Vodafone Kurumsal Sorumluluk

Yükleniyor

Kurumsal Sorumluluk

Vodafone için en öncelikli konulardan biri olan Sosyal Sorumluluk, 4 global değerimiz arasında yer alan "etrafımızdaki dünyaya olan tutkumuzu" ve 6 stratejik hedefimizden biri olan "sorumlu işletmecilik" anlayışımızı temsil etmektedir.

Vodafone şirket faaliyetlerini yürütürken herşeyden önce, kanuna ve ahlak standartlarına tam anlamıyla uyumlu davranmayı ilke edinmiştir. Bununla birlikte, faaliyetlerinin sadece şirketini değil, aynı zamanda müşterilerini, tedarikçilerini, içinde yaşadığı toplumu, sivil toplum örgütlerini ve kamu sektörünü de etkilediğinin bilincinde olarak, tüm bu paydaşları ile uyumlu, dürüst ve şeffaf bir işbirliği içinde çalışmayı prensip olarak benimsemiştir. Vodafone, sorumlu işletmecilik anlayışını, "Vodafone Çalışma İlkeleri" ile desteklemektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk, Vodafone'un her faaliyetinde ve paydaşları ile her temasında önemli bir noktadır. Vodafone, kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösterdiği her ülkedeki Operatör Şirkette ortak olan bazı öncelikler belirlemiştir. Projelerin gelişimini sürekli takip etmek için her Operatör Şirket, Gruba düzenli ve planlı raporlar göndererek, Grubu yapılan faaliyetler ve gelişmelerden haberdar etmektedir. Vodafone Türkiye de önümüzdeki dönemde kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye başlayacaktır.

Vodafone Grup, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla bazı öncelikler belirlemiştir. Vodafone Türkiye de, Kurumsal Sorumluluk programını belirlerken bu öncelikleri gözönüne alacaktır:
 • Cep Telefonları ve Sağlık
 • Şebekenin çevreye uyumlu genişlemesi
 • Enerji Tasarrufu
 • Cihaz geri dönüşümü ve yeniden kullanım
 • Atık yönetimi
 • Etik satın alma
 • Sosyal ürünler ve hizmetler
 • Sorumlu pazarlama anlayışı
Vodafone için en öncelikli konulardan biri olan Kurumsal Sorumluluk, 4 global değerimiz arasında yer alan "etrafımızdaki dünyaya olan tutkumuzu" ve 6 stratejik hedefimizden biri olan "sorumlu işletmecilik" anlayışımızı temsil etmektedir

Vodafone şirket faaliyetlerini yürütürken herşeyden önce, kanuna ve ahlak standartlarına tam anlamıyla uyumlu davranmayı ilke edinmiştir. Bununla birlikte, faaliyetlerinin sadece şirketini değil, aynı zamanda müşterilerini, tedarikçilerini, içinde yaşadığı toplumu, sivil toplum örgütlerini ve kamu sektörünü de etkilediğinin bilincinde olarak, tüm bu paydaşları ile uyumlu, dürüst ve şeffaf bir işbirliği içinde çalışmayı prensip olarak benimsemiştir. Vodafone, sorumlu işletmecilik anlayışını, "Vodafone Çalışma İlkeleri" ile desteklemektedir.

Kaydettiğimiz bütün gelişmeleri yıllık Group KS Raporu adı altında web sitemizde yayınlıyoruz. Raporlardaki en önemli amacımız; inanılır ve objektif bir şekilde gerçekleştirdiklerimizi sunmaktır. Bu yüzden de grup KS raporu için bağımsız bir güvence sistemi oluşturduk ve bu bağlamda 2006 yılı raporlarımızı AA1000 Assurance Standartlarında düzenledik.

Paydaşlarla İlişkilerimiz
Şirketlerin paydaşlarıyla kurduğu işbirliği sadece ürün ve hizmetler çerçevesinde değil, aynı zamanda sosyal, etik ve çevre konularını da içermektedir.

İş performansımızdan doğrudan etkilenen müşterilerimiz, çalışanlarımız,yatırımcılar, tedarikçilerimiz, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri paydaşlarımız arasındadırlar.

Farklı fikirlere karşı açık, dürüst ve saygılı davranmanın iyi ilişkiler yürütmek için gerekli olduğuna inanıyoruz. Kendi paydaşlarımızı her zaman dinleyip onlarla fikir birliği içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Paydaşlarımızdan aldığımız geribildirimler KS önceliklerini belirlememize her zaman yardımcı olur. Amacımız; gerçekleşen her türlü projeyi gerek Vodafone gerekse paydaşlarımız için etkili ve faydalı hale getirmektir. Anlaşmaya varamadığımız ya da çözüm getiremediğimiz geribildirimleri de açıkça ve dürüstçe karşı tarafa iletmek bizim en değer verdiğimiz görevlerimiz arasındadır.

Grup KS Stratejimiz
2010 yılı hedefimiz hizmet verdiğimiz ülkelerdeki en güvenilir şirket olabilmek. 2005 yılında Vodafone Global'in beş yıllık olarak çıkarttığı KS planının hedefimizi geliştirmekte çok faydalı olacağına inanıyoruz. Planımız :
 • etik standartları yüksek tutmak
 • paydaşlarımızın önceliklerini anlamak ve bunlara cevap verebilmek
 • Çalışma standartlarımızın Grup dahilinde uygunluğunu sağlamak
 • müşterilerimize karşı sorumluluğumuz, mobil telefonların yeniden kullanımı ve geri dönüşümlerinin sağlanması, enerji ve iklim değişiklikleri ile ilgili tahahhütlerimizi yerine getirmek
Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.