×

Arama

Yeni hatta hoş geldin hediyesi

Fatura Uyarı Servisi

Fatura Uyarı Servisi

"Fatura Uyarı Servisi" abonelerin üye olabileceği, her fatura dönemi içerisinde abonenin faturası belirli bir miktara ulaştığında aboneye ücretsiz SMS ile bilgi veren servistir.

Bu bilgilendirme sayesinde aboneler fatura tutarlarını önceden öngörebilir, kullanımlarını düzenleyebilir ve fatura şoku yaşamazlar. 1 Aralık’tan itibaren 100TL altında faturası olan tüm abonelere 100TL limit otomatik atanacaktır.

SMS Kanalı ile barem değişikliği:

Abone hangi seviyeye/bareme seçmek istiyorsa "UYARIXX" anahtar kelimesini 7000’e ücretsiz olarak göndermelidir. Örneğin mevcut seviyesini 50TL seviyesine değiştirmek için "UYARI50" yazılmalıdır.


* Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmalarının önlenmesi ve fatura tutarlarının kontrol edilebilmesi imkânının sağlanması ile abone bilgilendirmelerinin etkin bir şekilde yapılabilmesini teminen, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde; "Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler ile Fatura Üst Sınırı Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar"ı 1 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere onaylamıştır. Bu doğrultuda Şirketimiz tarafından sunulan Fatura Uyarı Servisinde güncellemeler yapılmıştır.