücreti ve dakikalar; aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak fatura edilir.
 • Dönem içerisinde yapılan paketten her türlü çıkış ve iptal işlemi durumunda abone toplu süre ücretinin tamamını öder.
 • Bu tarifede konferans görüşme servisi kullanılamaz.
 • Toplu süre ücreti abonenin faturalarında ilgili fatura döneminde tahsil edilir.
 • Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
 • Ücretlendirme periyodu 6 sn'dir. Her yöne dakika paketinin aşımında; yurtdışı ilgili yönlere doğru yapılacak olan aramaların ücretlendirme periyodu, standart yurtdışı arama tarifesi veya abonenin aldığı ilgili yurtdışını arama seçeneğine göre belirlenmektedir.
 • Paketinize ait toplu sürenizin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i, son 48 saat içerisinde yaptığınız görüşmeleri kapsamayabilir.
 • Paket dahili ilgili yönlere doğru sunulan yurtdışını aramalarda öncelikle her yöne olan paket dakikaları kullanılır. Paket aşımı durumunda ilgili yönlere doğru yurtdışı görüşmeler standart yurtdışı arama tarifesi üzerinden veya abonenin aldığı ilgili yurtdışı arama seçeneklerinden ücretlendirilir.
 • Yurtdışı Aramalarınız için

  Cep Avantaj Tarifelerinde bulunan ücretsiz her yöne dakikaların yurt dışı aramalar için kullanımına yönelik olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Cep Avantaj dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden yapılan aramalar için geçerlidir. Yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
 • Yurtiçinden çağrı başlatmak şartıyla yurtiçi her yöne ve tüm dünyadaki Vodafone Operatörleri yönüne sesli telefon ve görüntülü görüşme aramaları yapabilirsiniz.. (Özel servisler, faks, data, WAP kullanımı hariçtir.)
 • Sadece Vodafone operatörleri için tanımlanmış olan ülke ve alan kodları aranabilir. Yani; yurt dışındaki aradığınız abonenin;
  - Hem ilgili ülkedeki Vodafone'un abonesi olması,
  - Hem de Vodafone'un prefikslerinden birini kullanması gerekmektedir.
 • (Mobil Numara Taşınabilirliği olan ülkelerdeki Vodafone Operatörlerine o ülkedeki diğer mobil operatörlerin alan kodlarını içeren numaralarıyla geçen numaralar arandığında söz konusu avantajdan faydalanılamayacaktır. Yani o ülkedeki diğer mobil operatörlerin prefikslerini içeren numaralarıyla geçen numaralar arandığında paket kapsamına dahil olmayacaklardır. )
 • KKTC'ye doğru Türkiye'den başlatılan çağrılar paket kapsamında değildir.
 • Cep Avantaj Tarifelerindeki her yöne dakikalar kapsamında arayabileceğiniz Vodafone Operatörleri:
  Vodafone Arnavutluk, Vodafone Avustralya, Vodafone Çek Cumhuriyeti, Vodafone Mısır, SFR Fransa, Vodafone Almanya, Vodafone Yunanistan, Vodafone Macaristan, Vodafone İrlanda, Vodafone İtalya, Vodafone Malta, Vodafone Hollanda, Vodafone Yeni Zelanda, Vodafone Portekiz, Vodafone Romanya, Vodafone İspanya, Vodafone İngiltere, Vodafone Hindistan,Vodafone Gana, Vodafone Katar ve Vodacom Güney Afrika
 • Cep Avantaj Tarifelerindeki her yöne dakikalar kapsamında sabit hat numaralarını arayabileceğiniz ülkeler:
  ABD, ABD (Alaska), ABD (Havai), ABD (PortoRico), ABD (Virjin Adası), Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya,İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovak Cum, Yunanistan. Bulgaristan, Finlandiya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Arnavutluk, Azerbaycan (Nahçıvan), Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Ozbekistan, Romanya, Sırbistan&Karadağ, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna
 • Tanımlı Vodafone Operatörleri Ülke ve Alan Kodları Listesini Görmek için Tıklayınız

  Tanımlı Yurtdışı Sabit Hat Ülke Kodları Listesini Görmek için Tıklayınız

Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.