+1 TL’ye Samsung Akıllı Telefon

Yükleniyor

Esnafa 1 TL’ye Akıllı telefon

INTERNETLI ESNAF için Akıllı Telefon Sahibi Olmak Artık Çok Kolay !

Small, Medium, ya da Large; herhangi bir İnternetli Esnaf tarifesine gelen aboneler Samsung marka büyük ekran akıllı telefonlara aylık +1 TL’den başlayan ek ödemelerle sahip oluyor!

 • •Kampanya stoklarla sınırlıdır.
 • Kampanya taahhüt süresi 24 aydır.
 • Kampanya kapsamında 24 ay süresince İnternetli Esnaf Small, İnternetli Esnaf Medium,İnternetli Esnaf Large tarifelerinden birini kullanmayı taahhüt eden aboneler her bir tarife için ayrı ayrı belirlenmiş aylık ek ödemeler karşılığında kampanya kapsamında sunulan telefonun sahibi olabileceklerdir.
 • Kampanya kapsamında yer alan abonelerin yapacağı görüşmeler ve/veya gönderilecek SMS’leri ve/veya paket üzeri data kullanımları, her bir GSM hattına tanımlanmış olan kampanya seçeneğine ait bedel haricinde, ayrıca kampanyaya tabi hattın içinde bulunduğu mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Kampanya kapsamında abonelerin seçtikleri tarife bedelleri üzerinden seçilen tarifeye göre indirim verilecektir.
 • Uluslararası aramalar, yurtdışında görüşme (roaming) ücretleri ve özel servis aramaları için Vodafone Abonelik Paketleri ve Ücret Tarifeleri geçerli olup, ayrıca ücretlendirilecektir.
 • Kampanya kapsamında Vodafone Mağazaları'nden yapılacak satışlarda Vodafone tarafından belirlenmiş olan kurallara uymayan aboneler belirlenmiş 12 aylık bedeli anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödeyeceklerdir; abonelerin kendisine ya da aboneyle aynı soyada sahip bir yakınına ait olması gereken kredi kartlarından çekilen bu tutarlar 12 ay süresince eşit olarak faturalarından düşecektir. Kredi kartıyla çekilen tutar dışında kalan tutarlar aboneden ayrıca aylık fatura yoluyla tahsil edilecektir. Kampanya dahilinde geçerli kredi kartı olmayan ve Vodafone tarafından belirlenen kurallara uymayan aboneler bu kampanyaya dahil edilemeyeceklerdir.
 • Kampanyadan kredi kartıyla yararlanacak müşteriler sadece anlaşmalı bankaların kredi kartıyla kampanyaya dahil olabileceklerdir.
 • Abonelerin kampanyaya dahil etmek istedikleri hattı aşağıdaki kurallara uyması durumunda aboneler için kredi kartıyla ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır:
 • İnternetli Esnaf Small tarifesi ile kampanyaya katılım koşulları: Son 6 aydır faturalı Vodafone abonesi olmak ve/veya son 6 aydır kısıtlı/dondurulmuş/iptal/kapama statüsüne girmemiş olmak, son 6 aydır hat kısıtlanmış olsa bile kısıtlamadan sonraki 5 gün içinde borcunu ödemiş olması, ve bu hatta ait son 6 aylık ödenmiş fatura tutarı toplamının en az 150 TL olması kredi kartıyla ödeme zorunluluğu olmaması için aranan şartlardır.
 • İnternetli Esnaf Medium&Large tarifeleri ile kampanyaya katılım koşulları: Son 12 aydır faturalı Vodafone abonesi olmak ve/veya son 12 aydır kısıtlı/dondurulmuş/iptal/kapama statüsüne girmemiş olmak, son 6 aydır hat kısıtlanmış olsa bile kısıtlamadan sonraki 5 gün içinde borcunu ödemiş olması, ve bu hatta ait son 6 aylık ödenmiş fatura tutarı toplamının en az 150 TL olması kredi kartıyla ödeme zorunluluğu olmaması için aranan şartlardır.
  Abonenin kampanyaya dahil etmek istediği hattı yukarıdaki kuralları sağlamıyorsa müşteri numarası altındaki diğer hatlara bakılır. Bu hatlardan en az birinin yukarıda yer alan tüm kriterleri sağlaması durumunda ve Vodafone bayi çalışanı tarafından KKB internet sitesi üzerinden ulaşılan “KKB Risk Raporu”nda müşterinin kredi notu en az 1100 ise, “Gecikmedeki bakiye toplamı (E2)” 100 TL’yi aşmıyorsa ve “Toplam Takip Bakiyesi (F3)” 0TL ise kritere uymayan hatları ile kredi kartsız kampanyaya dahil olabileceklerdir. Yukarıdaki koşulları sağlayan abonelere alternatif olarak aşağıdaki koşulları sağlayan hatlar için de kredi kartıyla ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır:
  * Numarasını son 90 gün içinde Vodafone faturalıya taşımış olan veya son 90 gün içinde Vodafone faturalı hat tesis eden müşteri için Vodafone bayi çalışanı KKB internet sitesi üzerinden “KKB Risk Raporu”na erişebiliyor ise ve alınan raporda müşterinin kredi notu en az 1400 ise, “Gecikmedeki bakiye toplamı (E2)” 100 TL’yi aşmıyorsa ve “Toplam Takip Bakiyesi (F3)” 0TL ise hat kampanyalardan kredi kartsız yararlanabilir.
  * Numarasını Vodafone’a taşımak isteyen müşteriler mevcut operatöründe son 6 aydır faturalı hatta olduğunu, son 6 aydaki 5 faturasının toplamının Ekonomik/Fırsat kampanyaları için minimum 180TL olduğunu, Popüler ve Teknolojik Kampanyalar için minimum 300TL olduğunu ve fatura ödemelerini yaptığını Vodafone bayi çalışanına çevrimiçi selfservis ekranlarından ispat ettiği durumda kampanyalardan kredi kartsız yararlanabilir. Kampanyaya numarasını taşıdıktan sonraki 30 gün içinde dahil olmalıdır.
 • Kurumsal aboneler kampanyaya dahil olan belirtilen kurumsal tarifeler arasında geçiş yapabilirler. Ancak abonelerin paketler arası geçiş yapmalarına belirli kurallar karşılığında izin verilmektedir: İnternetli Esnaf Small, İnternetli Esnaf Medium,İnternetli Esnaf Large tarifelerinden kampanyaya giriş yaptıkları pakete göre; daha eşit/üst bedelli pakete geçiş yapabilirler. Aboneler üst pakete geçtiklerinde aldıkları indirim miktarı değişmez, kampanyaya giriş yaptıklarında hakettikleri indirim miktarı tüm kampanya süreleri boyunca geçerli olur.
 • Abonelerin üzerinde ileri tarihli paket değişikliği varsa fakat aboneler kampanyaya bu ileri tarihli paket ile giriş yapmak istiyorsa, aboneler ancak ileri tarihli paket değişiklikleri tamamlandıktan sonra kampanyaya giriş yapabilirler.
 • Kampanyaya dahil olan abonelerin 3G servisi otomatik olarak açılacaktır.
 • Abonenin tarife kapsamında kazandığı dakikalar, SMS’ler ve veri üçüncü şahıslara transfer edilemez; kullanılmayan dakika, SMS ve veri bir sonraki aya devretmez.
 • Abonenin seçmiş olduğu tarifenin esasları mevcuttakiyle aynıdır.
 • İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik ücretleri ayrıca ücretlendirilir.
 • Yurtdışı kulanımlarda standart roaming tarifesi geçerli olur.
 • Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabileceklerdir.
 • Kurumsal müşteri numarasına bağlı en fazla 2 abonelik (GSM numaraları) aynı anda kampanyadan faydalanabilir.
 • Yeni bir cihaz kampanyasına girmek isteyen abone son 2 ay içerisinde kendi isteği ile herhangi bir cihaz kampanyadan çıkış yapmış ise, çıkış yaptığı kampanyanın cezasını ödemeden yeni cihaz kampanyasına giriş yapamayacaktır.
 • Hattın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması, kapatılması, devredilmesi, faturasız hatta çevrilmesi, numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçilmesi, kampanyaya girişte seçilen tarifeden daha az bedelli bir pakete geçilmesi ve/veyaya kampanyada geçerli tarifeler haricinde bir pakete geçilmesi, durumunda aboneye cezai şart tutarı yansıtılacaktır.
 • Cezai şart tutarı, cihazın taahhütname imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirlenen kampanyaya özel son kullanıcı fiyatından, kampanyaya aykırı durumun meydana geldiği tarihe kadar cihaz taksit bedeli altında yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle, kurumun cezai şartlarla ilgili kararına uygun olarak hesaplanacaktır. Bu tutara ayrıca tarife bedeli üzerinden verilmiş indirimler de eklenecektir. Cezai şart tutarı abonenin çıkacak ilk faturasına yansıtılacak ve aboneden tamamı tahsil edilecektir.
 • Kampanya kapsamında yer alan aboneler aksini belirtmediği sürece kampanya taahhüt süreleri bitmiş olsa dahi, aylık paket (cihaz temlik bedeli hariç) kullanımına devam edecek olup, indirim bedelleri sona erecektir.
 • Vodafone, tarife ve kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkının saklı tutar.
 • Kampanya kapsamındaki cihazların Vodafone'a maliyetlerleri Bireysel Acaip Akıllı Telefon kampanyalarında belirtilen tutarlar ile aynıdır.
 • Kampanya sonlanma tarihi 30.04.2015'tir.
 • Taahhütname için tıklayın
1. İnternetli Esnaf Acaip Kampanyaya hangi tarifeler dahildir?
• İnternetli Esnaf Acaip kurguda kampanyaya İnternetli Esnaf Small, İnternetli Esnaf Medium ve İnternetli Esnaf Large tarifeleri dahildir.

2. Kampanyaya katılım için başka kriter var mıdır?
• Bireysel Abonelerin kampanyaya dahil etmek istedikleri hattı aşağıdaki kurallara uyması durumunda aboneler için kredi kartıyla ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır:
• İnternetli Esnaf Small tarifesi ile kampanyaya katılım koşulları: Son 6 aydır faturalı Vodafone abonesi olmak ve/veya son 6 aydır kısıtlı/dondurulmuş/iptal/kapama statüsüne girmemiş olmak, son 6 aydır hat kısıtlanmış olsa bile kısıtlamadan sonraki 5 gün içinde borcunu ödemiş olması, ve bu hatta ait son 6 aylık ödenmiş fatura tutarı toplamının en az 150 TL olması kredi kartıyla ödeme zorunluluğu olmaması için aranan şartlardır.
• İnternetli Esnaf Medium&Large tarifeleri ile kampanyaya katılım koşulları: Son 12 aydır faturalı Vodafone abonesi olmak ve/veya son 12 aydır kısıtlı/dondurulmuş/iptal/kapama statüsüne girmemiş olmak, son 6 aydır hat kısıtlanmış olsa bile kısıtlamadan sonraki 5 gün içinde borcunu ödemiş olması, ve bu hatta ait son 6 aylık ödenmiş fatura tutarı toplamının en az 150 TL olması kredi kartıyla ödeme zorunluluğu olmaması için aranan şartlardır.
- Abonenin kampanyaya dahil etmek istediği hattı yukarıdaki kuralları sağlamıyorsa müşteri numarası altındaki diğer hatlara bakılır. Bu hatlardan en az birinin yukarıda yer alan tüm kriterleri sağlaması durumunda ve Vodafone bayi çalışanı tarafından KKB internet sitesi üzerinden ulaşılan “KKB Risk Raporu”nda müşterinin kredi notu en az 1100 ise, “Gecikmedeki bakiye toplamı (E2)” 100 TL’yi aşmıyorsa ve “Toplam Takip Bakiyesi (F3)” 0TL ise kritere uymayan hatları ile kredi kartsız kampanyaya dahil olabileceklerdir. Yukarıdaki koşulları sağlayan abonelere alternatif olarak aşağıdaki koşulları sağlayan hatlar için de kredi kartıyla ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır:
- * Numarasını son 90 gün içinde Vodafone faturalıya taşımış olan veya son 90 gün içinde Vodafone faturalı hat tesis eden müşteri için Vodafone bayi çalışanı KKB internet sitesi üzerinden “KKB Risk Raporu”na erişebiliyor ise ve alınan raporda müşterinin kredi notu en az 1400 ise, “Gecikmedeki bakiye toplamı (E2)” 100 TL’yi aşmıyorsa ve “Toplam Takip Bakiyesi (F3)” 0TL ise hat kampanyalardan kredi kartsız yararlanabilir.
- * Numarasını Vodafone’a taşımak isteyen müşteriler mevcut operatöründe son 6 aydır faturalı hatta olduğunu, son 6 aydaki 5 faturasının toplamının Ekonomik/Fırsat kampanyaları için minimum 180TL olduğunu, Popüler ve Teknolojik Kampanyalar için minimum 300TL olduğunu ve fatura ödemelerini yaptığını Vodafone bayi çalışanına çevrimiçi selfservis ekranlarından ispat ettiği durumda kampanyalardan kredi kartsız yararlanabilir. Kampanyaya numarasını taşıdıktan sonraki 30 gün içinde dahil olmalıdır.Yukarıdaki madde dışında kalan tüm aboneler kampanyaya sadece kredi kartlı işleyiş ile dahil olabilirler. & aydan yeni müşteriler için kredi kartsız şekilde kampanyaya katılmaları için bypass yetkisi verilmeyecektir.
Kredi kartlı işleyiş için: 12 aylık bedeli anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödeyeceklerdir; abonelerin kendisine ya da aboneyle aynı soyada sahip bir yakınına ait olması gereken kredi kartlarından çekilen bu tutarlar 12 ay süresince eşit olarak faturalarından düşecektir. Kredi kartıyla çekilen tutar dışında kalan tutarlar aboneden ayrıca aylık fatura yoluyla tahsil edilecektir. Kampanya dahilinde geçerli kredi kartı olmayan ve Vodafone tarafından belirlenen kurallara uymayan aboneler bu kampanyaya dahil edilemeyeceklerdir.


3. Kampanyaya nasıl katılabilirim?
Vodafone Mağazaları, Vodafone Satış Noktaları, Kurumsal Satış Kanalı, Faturalı Satış Kanalları aracılığıyla kampanyaya dahil olunabilecektir.

4. Kampanyaya hangi tarihe kadar katılabilirim?
Kampanya stoklarımızla sınırlı olup, 31.05.2015 tarihine kadar geçerlidir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., bu tarihi erteleme veya öne çekme hakkını saklı tutar.

5. Kampanyaya katılmak için hangi evraklar gerekli?
İmzalayacağınız kampanya taahhütnamesi, kimlik fotokopiniz ve şirket temsilcisi olduğunuzu gösteren belgeler yeterlidir.

6. Kampanya iptal edildiğinde ceza bedeli yansır mı? Hangi durumlarda yansır?
Aboneye yansıtılacak cezai şart tutarı, cihazın taahhütname imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirlenen kampanyaya özel son kullanıcı fiyatından, kampanyaya aykırı durumun meydana geldiği tarihe kadar cihaz taksit bedeli altında yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle, kurumun cezai şartlarla ilgili kararına uygun olarak hesaplanacaktır. Bu tutara ayrıca varsa tarife bedeli üzerinden verilmiş indirimler de eklenecektir.

7. Bu kampanyaya katılırsam diğer kontratlı kampanyalardan faydalanabilir miyim?
Vodafone İnternetli Esnaf Acaip Cihaz Kampanyasıkatılan aboneler taahhüt süresi boyunca başka bir kontratlı kampanyadan faydalanamazlar.

8. Kontratlı cihaz kampanyasındayım. Bu kampanyaya katılabilir miyim?
Hayır. Mevcut durumda kurumsal hattınıza kontratlı bir kampanya tanımlı ise bu kampanyaya giriş yapmak için o kontratınızı iptal etmek durumundasınız. Hattınıza başka bir kampanya tanımlı ise, onu iptal etmeden bu kampanyaya giriş yapamazsınız.

9. Birden fazla hattımla kampanyadan faydalanabilir miyim?
Evet, bir müşteri numarasına bağlı en fazla 2 adet abone katılabilir, fakat bir GSM numarası kampanyadan sadece bir kere yararlanabilir.

10. Vodafone İnternetli Esnaf Acaip Cihaz Kampanyasının taahhüt süresi ne kadardır?
Kampanya taahhüt süresi 24 aydır.

11. Kontrat süresince süresince tarifemi değiştirebilir miyim?
İnternetli Esnaf Acaip kurguda sadece üst tarifelere geçiş yapabilir.

12. 24 ay sonunda kampanya otomatik olarak sona erecek mi?
Evet, kampanya 24 ay sonunda sona erecektir.

13. İleri tarihli talep ile kampanyaya girebilecek miyim?
Hayır, kampanya girişleri anlıktır, fakat tarife girişleriniz talebinize uygun olarak anlık/ileri tarihli yapılabilir.

14. Kampanya dahilinde olmayan başka bir tarifede olan kurumsal bir hattım var. Kampanyadan faydalanabilir miyim?
Evet, numaranızı kampanya dahilindeki kurumsal faturalı tarifelerden birine taşırsanız kampanyadan faydalanabilirsiniz.
Fakat kampanyaya katıldıktan sonra kontrat süresindeki ay sayısı kadar ait fatura dönemi boyunca tarifenizi, sadece üst tarifelere taşıyabilirsiniz.
Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.