Vodafone İnsan Kaynakları

Yükleniyor

İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Refah

İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri, çalışma kültürümüzün temel taşlarından biridir.

Vodafone, topluma ve çevreye karşı olan duyarlılık ve sorumluluklarının bilinciyle, müşterilerine güvenli ürünler sunarken, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunar.

İş güvenliğini bir kurumsal kültür haline getirmiş olan Vodafone, Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Refah kapsamındaki çalışmalarını en üstün standartlarda sürdürmekte olup, bu konuda iletişim sektörünün standartlarını oluşturmakta ve sektöre liderlik etmektedir.

Sağlık ve Refah kapsamındaki çalışmalar;

 • Binalarındaki İşyeri Hekimliği ve Sağlık hizmetlerini,
 • Çalışanları için Refah ve Sağlıklı Yaşam kampanyalarını,
 • Mesleki risklerin belirlenip güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını
 • Meslek hastalıklarından korunmayı kapsar.

İş Güvenliği çalışmaları, yasal gereksinimlerin çok daha üzerindeki standartlarda yürütülür. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak şartıyla;

 • Çalışanlarını, Müşterilerini ve Taşeronlarını da kapsayan çok geniş bir İş Güvenliği ağını,
 • Binalarının ve çalışma ortamının güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek amacıyla yapılan "risk değerlendirme ve iyileştirme" çalışmalarını
 • İş Güvenliği eğitim ve denetim faaliyetlerini
 • EMF bilinçlendirme çalışmalarını içerir.

Vodafone, çevreye karşı duyarlılığını da, tüm faaliyetlerini ve taşeronlarını kapsayan Çevre Politikası ve Şartnamesi çerçevesinde aşağıdaki çalışmaları ile göstermektedir

 • Tüm atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması
 • Elektronik atıkların geri dönüşümü/bertarafı
 • Tehlikeli atıkların yasal süreçler doğrultusunda lisanslı firmalar aracılığı ile geri dönüşümü/bertarafı
 • Bina ve baz istasyonlarında enerji verimliliği çalışmaları
 • Tüm süreçlerinde çevreye duyarlı çalışmalar
 • Sarfedilen doğal kaynakların (Su vb) ve enerji sarfiyatlarının ölçümü ve tasarruf çalışmaları
 • Çevresel kampanyalar
Vodafone, ürün ve hizmetlerinde ÇEVKO'nun Geri Dönüşüm logosunu kullanmaya hak kazanan ilk ve tek operatörüdür.

Tüm bu çalışmalarını, politikaları ile taahhüt altına almış olan Vodafone, iletişim sektöründe İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Refah konusuna en büyük yatırımı yapan lider iletişim firmasıdır.

Vodafone olarak, İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz ilklerle ve yaptığımız yatırımlarla telekomünikasyon sektöründe duyarlılık ve farkındalığı arttırarak liderliği üstleniyoruz.

Şifrenizi almak için S yazıp 7000'e ücretsiz SMS gönderin.