The Vodafone Way

Yükleniyor

The Vodafone Way

En iyi performansı elde etmek ve tüm pazarlarda kazanmak için sadece strateji yeterli olmayıp aynı zamanda istikrarlı ve hızlı bir şekilde uygulama gereklidir.

Birlikte hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilmemizin tek yolu hepimizin ortak bir iş yapış biçimi benimsemesidir ve bu ortak iş yapış biçimi Vodafone Way adı altında yapılandırılmıştır.

Ortak hedefimiz, Vodafone'nun BEĞENİLEN bir şirket olmasını sağlamak ve "Marka ile aramda bir bağ olduğu için mutluyum" şeklinde söze dökülen duygusal ve rasyonel bir algı yaratmaktır.

Bu beğeninin kaynağı müşterilerimize sunduğumuz, hayatın fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak veren deneyim olacaktır.

Beğenilen bir şirket olmak için, müşterilerimizin bizi aşağıdaki özelliklere sahip bir şirket olarak görmesi gerekir:
 • Müşteri Odaklı (Customer Obsessed) : Müşterilerimizin beklentilerini aşma amacına tutkuyla bağlıyız ve bu beklentileri yönlendiren faktörleri anlamak için yatırım yapmaktayız. Aldığımız her karar sunduğumuz müşteri deneyimi göz önünde bulundurularak şekillendirilir ve hepimiz, tepki alacağımızı bilsek bile müşterilerin menfaatlerini savunuruz. Müşteri deneyimine gerekli ilgiyi göstermememiz veya buna ilişkin sorumluluğu başkalarının üzerine atmamız söz konusu olamaz.
 • Yenilikçi (Innovation Hungry): Bu ilke, yeni ürün, servis ve iş yapış biçimleri yaratıp kullanıma sunmak ve dışa dönük olup taze fikirler ortaya koymakla ilgilidir. Yenilikçiliğin ve risk almanın -ticari hedefler pahasına değil- ticari hedefler doğrultusunda teşvik edildiği bir ortamda çalışıyoruz. Sistem ve süreçlerimizin yenilikleri engellenmesine izin vermeyiz ve yeni iş yapış biçimleri geliştirme konusunda başkalarına yardımcı olmak adına aldığımız dersleri ve yaptığımız hataları paylaşırız.
 • Hırslı ve Rekabetçi (Ambitious and Competitive): Bu ilke, yaptığımız işi enerji ve tutkuyla yapmak ve Vodafone'un rakiplerini geçmeye odaklanabilmek için kendimize ve ekiplerimize yüksek standartlar belirlemekle ilgilidir. Başarımızı kendi planlarımızla kıyaslayarak değil rakiplerimize kıyaslayarak ölçeriz. En iyi çalışanlara sahibiz; yeni yetenekleri bünyemize katıyor ve ayrıca başarılı kişilerin gelişimlerine yatırım yapıyor, yükselmelerini sağlıyor ve ödüllendiriyoruz. Hırs ve Rekabetçilik ilkeleri, bir organizasyon olarak Vodafone için geçerli olup ekibi oluşturan bireyler için geçerli değildir. İş geliştirme fırsatlarını gözardı ederek sadece kendi kişisel hedeflerine odaklanıp, başkalarına zarar vermek pahasına kariyer peşinde koşan birbiriyle rekabet halinde kişiler değiliz.
 • Yerel Köklere Sahip Tek bir Şirket (One company, local roots): Bu ilke, hissedar ve müşterilerimiz için en iyi sonucu elde etmek amacıyla tüm ekiplerimizin tüm pazarlarda tek bir şirket olarak çalıştığı anlamına gelir. Farklılıklara değer verir, başarılı sonuçlar elde etmek için etkin ekipler kurarız. Vodafone, uluslararası değerlere ve uluslararası bir markaya sahip, ancak aynı zamanda içerisinde faaliyet gösterdiği toplumun da bir parçası olan bir şirket olarak görülmektedir. Müşterilerimizin Vodafone'a bakınca yukarda belirtilen dört özelliği görebilmesi için, nerede (fonksiyon, pazar) çalıştığımıza ve işimizin ne olduğuna bakılmaksızın tutarlı bir çalışma biçimine sahip olmamız gerekmektedir. Faaliyetlerimizi aşağıdaki kavramlar çerçevesinde yürüteceğiz:
 • Hız (Speed): Hızlı sonuç almaya odaklanır, şirketimiz için önemli olan sonuçları önceliklendirir ve gerçekleştirmeye çalışırız. Daha hızlı ürünler, yenilikler ve iyileştirmelerle rakiplerimize avantaj sağlarız. Problemlere hızlı bir şekilde müdahale ederiz ve hızımızı yavaşlatan sorunları hemen çözmek isteriz. Sonuçlara ve bu sonuçları hızlı bir şekilde elde etmeye odaklanırız. Başarısızlıktan korkmayız ve elimizde kendimizi korumak için yeterli veri olmadığı gerekçesiyle karar vermede tereddüt etmeyiz ancak kalite ve güvenliği gözardı etmek pahasına hızlı bir şekilde iş yapmayız.
 • Sadelik (Simplicity): Müşterilerimiz, ortaklarımız ve birbirimiz için hayatı kolaylaştırırız. Gereksiz karmaşıklıklara yol açan ve müşterilerimize hiçbir değer katmayan engelleri ortadan kaldırarak basit çözümler ararız. Ve ‘Hız' konusunda olduğu gibi, sadece gerçekten ihtiyacımız olduğu takdirde ek veri veya bilgiler isteriz. Kendi sorumluluklarımızın ve başkalarının sorumluluklarının açık ve net olmasını sağlayarak bunların kolayca anlaşılıp, hızlıca hareket edilmesine olanak veririz.
 • Güven (Trust): Sadece müşterilerimizle değil kendi içimizde de güvenilir ve şeffaf bir şekilde iş yaparız. Başkalarına verdiğimiz sözleri yerine getiririz ve aynı şekilde davranacakları konusunda onlara güveniriz. Görüş, tavsiye ve geri bildirim isteriz ve bunları karar alma sürecimize dahil ederiz. Ve işler yolunda giderse, ekibin ve kişinin katkılarını takdir eder ve kutlarız. Denetim ve dengelerin mevcut olmasını sağlarız, ancak başkaları üzerinde aşırı kontrol uygulamayız, başkalarını suçlamayız veya onlara yardımcı olabilecek değerli bilgileri saklamayız.
Müşterilerimizin, yaşamın fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olarak bunları müşterilerimiz tarafından beğenilerek yerine getirmeliyiz. Bunu başarabilmek için müşterilerimizin hız, sadelik ve güven ile hareket eden müşteri odaklı, yenilikçi, hırslı ve rekabetçi ve yerel kökleri olan uluslararası bir şirket olduğumuzu görmeleri yönünde ilerliyoruz.
Vodafone Way, tüm çalışanlarımız için geçerli olan somut bir odak noktası yaratmakta ve başarılı olmak için birlikte ve müşterilerimiz ile nasıl çalışmamız gerektiğine ilişkin rehberlik sağlamaktadır.

Ortak hedefimiz; Vodafone'un müşterileri tarafından BEĞENİLEN bir şirket olmasını sağlamak ve "Bu marka ile aramda bir bağ olduğu için mutluyum" şeklinde söze dökülen duygusal ve rasyonel bir algı yaratmaktır.

Bu beğeninin kaynağı; müşterilerimize sunduğumuz, hayatın fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak veren deneyim olacaktır. Beğenilmek için müşterilerimizin bizi aşağıdaki özelliklere sahip bir şirket olarak görmesi gerekir:
 • Müşteri Odaklı (Customer Obsessed): Müşterilerimizin beklentilerini aşma amacına tutkuyla bağlıyız ve bu beklentileri yönlendiren faktörleri anlamak için yatırım yapmaktayız.

  Ülke CEO'su tarafından atanan Değişim Liderleri (müşterilerle etkileşim halindeki bir bölümün sorumluluğuna sahip CEO'ya doğrudan raporlama yapan bir yönetici) müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik yerel aksiyonları belirleyecektir. Değişim Liderleri 9/10 Temmuz tarihlerinde bir lansmana katılmıştır.

  Vodafone Way'in uygulanmasına ilişkin yerel sorumluluklar olacaktır. 2009 yılı sonu itibariyle tüm çalışanlar ve ortaklar Vodafone Way'in kendi görevleri için ne anlam ifade ettiğini anlamış olacaktır. Tüm Vodafone çapında uyum sağlama perspektifinden yola çıkarak Passions veya Red, Rock Solid and Restless gibi yerele uyarlanabilir kültür programları oluşturulmayacaktır.
 • Yenilikçi (Innovation Hungry): Yeni ürün, servis ve iş yapış biçimleri yaratıp kullanıma sunarız; dışa dönük bir organizasyon olarak taze fikirler ortaya koyarız.
 • Hırslı ve Rekabetçi (Ambitious and competitive): İşimizi enerji ve tutkuyla yapar, Vodafone'un rakiplerini geçmeye odaklanabilmek için kendimize ve ekiplerimize yüksek standartlar belirleriz.
 • Yerel Köklere Sahip Tek bir Şirket (One company, local roots): Hissedar ve müşterilerimiz için en iyi sonucu elde etmek amacıyla tüm ekiplerimiz tüm pazarlarda tek bir şirket olarak çalışır. Yerel gerçekleri göz önünde bulundurarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin müşterilerimiz ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar için uygun olmasını sağlıyoruz.
Borusan Telekom'un satın alma süreci Vodafone Way'in Hız, Yalınlık, Güven ilkeleriyle gerçekleşmiştir. Borusan Telekom'u Vodafone Türkiye ailesine katılması iş yapış biçimimizin temelini oluşturan "Vodafone Way" felsefemizin Müşteri Odaklılık, Yenilikçilik, Başarma Hırsı ve Azmi, Yerel kökleri olan Globallik ilkeleri ile birebir örtüşmektedir.

Vodafone Türkiye ile Borusan Telekom'un birlikteliği, müşterilerimizin en iyi hizmetleri almasını sağlama ve Vodafone Way'in hedeflediği "takdir edilen şirket olma" amacını hayata geçirmek için önemli bir adımdır.

Müşterilerimizin Vodafone'a bakınca yukarda belirtilen dört özelliği görebilmesi için tutarlı bir çalışma biçimine sahip olmamız gerekmektedir. Faaliyetlerimizi aşağıdaki kavramlar çerçevesinde yürüteceğiz:
 • Hız (Speed): Hızlı sonuç almaya odaklanırız ve şirketimiz için önemli olan sonuçları önceliklendirir ve gerçekleştirmeye çalışırız.
 • Sadelik (Simplicity): Müşterilerimiz, ortaklarımız ve birbirimiz için hayatı kolaylaştırırız.
 • Güven (Trust): Sadece müşterilerimizle değil kendi içimizde de güvenilir ve şeffaf bir şekilde iş yaparız. Başkalarına verdiğimiz sözleri yerine getiririz ve aynı şekilde davranacakları konusunda onlara güveniriz.
Vodafone Way Kahramanları Vodafone değerlerini (hız, sadelik ve güven) sergileyen çalışanları takdir etmeye ve kutlamaya yönelik Global bir uygulamadır.
 • Her ülkede Vodafone Way değerlerini sergileyen en iyi 1 veya 2 kişi veya ekip seçilmektedir.
 • Her Operatör Şirket tarafınan seçilen kişilerin (Global Kahramanlar) hikayeleri global olarak paylaşılarak Vodafone içerisinde paylaşılmaktadır.
 • Ayrıca seçilen kişiler ödüllendirilmektedir
Vodafone Way değerleri rehberliğinde sosyal sorumluluğumuz anlamında da Vodafone Türkiye Vakfı çatısı altında faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Vodafone Türkiye Vakfı tarafından yürütülen projelerde de çalışanlarımız gönüllü olarak destek verebilmektedir. Vodafone Türkiye çalışanları, bölüm yöneticilerinin onayıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hayır kuruluşu statüsünde kabul edilen bir vakıf veya dernekte gönüllü olarak çalışma faaliyetlerini yürütmek amacıyla "Gönüllü Çalışma İzni" kullanabilirler.

Vodafone Türkiye Vakfı'na ilişkin bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.