Vodafone Hakkında

Yükleniyor

Vodafone Türkiye

Gelirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası mobil iletişim şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, 31 Mart 2014 itibariyle hizmet sunduğu 20 milyon1 abonesiyle Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketidir.

Kurumsal Performans

Gelirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası mobil iletişim şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, 31 Mart 2014 itibariyle hizmet sunduğu 20 milyon1 abonesiyle Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketidir.

Mobil ses, sabit ses, mobil internet ve ADSL hizmetleriyle “komple iletişim çağı”nı yaşatan Vodafone Türkiye, 3.203 çalışanı, 1.200’ü aşkın perakende mağazası ve ekosisteminde bulunan 43.000 kişilik paydaş ailesi ile faaliyet göstermektedir. Dijital bağlantılı yaşamı kolay ve erişilebilir kılma stratejisiyle Türkiye’nin büyüme hamlesine katkıda bulunmayı hedefleyen Vodafone Türkiye’nin 2013/14 mali yılı olan 1 Nisan 2013 - 31Mart 2014 döneminde toplam gelirleri % 16,7’lik artış ile tüm zamanların en yüksek gelir seviyesi olan 6,4 milyar TL’ye ulaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun tanımına göre 31 Mart 2014 itibariyle abone sayısı, bir önceki mali yıla göre 710 bin net abone artışı ile bugüne kadarki en yüksek düzeye - 20 milyona1 - yükseldi. Faturalı abonelerinin sayısı net yaklaşık 800 bin müşteri kazanımıyla 7,81 milyona yükselirken, toplam abone portföyü içerisinde faturalı abone oranı % 39’a çıktı. Ortalama ARPU (abone başına gelir) performansı 2013/14 mali yılının son çeyreğinde 21,1 TL olarak gerçekleşti.

Şirketimiz 2013/14 mali yılında abonelerine, mobil internet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik, her bütçeye uygun mobil internet tarife seçeneklerini ve internet girişli geniş cihaz portföyünü sunmaya devam etti. Akıllı telefon seçmeyi, satın almayı ve kullanmayı tüketiciler için kolay, anlaşılır ve erişilebilir hale getiren Akıllı Cihaz Akıllı İletişim Platformu (ACAİP) sayesinde, 2013/14 mali yılının son çeyreğinde Şirketimizin akıllı cihaz penetrasyonu oranı % 34 ile yeni bir rekora ulaştı. Yine 2013/14 mali yılında Şirketimiz geçen yıla göre veri gelirlerinde % 55’lik bir artış sağladı. Ayrıca İş Ortağım platformu ve Toplam İletişim Hizmetleri stratejisi ile kurumsal mobil segmentteki servis gelirlerinde 2013/14 mali yılında geçen mali yıla göre % 18 oranında büyüme kaydetti.

Vodafone Türkiye’den “En”ler

  • Türkiye mobil telekomünikasyon pazarının toplam mobil gelir bakımından en hızlı büyüyen telekom operatörü
  • Türkiye mobil telekomünikasyon pazarının toplam mobil gelir bakımından en fazla pazar payı kazanan operatörü
  • Türkiye mobil telekomünikasyon pazarında yıllık very gelirlerini en fazla artıran telekom operatörü
  • Bağımsız bir araştırma kurumu tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de aboneleri tarafından en fazla tavsiye edilen operatör

Vodafone Türkiye’den “İlk”ler

  • Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlaması süreci için AA1000 Güvencesi alan ilk ve tek şirket ISO 22301 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı’nı Türkiye teknoloji ve telekomünikasyon sektöründe alan ilk şirket.
  • BS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Sertifikası’nı Türkiye’de alan ilk şirket.
  • KAGİDER’in Dünya Bankası teknik desteğiyle ülkemizde hayata geçirdiği Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazanan ilk telekomünikasyon şirketi.
  • Engelli bireylere % 25 ÖİV oranında indirim sağlayarak mobil iletişim teknolojilerine erişimlerini kolaylaştıran ilk ve tek telekomünikasyon şirketi.
  • Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe Great Place To Work Ödülü'nü alan ilk ve tek şirket.
  • Türkiye’de elektromanyetik alan (EMF) konusunda politikası olan ve bu konuyu organizasyonu bünyesinde uzman bir ekibin koordinasyonunda yöneten ilk ve tek operatör
Yukarıdaki bilgiler 2013/14 mali yılı sonu itibariyle geçerlidir.