Nasıl Vodafone Red’li Olabilirim?

Vodafone Red’liler
Vodafone GüvenliNet’ten
Ücretsiz Yararlanıyor

Vodafone Red’liler GüvenliNet
ile internette daha rahat vakit geçiriyor.

Vodafone GüvenliNet
Sizi ve Ailenizi İnternetteki Zararlı Olabilecek
Yazılım ve İçeriklere Karşı Korur

Bu Servis Hangi Tarifelerde Geçerli?
Red 10, Red 15, Red 20 tarifelerindeki aboneler 2 aylık deneme paketi sonrasında ayda sadece 2 TL’ye Güvenli Net uygulamasını kullanmaya başlayabilir. 4.5G Red XS, Yeni Red 5, 4.5G Red S, Yeni Red, 4.5G Red M, Yeni Red 10, 4.5G Red L, Yeni Red 15, 4.5G Red Elite ve Yeni Red 20 tarifelerine Güvenli Net uygulaması hediyedir.
Esaslar
• Kampanya kapsamında kazanılan indirim hakkı başkasına devredilemez.
• Eğer mevcut bir GüvenliNet Paketi üyeliğiniz varsa, son aldığınız paket geçerlidir.
• Vodafone Red Tarifelerinin yararlanabildiği Vodafone GüvenliNet Paketi’ni aldığınızda, önceki üyeliğiniz düşecektir.
• Bir GSM numarası kampanyadan sadece 1 kereliğine faydalanabilir.
• 4.5G Red XS, Yeni Red 5, 4.5G Red S, Yeni Red, 4.5G Red M, Yeni Red 10, 4.5G Red L, Yeni Red 15, 4.5G Red Elite ve Yeni Red 20 tarifelerindeki aboneler kampanyadan faydalanabilir.
• Kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkı Vodafone’da saklıdır
• Abonenin, 4.5G Red XS, Yeni Red 5, 4.5G Red S, Yeni Red, 4.5G Red M, Yeni Red 10, 4.5G Red L, Yeni Red 15, 4.5G Red Elite ve Yeni Red 20 Tarifeleri dışında bir tarifeye geçmesi durumunda Vodafone GüvenliNet üyeliği sonlandırılır.
Kampanya Koşulları
İşbu Kullanım Koşulları, Vodafone SecureNet hizmetine yönelik Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Kullanıcı’nın hak ve yükümlülüklerini, hizmetin detaylarını düzenlemektedir.

TANIMLAR

Vodafone: Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi’dir.
Vodafone SecureNet (“Hizmet”): Kullancıları antivirüs ve zararlı web sayfalarından koruyan, koruma özelliklerinin yanı sıra çocuklar için güvenli internet dolaşımı, sessiz zaman (internet bağlantısını verilen zaman aralığında engelleme) ve yüklenen uygulamalar için geri bildirim özellikleri sağlayacak olan, bir ücret karşılığında sunulan hizmettir.
Kullanıcı: Kısıtlı, dondurulmuş, iptal veya numara taşıma ile başka operatöre taşınmış statüler dışındaki aktif Vodafone hat sahibi/kullanıcısı olan, ücreti karşılığında Hizmet’i kullanan ve işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş olan abonelerdir.

1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1.1 Hizmet’te yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, Vodafone'a ve/veya Vodafone ile sözleşmesi olan üçüncü kişilere aittr. Söz konusu haklar, Vodafone’un izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Kullanıcı tarafından Hizmet’in kullanılması, Hizmet’e dair hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliğini Kullanıcı’ya bahşetmez. Vodafone ve Vodafone logosu ile markalaştırılmış hizmet ve ürünler bir bütün olarak, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin tescilli markası olup, Vodafone'a ait tüm haklar Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'de saklıdır.
1.2 Kullanıcı, Hizmet içeriğindeki mevcut uygulamaları ve web portali değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, bu ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü hizmeti işbu Kullanım Koşulları dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.
1.3 Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları uyarınca, sistemi, içeriği, ortamı veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Vodafone’a ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul eder.

2. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1 Kullanıcı’nın Hizmet’ten yararlanabilmesi için kullandığı cihazın uyumlu olması ve Vodafone Mobil şebekesi üzerinden internet bağlantısı gerekmekte olup, uyumlu cihaza sahip aboneler Hizmet’e abone olabilmek için hesap oluşturmalı ve Hizmet ücretini ödemelidir.
2.2 Hizmet’ten faydalanabilmek amacı ile hesap oluşturan Kullanıcı, Vodafone tarafından ücretli sunulan hizmeti faturalı veya faturasız hattı aracılığıyla ödemeyi kabul edip, seçimini yaparak, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul edip, devam düğmesine basması ile Kullanım Koşulları ile bağlı olacaktır. Kullanıcı’nın Hizmet üyeliğini sonlandırması halinde, ödeme yaptığı dönem sonuna kadar Hizmet’ten faydalanma hakkı olup, ücreti ödenen dönemin sonunda kullanım hakkı da sona erecektir.
2.3 Verilecek hizmetler kapsamında Kullanıcı’nın kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duyulduğundan, Hizmet’in verilebilmesi için, Kullanınm Koşulları’ndan ayrı olarak Kullanıcı onayına sunulacak olan veri işleme izni işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçası olup, “veri işleme izninin” Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi veya verilen iznin geri alınması halinde Kullanım Koşulları’na onay verilmemiş olunacağından, Vodafone tarafından Hizmet’in verilmeyeceğini Kullanıcı bilmekte ve kabul etmektedir.
2.4 Vodafone GüvenliNet’i kullandığım süre boyunca abonelik, cihaz, yer ve kullanım verilerimin hizmetten faydalanabilmem amacı ile Vodafone tarafından işlenmesine izin verdiğimi, verdiğim izni Vodafone GüvenliNet servisini SMS ve Online Self Servis aracılığı ile iptal ederek geri alabileceğimi ve hizmeten çıkacağımı/fayadalanamayacağımı biliyor ve kabul ediyorum
2.5 Hizmetten faydalanan kullanıcılar Vodafone Mobile Şebekesi üzerinden internete bağlandıklarında antivirüs ve zararlı web sayfalarından korunur. Koruma özelliklerinin yanı sıra çocuklar için güvenli internet dolaşımı, sessiz zaman (internet bağlantısını verilen zaman aralığında engelleme) kullanımı da verilir.
2.6 Kullanıcı zararlı bir dosya indirmeye çalıştığında, Hizmet dosya indirimini engelleyerek Kullanıcıya bildirim yapar. Kullanıcı eğer güvenli olmayan bir internet sitesine erişmek isterse Hizmet, işbu Kullanım Koşulları’nda sayılan Hizmet’in uygulanabilir olduğu hallerde, Kullanıcı’yı sitenin zararları ile ilgili uyarır ve siteye erişim için ilerleme tercihini Kullanıcı insiyatifine bırakır. Kullanıcı Hizmet’in koşullara göre değişkenlik gösterdiğini ve Hizmet’e ilişkin garanti verilmediğini bilmekte ve işbu hususu kabul etmektedir.

Kullanıcı, aşağıda sayılan hallerde Vodafone Mobil şebekesine bağlı olsa bile Hizmet tarafından korunmayacağını, Hizmet’in verilemeyeceğini bilmekte ve işbu hususu kabul etmektedir.
- Kullanıcı cihazında VPN hizmeti kullanıyorsa,
- Kullanıcı tarafından cihaz internet bağlantısı Vodafone Mobil Şebeke dışında bir kaynaktan sağlanıyor ise, ( Wi-Fi gibi )
- Kullanıcı tarafından Vodafone harici bir roaming şebekesi kullanıyorsa,
- https bağlantılarda,
- Data sıkıştıran akıllı cihaz servisleri Kullanıcı tarafından kullanıyorsa,
- Opera Mini (Vodafone versiyonu) Nokia Xpress, Microsoft BOS ve Google Chrome harici data sıkıştıran veya şifreleyen internet tarayıcılar kullanılıyorsa,
- Proxy hizmeti kullanılıyorsa
- HTTP,POP3 ve SMTP dışındaki e-posta protokolleri Kullanıcı tarafındankullanıyorsa.

2.8 Hizmet, ticari amaçlar dışında kalan şahsi kullanım içindir. Hizmet bir cihaz ve bir GSM numarası için verilmektedir. Hizmetin tüm mülkiyet hakları münhasıran Vodafone ve/veya mülkiyet hakkı sahibi üçüncü şahıslara ait olup, Kullanıcı’ya işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen Hizmet hakkı dışında başkaca hiçbir hak verilmemektedir. Belirtilen sebeple Kullanıcı, Hizmet’i kullanarak dolaylı veya doğrutan gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
2.9 Hizmet’e ve/veya arayüze erişim ve/veya kullanım için Kullanıcı tarafından belirlenecek tüm şifrelerin gizliliği ve güvenliği Kullanıcı’nın kendi sorumluluğunda olup, Kullanıcı tarafından sözkonusu şifrelerin 3. kişilerle paylaşılması, şifrelerin gizliliğinin korunmaması veya 3. Kişilere kullandırılması halinde ortaya çıkabilecek tüm zararlar Kullanıcı’nın kendi sorumluluğunda olacaktır.
2.10 Hizmet kapsamında temin edilen içeriğin izlenmesi için gerekli yazılımların veya programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarının veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak Kullanıcı sorumluluğundadır.
2.11 Yazılım güncellemeleri, otomatik olarak güncelleme, geliştirme ve onarımlar Vodafone tarafından yapılmakta olup, Vodafone, mevcut uygulama ve kullanım özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklı tutmaktadır. Kullanıcı tarafından güncelleme yapılmadığı takdirde Hizmet verilemeyecek durumda ise, güncellemenin yapılmaması sebebiyle Hizmet verilemediği takdirde işbu husustan bizzat Kullanıcı sorumlu olup, Vodafone’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı, yapılacak güncellemeleri işbu Kullanım Koşulları kapsamında olduğu bilmekte ve kabul etmektedir.
2.12 Hizmetten yararlanmak için cihazın çalışır durumda olması Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı cihazın açık olduğundan, Vodafone sim kartı ile Vodafone Mobil şebekesine bağlı olduğundan emin olmalıdır. Vodafone, sunduğu her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme hakkına sahiptir.
2.13 Kullanıcı tarafından Hizmet kapsamındaki uygulamalara ilişkin kopyalama, satış, tersine mühendislik çalışmaları vb. hiçbir faaliyette bulunulamayacaktır.
2.14 Vodafone’un çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Vodafone’un kontrolünde olmayan haller işbu Kullanım Koşulları konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Vodafone için mücbir sebep sayılır. İşletme arızaları veya bakım-onarım çalışmaları sonucu oluşacak geçici hizmet kesintilerinden veya Hizmet altyapısından veya işbu maddede tanımlı mücbir sebeplerden, Kullanıcı kaynaklı arıza ve yazılım eksikliklerinden, internette meydana gelebilecek yavaşlamalardan kaynaklanan durumlardan Vodafone’un sorumlu olmayacaktır.
2.15 Hizmet’te verilen bilgiler, Hizmet içeriğinde belirtildiği hali ile sağlanmaktadır. Vodafone, Kullanıcı’ya üçüncü kişiler hakkında olanlar da dahil web sitesinde yer alan bilgilerle da dahil olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
2.16 Kullanıcıya ait Hizmet kapsamındaki bilgiler, hizmetin iyileştirilmesi, Vodafone Mobil Şebekesinin güvenliğinin geliştirilmesi amacı ile anonim olarak, Kullanıcı kimliğinden bağımsızlaştırılmış olarak, tutulabilecektir.
2.17 İşbu Kullanım Koşulları uyarınca hak ve yükümlülükler, Kullanıcı’nın Hizmet’i kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi, kullandığı ücretli paketi periyodik olarak yenilememesi veya Vodafone tarafından Hizmet’in sona erdirilmesi halinde sona erer.
2.18 İşbu Kullanım Koşulları’nın ifası ve işbu Kullanım Koşulları kapsamında meydana gelecek ihtilaf hallinde, İstanbul Mahkemelerin ve İcra Müdürlüklerinin yetkilidir.
2.19 İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı tarafından onaylanması halinde kabul etmiş sayılacak ve yürülüğe girecektir.
Yukarıda belirtilen tüm şartları okuduğumu, anladığımı, doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağımı, tarafıma ait tüm yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Güvenli

Vodafone GüvenliNet sizi cihazınıza zarar verebilecek ve bilgilerinizi çalmaya çalışan web sitesi ve yazılımlara karşı korur.

Erişilebilir

Tüm ayarlarınızı online self-servis’ten yapabilir. Tüm hatlarınız için güvenliğin etkin olmasını sağlayabilirsiniz

Kullanımı Kolay

Servise abone olduğunuz anda hiçbir uygulama indirmeden kurulum yapmadan tehlikelere karşı korunmaya başlarsınız.

Şarj Dostu

GüvenliNet Vodafone şebekesinde çalışır. Telefonunuzu şarj etmeden daha uzun süre kullanırsınız.

GüvenliVodafone GüvenliNet sizi cihazınıza zarar verebilecek ve bilgilerinizi çalmaya çalışan web sitesi ve yazılımlara karşı korur.

ErişilebilirTüm ayarlarınızı online self-servis’ten yapabilir. Tüm hatlarınız için güvenliğin etkin olmasını sağlayabilirsiniz

Kullanımı KolayServise abone olduğunuz anda hiçbir uygulama indirmeden kurulum yapmadan tehlikelere karşı korunmaya başlarsınız.

Şarj DostuGüvenliNet Vodafone şebekesinde çalışır. Telefonunuzu şarj etmeden daha uzun süre kullanırsınız.

Vodafone GüvenliNet’i Nasıl
Aktive Ederim?

Red 10, Red 15, Red 20 tarifelerindeki aboneler GNET yazıp 3636’ya göndererek hemen kullanmaya başlayabilirler. 4.5G Red XS, Yeni Red 5, 4.5G Red S, Yeni Red, 4.5G Red M, Yeni Red 10, 4.5G Red L, Yeni Red 15, 4.5G Red Elite ve Yeni Red 20 tarifelerindeki aboneler RED yazıp 9080’e göndererek uygulamayı aktive edebilirler.

Avantaj Cepte Uygulamasıyla
Tüm Red Fırsatları Sizinle

Siz bize değil,
biz size gelelim

Vodafone Red’li olmak şimdi eskisinden de kolay.
Başvurunuzu internetten hemen tamamlayın,
kapınıza kadar gelelim.

1-GENEL AÇIKLAMALAR

Bu Hüküm ve Koşullar, (ister web'de, isterse de WAP ile ya da PDA'de erişim sağlayacağınız) bu internet sitesinde ("Site") sizlere sunulacak "İçerik" ve "Hizmet"lere (bundan sonra tek başına "Hizmet" ve birlikte "Hizmet"ler" olarak anılacaktır) erişiminize ve bu "İçerik" ve "Hizmet"leri kullanımınıza uygulanacak genel hüküm ve koşullardır. Bu Site ve "Hizmet"ler Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (Vodafone) (bundan sonra "biz," "bizim", "bize" ya da Vodafone olarak anılacaktır) tarafından ya da adına işletilmektedir. "Siz" ve "sizin" sözcükleri, size yani "Hizmet"in kullanıcısına, atıfta bulunmaktadır.

Lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

2-BİZİMLE OLAN SÖZLEŞMENİZ

Bizimle olan sözleşmeniz aşağıdaki işlemlerden hangisi daha önce gerçekleşirse, bu tarihte başlayacaktır:

Kayıt sürecimizi tamamlamanız ve bu Hüküm ve Koşulları okuyup Kabul ettiğinizi teyit etmeniz; ya da Kayıt gerektirmeyen "Hizmet"lerimizden birini görüntülemeniz, bunlara erişim sağlamanız ya da kullanmanız.

Bu Hüküm ve Koşulları print ederek bir kopyasını kendi kayıtlarınız için saklamanızı tavsiye ederiz. Bu Hüküm ve Koşullar tüm ""Hizmet"ler" için geçerlidir.

Bu Hüküm ve Koşullara ilaveten, bu "Hizmet"e kayıt olurken kabul etmeniz gerekecek tek tek "Hizmet"lere uygulanacak ek hüküm ve koşullar da bulunabilir.

3-GENEL OLARAK

Bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan haklarımızı kaybetmeksizin ileride kullanmak için erteleyebiliriz.
Size ihbarda bulunmadan, yükümlülüklerimizin herhangi bir kısmını alt taşeronlara ifa ettirebileceğimizi ya da bu Hüküm ve Koşulları veya haklarımızın ya da yükümlülüklerimizin bir kısmını temlik edebileceğimizi kabul ediyorsunuz.
Bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan haklarınızı ya da yükümlülüklerinizi temlik etmemeyi, satmamayı ya da başka herhangi bir şekilde devretmemeyi taahhüt ediyorsunuz.
Kontrolumüz dışında gerçekleşen sebeplerden dolayı bu Hüküm ve Koşulların ihlali halinde size karşı sorumlu olmayacağız.
Bu Hükümler ya da "Hizmet"in kullanımı sonucunda, sizin ve bizim aramızda herhangi bir ortak girişimin, ortaklığın, istihdam ya da vekillik ilişkisinin kurulmadığını kabul ediyorsunuz.
Bu Hüküm ve Koşullar (ve uygulanabilirse, bir "Hizmet"e kayıt olurken kayıt sürecinin bir parçası olarak Kabul ettiğiniz ilgili ek hükümler ve Sağlayıcı'nın hüküm ve koşulları) "Hizmet"i kullanımınız konusunda siz ve biz arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve "Hizmet" ile ilgili olarak yapılan tüm önceki sözleşmelerin yerine geçer.
Bu Hüküm ve Koşullardan herhangi bir kısmının hukuken geçersiz ya da hükümsüz hale gelmesi halinde, geçersiz ya da hükümsüz maddenin yerine orijinal amaca en yakın geçerli bir madde konulacaktır ve Hüküm ve Koşulların geri kalan kısmı aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Vodafone, yürürlükteki mevzuatı, yönetmelikleri, hukuki süreci ya da devlet kurumlarının taleplerini karşılamak için Vodafone'nun gerekli göreceği her türlü bilgiyi ifşa etme hakkını her zaman saklı tutar.
Vodafone şebekesinde kayıtlı cep telefonunuz var ise, "Hizmet"i kullanırken Vodafone airtime Hizmetinin genel hüküm ve koşulları (ya da Hizmet sağlayıcınızın hüküm ve koşulları) ve (varsa) Vodafone ön-ödemeli Hizmetinin hüküm ve koşulları uygulanacaktır.

4-YARDIM

Bu "Hizmet" ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da sorununuz olursa, Vodafone müşterisi iseniz Müşteri "Hizmet"leri hattı olan 0 (542) 542 00 00'ı ya da diğer telefonlardan 0212 448 70 00 numarasını (ücretli) arayınız ya da vodafone.com.tr adresinden "Yardım ve Destek" ve sonra "Bize Ulaşın" kısımlarına tıklamak ve ilgili formu doldurmak suretiyle bize mail atabilirsiniz.

5-KULLANICI ADI VE ŞİFRE

"Hizmet"e kayıt olurken doldurulması zorunlu tutulan alanlarda doğru, güncel ve tam bilgi vermeyi Kabul ediyorsunuz. Kayıdı müteakip, "Hizmet"e ve kayıt gerektiren sayfalara erişim sağlayabilmeniz için tarafınıza bir şifre verilecektir. Şifrenizle "Hizmet"e erişim sağlamanızın sonucunda gerçekleşen tüm aksiyonlardan siz sorumlusunuz. Şifrenizin ve "Hizmet"e erişimde bulunurken kullandığınız cihazın güvenliğini temin etmek sizin sorumluluğunuzdur. Bu Hüküm ve Koşulların şifrenizi ifşa ettiğiniz herhangi biri tarafından ihlali, sizin tarafınızdan yapılan bir ihlal olarak algılanacaktır.
Şifrenizin yetkisiz bir kullanıcı tarafından öğrenilmesi durumunda, bizi bu hata ya da yanlışlıktan derhal haberdar edersiniz. Münhasır ve mutlak takdir yetkimiz ile, şifrenizi ve kullanıcı adınızı dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız.
Belli "Hizmet"ler için, bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz gerekebilir. Her türlü "Hizmet" için:

Seçtiğiniz kullanıcı adı, müstehcen, tehdit edici, ırkçı, bölücü, küçük düşürücü, milli güvenliğe aykırı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı ve üçüncü kişileri tahkir edici nitelikte olamaz ya da herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet ya da müseccel haklarını ihlal edemez; ve

Kendi münhasır ve mutlak takdirimizle tarafınızca seçilen kullanıcı adının uygunsuz olduğunu düşünmemiz halinde, tarafınıza bildirimde bulunarak ya da bulunmadan bu kullanıcı ismini kullanmanızı reddetme ve engelleme hakkımız saklıdır.
Zaman zaman şifrenizi ve kullanıcı adınızı değiştirebiliriz ve bize sağladığınız irtibat bilgilerini kullanarak her türlü değişikliği size bildiririz.

6-SERVİSLERİ KULLANIMINIZ

Hizmetlerde ("İçerik") yer alan ya da Hizmetler aracılığıyla erişilebilen (yazılım, veri, uygulama, bilgi, metin, fotoğraf, müzik, ses, görüntü, grafik, logo, sembol, çizim ve diğer materyal ya da hareketli imgeler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü materyal ya da "İçerik" ile ilgili tüm telif hakları, ticari markalar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları ya bizim mülkiyetimizdedir ya da bunların lisansı/kullanım hakkı Hizmetlerin bir parçası olarak hak sahibi ya da sahipleri tarafından bize devredilmiş/verilmiştir. "İçerik" ile başka herhangi bir şey yapmak istemeniz halinde, öncelikle bu materyale ait hakların sahibinin yazılı izninizi almanız gerekir. Tüm haklar açıkça saklıdır.

Sadece özel ve ticari olmayan bir amaçla ve bu Hüküm ve Koşullara uymanıza tabi olarak, size "Hizmet"i ve İçeriği bilgisayarınız, cep telefon cihazınız ya da diğer erişim araçlarıyla görüntülemeniz ve kullanmanız amacıyla, münhasır olmayan ve devredilemeyen bir hak veriyoruz. Kendi bilgisayarınız, cep telefon cihazınız ya da diğer erişim cihazlarınızda kişisel kullanım için ve "Hizmet"in ya da İçeriğin usulünce kullanımı için gerektiği ölçüde ve kopyalamaya telif hakkı sahibinin vermesi koşulu ile, değiştirmeden İçeriği kopyalayabilirsiniz.

Herhangi bir İçeriği (tümüyle ya da kısmen):
Açıkça izin verilmedikçe üçüncü şahıslara devredemez ya da üçüncü şahısların erişimine izin veremezsiniz; ya da Değiştiremez, işleyemez, yeniden formatlayamaz ya da başka herhangi bir şekilde adapte edemezsiniz.
"Site" ve sitede sunulan Hizmet, Vodafone marka bütünlüğü ile iltibas yaratacak şekilde ve/veya birebir kullanılarak ya da adapte edilerek ve burada sayılan kısıtlamalarla sınırlı olmaksızın kullanılamaz. Hizmetleri bu şekilde kullanmak ya da başkaca bir Hizmet oluşturmak yasaktır.

8-ONLINE SELF SERVİS

Vodafone bireysel abonesiyseniz, Siteden "Online Self Servis" Hizmetine kayıt olabilirsiniz.
Vodafone kurumsal abonesiyseniz, Vodafone abonelik işlemlerinizi kurumsal hesabımı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
Kaydolmuş olduğunuz Hizmetleri görüntüleyebilecek, yeni Hizmetlere kayıt olabilecek ya da kaydınızı iptal edebilecek ve kişisel bilgilerinizi güncelleyebileceksiniz.
Kurumsal Hesap aracılığıyla, kurumsal müşterilerin çalışanları tarafından kurum adına yapılacak işlemlere ait yetkiler, kullanıcı statüsü ve ürün kullanımına paralel değişiklik gösterir.

8-BİZE SORUN

Vodafone’un Bize Sorun uygulaması ile sorularınızı web sitesi üzerinden iletebilir ve anlık olarak tarife ve kampanyalarımıza ilişkin bilgi alabilirsiniz.Tarife ve kampanyalarımıza ilişkin sorularınız anlık yanıtlanacak olup, verilecek bilgiler web sitesi içeriğinde de yer almaktadır. Hattınız ile ilgili yardım talepleriniz veya sorularınız için online self servisi kullanabilir veya Müşteri Hizmetleri birimimizle bağlantı kurabilirsiniz.

Web sitesi üzerinden yapılacak görüşmelerin müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla kaydedileceğini, Bize Sorun uygulamasını kullanırken uygunsuz, veya suç unsuru içeren ifadeler kullanmamanızı önemle hatırlatırız

9-SERVİS VE/VEYA İÇERİKLE İLGİLİ YASAKLI KULLANIMLAR

Siz ve Hizmete erişim sağlamak suretiyle, Hizmet ve İçeriği kullanma hakkı verdiğiniz kişiler, aşağıdaki işlemleri yerine getiremezler:
İçeriği ve/veya Hizmeti ya da bunların herhangi bir kısmını bu Sözleşme'de açıklanandan farklı bir şekilde kopyalama, ifşa etme, değiştirme, işleme, yeniden formatlama, görüntüleme, dağıtma, lisans verme, yayma, satma, yerine getirme, transfer etme, bunlara hiperlink sağlama, tersine mühendislik işlemi yapma ya da parçalara ayırma ya da İçeriği ve/veya Hizmetleri ya da herhangi bir parçasını bu Sözleşme'de belirtilenden farklı bir şekilde kullandırma
"İçerik" ve/veya Hizmetten hiperlinkler (deep-linkler dahil) sağlama ya da yaratma; Vodafone ana sayfasını kopyalama ya da Hizmetinin ya da İçeriğin herhangi bir kısmının çevresinde ayrı bir çerçeve oluşturma ("çerçeveleme" olarak biliniyor);
Hizmet ya da İçeriği herhangi bir ticari amaçla kullanma;
Hizmeti ve Hizmet aracılığıyla ulaşılan herhangi bir bilgiyi yasadışı amaçlarla kullanma;
Müstehcen, pornografik, tehdit edici, ırkçı, bölücü, küçük düşürücü, milli güvenliğe aykırı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı, üçüncü kişileri tahkir edici, teşhirci, uygunsuz, güven sarsıcı ya da başka herhangi bir surette yasa dışı olan herhangi bir mesaj, bilgi ya da resmi yayınlamak, yüklemek ya da iletmek için Hizmeti kullanma;
Gizlilik hakları dahil, başkalarının haklarını taciz etme, tehdit etme, bir başkasını taklit etme ya da başka bir şekilde ihlal etme;
Diğer kullanıcıların Hizmeti ya da başka herhangi bir websitesini kullanmasını ve bunlardan faydalanmasını engellemek amacıyla başka bilgisayarları hack'leme, aşırı trafik taleplerinde bulunma, probe ya da port scan yapmak, virüs, mail bomb, chain letters ya da piramit şemaları bulaştırma;
Mevzuata aykırı şekilde diğer kişilerin kişisel bilgilerini toplama ve işleme;
Ürün ya da Hizmet satışı için reklam yapma ya da teklifte bulunma;
Telif hakkı dahil başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etme;
Hizmetin kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ya da yetkisiz ya da izinsiz olarak junk ya da bulk ("spam" olarak da bilinen) e-mail göndermek ya da başka bir şekilde dağıtmak amacıyla Hizmeti kullanma;
Kendi münhasır ve mutlak takdirimize göre uygunsuz ya da kabul edilemez olduğunu ya da marka ve itibarımıza zarar verme olasılığı bulunduğunu düşündüğümüz bir şekilde, Hizmeti ya da İçeriği kullanma.
Başka birinin Hizmete ya da İçeriğe erişiminizi kullanmasından kaynaklanmış olsa bile, Hizmetin ya da İçeriğin kötüye kullanımından siz sorumlu olacaksınız. Sizin ya da üçüncü kişilerin Hizmete ilişkin olarak koyduğu ya da koymaya çalıştığı herhangi bir materyali silme, çıkarma, değiştirme ya da reddetme, Hizmete erişiminizi bloke etme ya da durdurma ve bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir şekilde ihlalini engellemek ya da gidermek için takdiri bize ait olmak üzere gerekli gördüğümüz diğer her türlü aksiyonu alma hakkımız saklıdır. "İçerik"te ya da Hizmette bu Hüküm ve Koşulları ihlal edeceğini makul surette düşündüğünüz herhangi bir "İçerik" ya da üçüncü kişi materyalini bize bildirmek isterseniz, lütfen bildiriniz.
(Gizlilik Politikamıza uygun olarak) herhangi bir soruşturma ya da şebeke güvenliği ihlali konusunda yasalar kapsamında ve diğer yetkili ilgili resmi kurumlar ile işbirliği yapılacak ve yasalar kapsamında kişisel bilgileriniz resmi kurumlar ve/veya adli makamlarla paylaşılabilecektir.

10-KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

Vodafone için kişisel bilgilerin gizliliği konusu çok önemlidir. Bireysel/kurumsal kişisel bilgilerinizin güvenliği, genel hükümler ve Telekomünikasyon Mevzuatı kapsamında Vodafone tarafından koruma altına alınmıştır. Kişisel bilgiler yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık kararları ve kişinin açık yazılı onayı dışında hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından kullanılamayacak, kopyalanmayacak, işlenemeyecek, dağıtılamayacak ve yayınlanmayacaktır.
Kişisel bilgi kullanımımız, bu Sözleşme'nin bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasına tabi olacaktır. LÜTFEN GİZLİLİK POLİTİKASINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. Bu politika, kişisel bilgileri nasıl kullanacağımız ve belli koşullarda kimlere vereceğimiz konusu da dahil, kişisel bilgileriniz ile ilgili olarak sizlerin haklarını ve bizlerin yükümlülüklerini ele almaktadır.

11-İÇERİK YÜKLEME ve SORUMLULUK

Herhangi bir Hizmetimiz cep telefonunuza, kişisel bilgisayarınıza, kişisel dijital asistanınıza ya da diğer erişim araçlarına, "İçerik" yüklemenize imkan sağlıyorsa, aşağıdaki koşullara uymanız gerekir. Bu İçeriği erişim cihazınıza kaydedebilirsiniz ancak (açıkça izin verilmedikçe) bu İçeriği başka bir yere kaydetmeniz, İçeriği değiştirmeniz, kopyalamanız, dağıtmanız, işlemeniz bir ya da daha fazla üçüncü kişiye iletmeniz ya da üçüncü kişilerin İçeriğe erişimine izin vermeniz tümüyle yasaktır.
Seçmiş olduğunuz İçeriği alabilmeniz için erişim cihazınızdaki kişisel ayarları uygun bir şekilde ayarlamanız gerekmektedir. Hizmetlere kayıt olmak suretiyle, erişim cihazınızın ilgili İçeriğin indirilmesini desteklediğini teyit ediyorsunuz. Eğer bundan emin değilseniz, Sitedeki bilgileri kontrol etmeli, cihazınızın el kitapçığınıza bakmalı ya da erişim cihazınızın imalatçısı ile irtibat kurmalısınız. Uygun olmayan bir erişim cihazına "İçerik" indirmeye çalışmanız halinde bu durumdan sorumlu olamayız ve sonuca bakılmaksızın, gerekli ücretin tarafınızca ödenmesi gerekir.
Kısıtlama olmaksızın, hiçbir surette aşağıdaki sebeplerin biri ya da daha fazlasından kaynaklanan, İçeriğin teslimatında meydana gelen aksaklık, hata ya da gecikmelerden sorumlu olmayacağız:
(a) "İçerik" siparişi vermeden önce yanlış telefon numarası ya da başka yanlış bilgi vermeniz;
(b) mesaj gelen kutunuzun dolu olması ve ekstra mesaj alamamanız;
(c) telefonunuzun kapalı olması, herhangi bir sebeple ulaşılamaz olması; ya da (d) makul kontrolümüz dışında başka herhangi bir sebep.

"Site" de yer alan Hizmetlerimizi kullanırken, sorumluluk tamamen size aittir. Vodafone; sitede arıza, hata, virüs ya da bilgisayarınızı etkileyebilecek hataların olmadığını/olmayacağını hiçbir zaman garanti edememektedir. Vodafone, internet üzerinden gönderilen e-postaların, herhangi bir durdurma, izleme, kayıp ya da değişmeye maruz kalabileceğinden dolayı tamamen güvenli olduğu konusunda size garanti veremez. Gönderilen bu e-posta mesajlarından ya da Vodafone'a gönderdiğiniz veya tarafımızdan size iletilen e-posta mesajlardan kaynaklanacak herhangi bir zarardan size veya herhangi birine karşı sorumluluk kabul edilmez.
Size daha iyi bir hizmet ve daha etkili bir "Site" sunmak amacıyla, browser'ınızla etkileşimimizin parçası olarak "cookies" kullanılmaktadır. "Cookie", ziyaretçinin, web sitesini ziyareti sırasında bilgisayarına gönderilen bilgidir. Cookie'ler, bir ziyaretçinin Sitede izlediği navigasyonu takip edebilmemize olanak vermektedir. Bir kişi, Bize online olarak kişisel bilgilerini isteyerek vermediği sürece tarafımızca tanınamaz. Bu bilgiler, bağımsız kuruluşlarla pazarlama yapmaları amacıyla paylaşılamaz veya satılamaz.

12-GÜVENLİK

Bireysel/kurumsal abonelik işlemleriniz için belirlediğiniz şifrenizi güvende ve gizli tutmak için azami dikkati gösteriniz ve yetkisiz kullanımları engellemek amacıyla gerekli önlemleri mutlaka alınız. Şifrenizi bir yere not ederek, Vodafone personeli dahil olmak üzere üçüncü bir kişiye söyleyerek ve/veya üçüncü kişiler tarafından anlaşılmasına yol açacak şekilde bir yere kaydederek ya da "Site"ye giriş yaptıktan sonra bilgisayar ekranını gözetimsiz bırakarak ifşa etmeyin. Doğum tarihi, yıldönümleri, telefon numarası gibi kolay tahmin edilebilecek şifreler kullanmayınız. "Online Self Servis KULLANICI SÖZLEŞMESİ"ni ("Sözleşme") onaylayarak "Site"ye üye olduğunuzdan ayrıca "Sözleşme" hükümleri aynen geçerlidir.
"Site" üzerinden adınıza herhangi bir yetkisiz girişin olması, şüphelendiğiniz veya bilginiz dahilinde yetkisiz bir emrin verilmesi veya birisinin şifrenizi bildiğinden şüphelenmeniz durumunu tarafımıza hemen bildirmelisiniz. Bunun için Vodafone Müşteri "Hizmet"lerini arayabilirsiniz. Bu tip durumlarda hemen şifrenizi değiştirmelisiniz. Herhangi bir kaybın telafi edilmesine çalışılırken ilgili bankalar ve emniyet birimlerinin yardımınıza ihtiyacı olabilecektir. Bu nedenle ve kayıpların telafi edilmesi veya önlenmesine yardımcı olacağına inandığımız durumlarda emniyet birimlerine veya ilgili üçüncü kişilere, kişisel bilgileriniz hakkında bilgi verilebilecektir.

13-FİKRİ MÜLKİYET

"Site"de bulunan sayfa ekranları, bilgi, her türlü "İçerik"le, tema ve materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Vodafone'a ve/veya Vodafone ile sözleşmesi olan üçüncü kişilere aittir. "Site"nin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Vodafone adına saklıdır. Bu bağlamda, hiçbir açık veya imalı, tam ya da basit ruhsat-lisans verilmemektedir.
Ürün ve "Hizmet"lerimizi kullanırken veya kişisel bilginiz için "Site"deki dosyaları basabilir, kopyalayabilir, indirebilir veya geçici olarak saklayabilirsiniz. Ancak "Site"deki hiçbir şey değiştirilemez. Aksi hal fikri ve sınai mülkiyet mevzuatına göre hukuki ve cezai işlem gerektirecektir. Vodafone'nun yazılı izni alınmadığı sürece, "Site"nin başka şekillerdeki kullanımı yasaktır. Hiç kimse, önceden Vodafone'nun yazılı iznini almadıkça, "Site"nin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz veya başka bir web sitesine bağlantı kuramaz.
Vodafone ve Vodafone logosu ile markalaştırılmış hizmet ve ürünler bir bütün olarak, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin tescilli markası olup, Vodafone'a ait tüm haklar Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'de saklıdır. Yukarıda belirtilen kapsamda ve belirtilen hallerin dışında, Vodafone tescilli markası, logo veya marka adı, izinsiz kullanılamaz veya çoğaltılamayacağı gibi, alan adı ve benzeri uzantılı alan ve alt alan adları, hiçbir şekilde kullanılamaz.

14-"SİTE"NİN KULLANIMI

Vodafone için kişisel bilgilerin gizliliği konusu çok önemlidir. Bireysel/kurumsal kişisel bilgilerinizin güvenliği, genel hükümler ve Telekomünikasyon Mevzuatı kapsamında Vodafone tarafından koruma altına alınmıştır. Kişisel bilgiler yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık kararları ve kişinin açık yazılı onayı dışında hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından kullanılamayacak, kopyalanmayacak, işlenemeyecek, dağıtılamayacak ve yayınlanmayacaktır.
Kişisel bilgi kullanımımız, bu Sözleşme'nin bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasına tabi olacaktır. LÜTFEN GİZLİLİK POLİTİKASINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. Bu politika, kişisel bilgileri nasıl kullanacağımız ve belli koşullarda kimlere vereceğimiz konusu da dahil, kişisel bilgileriniz ile ilgili olarak sizlerin haklarını ve bizlerin yükümlülüklerini ele almaktadır.

10-KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

Şimdilik kaydıyla "Site"nin kullanımından belirli bir ücret talep edilmemektedir. Ancak ilerde Vodafone'nun bunu yapmak hakkı saklı tutulmuştur. Vodafone'nun, abonelik ile ilgili bireysel/kurumsal iş ve işlemlerini "Site" üzerinden yapmak amacıyla belirleyebileceği makul ücreti ödemeyi şimdiden kabul ve beyan etmektesiniz. Bununla birlikte, bu tarz bir ücretlendirme yapılmadan ve Vodafone'a herhangi bir ihbarda bulunmanızdan önce posta, e-posta, kısa mesaj veya diğer yollardan tarafınıza bu değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Bildirimi takiben, hizmeti kullanmaya devam etmeniz, teklif edilen ücret değişikliğini kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

15-ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİ, YÜKÜMLÜLÜKLER VE YASAL UYARI

Hizmet vasıtasıyla iletilen ya da erişilen üçüncü şahıslara ait içeriğin güvenliği ya da konusu üzerine kontrol gücümüzün olamayacağını kabul ediyorsunuz ve yasadışı ya da hukuka aykırı içeriğin iletiminden ya da alınmasından hiçbir surette sorumlu değiliz. 5651 Sayılı Yasanın 4.maddesi gereğince de içerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içeriklerden sorumlu değildir. Hizmetler, diğer websitelerine, kaynaklara ve/veya iletişim şebekelerine bağlanmak için tarafınızca kullanılabilir. Bu üçüncü kişilere ait sitelerin içeriğinden ya da Hizmetlerinden hiçbir surette sorumlu değiliz. İletişimlerinizin güvenliği temin etmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz; ancak iletişimleriniz, kontrolümüz altında olmayan üçüncü kişilere ait şebekelerden/hatlardan geçmektedir. İnternet güvenli bir ortam değildir. İstenmeyen programlar ya da materyaller, bilginiz olmadan yüklenebilir ve bu suretle, yetkisi olmayan kişiler, bilgisayarınıza ya da cep telefon cihazınızda, PDA ya da benzeri cihazlarınızdaki saklı bilgilere erişim sağlayabilir. Bu programlar, büyük bir ihtimalle bilginiz dahilinde olmadan, yetki vermediğiniz işlemleri yapabilir. "Site" üzerindeki başka yerlere sağladığımız hiperlink, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diğer web siteleri veya sayfalara giden bağlantıları takip etmenin riski tarafınıza ait olup bu bağlantı sebebiyle oluşan zararlardan Vodafone asla sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.
Yüklenebilir yazılım sitelerine bağlantılar olduğu takdirde, bunlar sadece kullanım kolaylığı sağlamak içindir.
Interneti ve/veya Hizmet tarafından erişim sağlanan üçüncü şahıslara ait websitelerini ya da içeriği kullanmanızdan kaynaklanan her türlü kayıp ya da zarardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Yazılımı indirmekle ilgili zorluklar veya sonuçlara dair herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük taşımamaktayız. İndirilen herhangi bir yazılımın kullanımı, eğer varsa, yazılımla birlikte sağlanan veya yazılımın yanında yer alan lisans anlaşmasının maddelerine tabidir.
Sitedeki hiçbir bilgi, üçüncü kişilerin kabulu veya onayını ya da bu kişilere ait tavsiye, düşünce, bilgi, ürün ya da Hizmeti ifade veya ima etmemektedir.
Üçüncü kişilere ait bir web sitesinden, herhangi bir Vodafone web sitesine, herhangi bir biçimde hiperlink bağlantısı yaratılmadan önce, mutlaka yazılı iznimizin alınması gerekmektedir. Bu tarz bir kullanım ücrete tabi olabilir. Vodafone, bu tarz bir bağlantı nedeniyle Sizin veya üçüncü tarafın uğradığı hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu değildir.

16-TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ

Vodafone için kişisel bilgilerin gizliliği konusu çok önemlidir. Bireysel/kurumsal kişisel bilgilerinizin güvenliği, genel hükümler ve Telekomünikasyon Mevzuatı kapsamında Vodafone tarafından koruma altına alınmıştır. Kişisel bilgiler yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık kararları ve kişinin açık yazılı onayı dışında hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından kullanılamayacak, kopyalanmayacak, işlenemeyecek, dağıtılamayacak ve yayınlanmayacaktır.
Kişisel bilgi kullanımımız, bu Sözleşme'nin bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasına tabi olacaktır. LÜTFEN GİZLİLİK POLİTİKASINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. Bu politika, kişisel bilgileri nasıl kullanacağımız ve belli koşullarda kimlere vereceğimiz konusu da dahil, kişisel bilgileriniz ile ilgili olarak sizlerin haklarını ve bizlerin yükümlülüklerini ele almaktadır.

17-HİZMETİN DURDURULMASI VE SONA ERDİRİLMESİ

"Site"de verilen "Hizmet"i;
Bakım ya da tamir işleri için;
İçerikleri ya da "Hizmet"lerin işlevini zaman içinde güncellemek ya da yükseltmek için;
Sizin bu Koşulları ihlal ettiğinizi ya da ihlal edebileceğinizi düşünmemiz halinde durdurma hakkımız bulunmaktadır.
Bu Sözleşme'nin hüküm ve koşullarının muhtemel bir ihlalini araştırmak ya da engellemek için Hizmetlere erişiminizi durdurursak, bu Sözleşme bu durdurma süresinde de geçerli olmaya devam edecektir.

Hizmetin tümü ya da bir kısmına erişiminizi sona erdirebiliriz:
Hizmete erişiminizi sona erdirirsek, Hizmette depolamış olduğunuz tüm bilgileri, e-mailleri ve verileri silme hakkımız bulunmaktadır. Bu sebeple, tüm bilgilerin kopyalarını Hizmetten ayrı olarak başka herhangi bir depolama cihazında saklamanızı öneririz.
Vodafone; teknik, ticari ya da işletimsel sebeplerle ya da kamu yararına ilişkin sebeplerle "Site"de sunduğu Hizmetleri her zaman genel olarak geri çekebilir ya da değiştirebilir. Hizmetlerin Vodafone tarafından kesin olarak durdurulması halinde, Hizmetlerin durdurulmasından makul bir süre önce bu durum size bildirilecektir.
Durdurma, geri alma ya da değişiklik sebebine bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmak her zaman mümkün olmayabilir. Fesih ne sizin ne de bizim doğan haklarımızı ve yükümlülüklerimizi etkileyecektir.
"Site"deki talimatları takip ederek ya da yukarıda 4.maddede açıklandığı şekilde bizimle bağlantı kurarak Hizmeti her zaman durdurabilirsiniz. Hizmetin durdurulması, tarafınızca kullanılan Hizmetlerin ücretini ya da Hizmetin kullanımı sırasında satın alınan üçüncü mallarının ya da Hizmetlerinin ücretini ödeme yükümlülüğünüzü etkilemeyecektir.

18-UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFIN ÇÖZÜMÜ

Bu Hükümler Türk hukukuna tabi olacak ve Türk hukukuna göre yorumlanacaktır ve İstanbul Merkez Mahkemelerinin, ihtilafın çözümü konusunda münhasır olmayan yetkiye sahip olduğunu siz ve biz kabul ederiz.
SÖZLEŞMEYİ OKUDUM VE YUKARIDA YER ALAN TÜM HÜKÜMLERİ, AÇIK VE HÜR İRADE BEYANIM DOĞRULTUSUNDA KABUL EDİP ONAYLIYORUM.

II.GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Aboneden istenen kişisel bilgiler, aboneye "Hizmet" verilebilmesi için gerekli olup, bu kişisel bilgiler Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. bünyesinde muhafaza altındadır.
2. Aboneye ait kişisel bilgiler; Telekomünikasyon mevzuatına uygun olarak ve Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verileri İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, Telekomünikasyon "Hizmet"lerini pazarlamak ya da katma değerli "Hizmet"leri sağlamak amacıyla; abone veya kullanıcı kişisel bilgilerinin kullanılmasına izin verdiği takdirde, Vodafone Telekomüniksyon A.Ş. tarafından, bu tür "Hizmet"ler ve pazarlama için gerekli kapsam ve sürede işlenebilir. Kullanıcı ve aboneler, kişisel bilgilerinin işlenmesi için verdikleri izinleri her zaman geri alabilirler.
3. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.; abonenin veya kullanıcının onayını almak koşuluyla, telekomünikasyon "Hizmet"lerinin pazarlanması ya da katma değerli "Hizmet"lerin sağlanması amacıyla, işlenen kişisel bilgileri ve bu tür işlemin süresini abone ve kullanıcılara bildirecektir.
4. Afet ve acil durum halleri ile kolluk güçleri, ambülans ve itfaiye "Hizmet"leri dahil tüm acil aramalara ilişkin acil yardım çağrılara cevap vermek amacıyla; abonenin veya kullanıcının rızası olmasa bile abonenin yer verisini ve kimliğini, kullanıcının ise yer verisini içeren bilgiler Telekomünikasyon Mevzuatı gereğince erişilebilir tutacaktır.
5. Abone kişisel bilgileri, yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık kararları, yasal istisnalar dışında, hiçbir şekilde üçüncü kişilere verilmez.
6. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin hedefi, abone bilgilerini güncel tutmaktır.Bu nedenle belirli zaman aralıkları ile abonelerden kişisel bilgilerinin güncellenmesi talep edilebilecektir.
7. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, abone bilgilerine hiç kimsenin izinsiz ulaşamaması için bilişim sistemleri üzerinde sıkı bir güvenlik politikası uygulamaktadır.
8. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., meydana gelebilecek bir sahtecilik/dolandırıcılık ya da herhangi bir soruşturma ya da şebeke güvenliği ihlali konusunda yasal merciler ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği yapabilir ve yasalar tarafından gerekli görülen hallerde ya da adli makamların talebini yerine getirilmesi halinde, elde edilen her türlü bilgiyi (kişisel veriler dahil) ifşa etme hakkı da saklıdır.
9. Abone bilgilerine ulaşma izni olan yetkili Vodafone Grubu'na dahil tüm şirketler, tüm Vodafone grubu personeli ve tüm üçüncü şahıslar, gizlilik mecburiyeti uygulamasına özellikle uymak zorunluluğundadırlar.

Vodafone GüvenliNet kullanım Koşulları

İşbu Kullanım Koşulları, Vodafone SecureNet hizmetine yönelik Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Kullanıcı’nın hak ve yükümlülüklerini, hizmetin detaylarını düzenlemektedir.

TANIMLAR

Vodafone: Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi’dir.

Vodafone SecureNet (“Hizmet”): Kullancıları antivirüs ve zararlı web sayfalarından koruyan, koruma özelliklerinin yanı sıra çocuklar için güvenli internet dolaşımı, sessiz zaman (internet bağlantısını verilen zaman aralığında engelleme) ve yüklenen uygulamalar için geri bildirim özellikleri sağlayacak olan, bir ücret karşılığında sunulan hizmettir.

Kullanıcı: Kısıtlı, dondurulmuş, iptal veya numara taşıma ile başka operatöre taşınmış statüler dışındaki aktif Vodafone hat sahibi/kullanıcısı olan, ücreti karşılığında Hizmet’i kullanan ve işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş olan abonelerdir.

1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1.1 Hizmet’te yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, Vodafone'a ve/veya Vodafone ile sözleşmesi olan üçüncü kişilere aittr. Söz konusu haklar, Vodafone’un izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Kullanıcı tarafından Hizmet’in kullanılması, Hizmet’e dair hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliğini Kullanıcı’ya bahşetmez. Vodafone ve Vodafone logosu ile markalaştırılmış hizmet ve ürünler bir bütün olarak, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin tescilli markası olup, Vodafone'a ait tüm haklar Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'de saklıdır.
1.2 Kullanıcı, Hizmet içeriğindeki mevcut uygulamaları ve web portali değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, bu ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü hizmeti işbu Kullanım Koşulları dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.
1.3 Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları uyarınca, sistemi, içeriği, ortamı veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Vodafone’a ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul eder.

2. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1 Kullanıcı’nın Hizmet’ten yararlanabilmesi için kullandığı cihazın uyumlu olması ve Vodafone Mobil şebekesi üzerinden internet bağlantısı gerekmekte olup, uyumlu cihaza sahip aboneler Hizmet’e abone olabilmek için hesap oluşturmalı ve Hizmet ücretini ödemelidir.
2.2 Hizmet’ten faydalanabilmek amacı ile hesap oluşturan Kullanıcı, Vodafone tarafından ücretli sunulan hizmeti faturalı veya faturasız hattı aracılığıyla ödemeyi kabul edip, seçimini yaparak, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul edip, devam düğmesine basması ile Kullanım Koşulları ile bağlı olacaktır. Kullanıcı’nın Hizmet üyeliğini sonlandırması halinde, ödeme yaptığı dönem sonuna kadar Hizmet’ten faydalanma hakkı olup, ücreti ödenen dönemin sonunda kullanım hakkı da sona erecektir.
2.3 Verilecek hizmetler kapsamında Kullanıcı’nın kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duyulduğundan, Hizmet’in verilebilmesi için, Kullanınm Koşulları’ndan ayrı olarak Kullanıcı onayına sunulacak olan veri işleme izni işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçası olup, “veri işleme izninin” Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi veya verilen iznin geri alınması halinde Kullanım Koşulları’na onay verilmemiş olunacağından, Vodafone tarafından Hizmet’in verilmeyeceğini Kullanıcı bilmekte ve kabul etmektedir.
2.4 Vodafone GüvenliNet’i kullandığım süre boyunca abonelik, cihaz, yer ve kullanım verilerimin hizmetten faydalanabilmem amacı ile Vodafone tarafından işlenmesine izin verdiğimi, verdiğim izni Vodafone GüvenliNet servisini SMS ve Online Self Servis aracılığı ile iptal ederek geri alabileceğimi ve hizmeten çıkacağımı/fayadalanamayacağımı biliyor ve kabul ediyorum.
2.5 Hizmetten faydalanan kullanıcılar Vodafone Mobile Şebekesi üzerinden internete bağlandıklarında antivirüs ve zararlı web sayfalarından korunur. Koruma özelliklerinin yanı sıra çocuklar için güvenli internet dolaşımı, sessiz zaman (internet bağlantısını verilen zaman aralığında engelleme) kullanımı da verilir.
2.6 Kullanıcı zararlı bir dosya indirmeye çalıştığında, Hizmet dosya indirimini engelleyerek Kullanıcıya bildirim yapar. Kullanıcı eğer güvenli olmayan bir internet sitesine erişmek isterse Hizmet, işbu Kullanım Koşulları’nda sayılan Hizmet’in uygulanabilir olduğu hallerde, Kullanıcı’yı sitenin zararları ile ilgili uyarır ve siteye erişim için ilerleme tercihini Kullanıcı insiyatifine bırakır. Kullanıcı Hizmet’in koşullara göre değişkenlik gösterdiğini ve Hizmet’e ilişkin garanti verilmediğini bilmekte ve işbu hususu kabul etmektedir.
Kullanıcı, aşağıda sayılan hallerde Vodafone Mobil şebekesine bağlı olsa bile Hizmet tarafından korunmayacağını, Hizmet’in verilemeyeceğini bilmekte ve işbu hususu kabul etmektedir.
• - Kullanıcı cihazında VPN hizmeti kullanıyorsa,
• - Kullanıcı tarafından cihaz internet bağlantısı Vodafone Mobil Şebeke dışında bir kaynaktan sağlanıyor ise, ( Wi-Fi gibi )
• - Kullanıcı tarafından Vodafone harici bir roaming şebekesi kullanıyorsa,
• - https bağlantılarda,
• - Data sıkıştıran akıllı cihaz servisleri Kullanıcı tarafından kullanıyorsa,
• - Opera Mini (Vodafone versiyonu) Nokia Xpress, Microsoft BOS ve Google Chrome harici data sıkıştıran veya şifreleyen internet tarayıcılar kullanılıyorsa,
• - Proxy hizmeti kullanılıyorsa
• - HTTP,POP3 ve SMTP dışındaki e-posta protokolleri Kullanıcı tarafındankullanıyorsa.
2.8 Hizmet, ticari amaçlar dışında kalan şahsi kullanım içindir. Hizmet bir cihaz ve bir GSM numarası için verilmektedir. Hizmetin tüm mülkiyet hakları münhasıran Vodafone ve/veya mülkiyet hakkı sahibi üçüncü şahıslara ait olup, Kullanıcı’ya işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen Hizmet hakkı dışında başkaca hiçbir hak verilmemektedir. Belirtilen sebeple Kullanıcı, Hizmet’i kullanarak dolaylı veya doğrutan gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
2.9 Hizmet’e ve/veya arayüze erişim ve/veya kullanım için Kullanıcı tarafından belirlenecek tüm şifrelerin gizliliği ve güvenliği Kullanıcı’nın kendi sorumluluğunda olup, Kullanıcı tarafından sözkonusu şifrelerin 3. kişilerle paylaşılması, şifrelerin gizliliğinin korunmaması veya 3. Kişilere kullandırılması halinde ortaya çıkabilecek tüm zararlar Kullanıcı’nın kendi sorumluluğunda olacaktır.
2.10 Hizmet kapsamında temin edilen içeriğin izlenmesi için gerekli yazılımların veya programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarının veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak Kullanıcı sorumluluğundadır.
2.11 Yazılım güncellemeleri, otomatik olarak güncelleme, geliştirme ve onarımlar Vodafone tarafından yapılmakta olup, Vodafone, mevcut uygulama ve kullanım özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklı tutmaktadır. Kullanıcı tarafından güncelleme yapılmadığı takdirde Hizmet verilemeyecek durumda ise, güncellemenin yapılmaması sebebiyle Hizmet verilemediği takdirde işbu husustan bizzat Kullanıcı sorumlu olup, Vodafone’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı, yapılacak güncellemeleri işbu Kullanım Koşulları kapsamında olduğu bilmekte ve kabul etmektedir.
2.12 Hizmetten yararlanmak için cihazın çalışır durumda olması Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı cihazın açık olduğundan, Vodafone sim kartı ile Vodafone Mobil şebekesine bağlı olduğundan emin olmalıdır. Vodafone, sunduğu her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme hakkına sahiptir.
2.13 Kullanıcı tarafından Hizmet kapsamındaki uygulamalara ilişkin kopyalama, satış, tersine mühendislik çalışmaları vb. hiçbir faaliyette bulunulamayacaktır.
2.14 Vodafone’un çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Vodafone’un kontrolünde olmayan haller işbu Kullanım Koşulları konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Vodafone için mücbir sebep sayılır. İşletme arızaları veya bakım-onarım çalışmaları sonucu oluşacak geçici hizmet kesintilerinden veya Hizmet altyapısından veya işbu maddede tanımlı mücbir sebeplerden, Kullanıcı kaynaklı arıza ve yazılım eksikliklerinden, internette meydana gelebilecek yavaşlamalardan kaynaklanan durumlardan Vodafone’un sorumlu olmayacaktır.
2.15 Hizmet’te verilen bilgiler, Hizmet içeriğinde belirtildiği hali ile sağlanmaktadır. Vodafone, Kullanıcı’ya üçüncü kişiler hakkında olanlar da dahil web sitesinde yer alan bilgilerle da dahil olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
2.16 Kullanıcıya ait Hizmet kapsamındaki bilgiler, hizmetin iyileştirilmesi, Vodafone Mobil Şebekesinin güvenliğinin geliştirilmesi amacı ile anonim olarak, Kullanıcı kimliğinden bağımsızlaştırılmış olarak, tutulabilecektir.
2.17 İşbu Kullanım Koşulları uyarınca hak ve yükümlülükler, Kullanıcı’nın Hizmet’i kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi, kullandığı ücretli paketi periyodik olarak yenilememesi veya Vodafone tarafından Hizmet’in sona erdirilmesi halinde sona erer.
2.18 İşbu Kullanım Koşulları’nın ifası ve işbu Kullanım Koşulları kapsamında meydana gelecek ihtilaf hallinde, İstanbul Mahkemelerin ve İcra Müdürlüklerinin yetkilidir.
2.19 İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı tarafından onaylanması halinde kabul etmiş sayılacak ve yürülüğe girecektir.
Yukarıda belirtilen tüm şartları okuduğumu, anladığımı, doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağımı, tarafıma ait tüm yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Vodafone Güvenli Net SSS

Vodafone GüvenliNet nedir?

Vodafone GüvenliNet akıllı mobil cihazınızı Vodafone şebekesi ile internete girdiğinizde virüslerden, zararlı dosya ve internet sitelerinden korur. GüvenliNet WiFi v.b Vodafone şebekesi harici internet bağlantılarında çalışmamaktadır.

Güvenli Net nasıl çalışır?

Vodafone Güvenli Net akıllı cihazınızı Vodafone şebekesi ile internete girdiğinizde virüslerden, zararlı dosyalardan ve internet sitelerinden korur.

Güvenli Net’i etkinken, eğer zararlı bir dosya indirmeyi denerseniz GüvenliNet dosyayı bloke eder ve size SMS ile bilgilendirir. Eğer zararlı bir internet sitesine erişmeye çalışırsanız, GüvenliNet size bir uyarı sayfasında yönlendirerek ziyaret etmek istediğiniz internet sayfasının zararlı olduğu konusunda bilgilendirir. Yinede bu siteye GüvenliNet şifrenizi girerek erişebilir veya başka bir siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen unutmayın, GüvenliNet WiFi v.b Vodafone şebekesi harici internet bağlantılarında çalışmamaktadır.

GüvenliNet ücretli bir servis midir?

GüvenliNet ücretli bir servistir. Servis ücreti 3 TL/ay

Güvenli Net’i Vodafone abonesi olmayan kişiler kullanabilir mi?

GüvenliNet sadece Vodafone abonelerine sunulan bir hizmettir. Detaylar için lütfen www.vodafone.com.tr 'i ziyaret edin.

GüvenliNet beni güvenlik tehlikelerine karşı nasıl bilgilendirecek?

Güvenli Net’i etkinken, eğer zararlı bir dosya indirmeyi denerseniz GüvenliNet dosyayı bloke eder ve size SMS ile bilgilendirir. Eğer zararlı bir internet sitesine erişmeye çalışırsanız, GüvenliNet size bir uyarı sayfasında yönlendirerek ziyaret etmek istediğiniz internet sayfasının zararlı olduğu konusunda bilgilendirir. Yinede bu siteye GüvenliNet şifrenizi girerek erişebilir veya başka bir siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Güvenli Net veri hızını veya internet deneyimimi etkiler mi?

GüvenliNet internet hızınızı ve deneyiminizi kesinlikle etkilemez.

GüvenliNet’i kullanmak için kurulum yapmak ve cihazımda ayar değişikliği yapmama gerek var mı?

Hayır, GüvenliNet şebeke bazlı çevirimiçi (online) bir hizmettir. Kurulum yapmadan veya cihazlarınızın ayarlarını değiştirmeden kullanabilirsiniz.

GüvenliNet’i birkaç basit adımda kullanmaya başlayabilirsiniz, hizmetiniz açıldığında Vodafone sizi bilgilendirir.

GüvenliNet tüm mobil cihazlar ve işletim sistemleri ile çalışır mı?

GüvenliNet şebeke bazlı çevirimiçi (online) bir hizmettir bu nedenle hiç bir yazılım yüklemenize gerek yoktur. Tüm akıllı cihazlar ve işletim sistemleri ile kullanabilirsiniz. Vodafone şebekesi ile internete bağlı olduğunuz sürece hizmet etkindir.

GüvenliNet WiFi bağlantısında çalışır mı?

Hayır, GüvenliNet sadece Vodafone şebekesine bağlıyken çalışır. Eğer Vodafone şebekesi dışında WiFi v.b internet bağlantısı gerçekleştiriyorsanız GüvenliNet hizmetiniz aktif olsa bile korunamazsınız.

GüvenliNet telefon bataryasını hızlı tüketir mi?

GüvenliNet GüvenliNet şebeke bazlı bir hizmettir, cihazınıza hiçbir uygulama kurulmadağından telefonunuzu yavaşlatmaz ve batarya tüketimine etkisi olmaz .

GüvenliNet’e nasıl abone olurum?

GüvenliNet yalnızca Vodafone aboneleri içindir. SMS veya Online Self Servis’ten kolayca abone olabilirsiniz.

GüvenliNet’i nasıl iptal ederim?

GüvenliNet hizmetini Online Self Servisten, SMS ile veya Müşteri Hizmetlerinden iptal edebilirsiniz.

GüvenliNet hizmetini iptal ettiğiniz andan itibaren virüslerden, zaralı dosya ve internet sitelerinden korunmazsanız.

GüvenliNet Vodafone şebekesi ile internete bağlıyken beni her koşulda korur mu?

Kullanıcı aşağıdaki durumlarda Vodafone Mobil şebekesine bağlı olsa bile Hizmet tarafından korunamaz

• VPN hizmeti kullanıyorsa
• İnternet bağlantısını Vodafone Mobil Şebeke haricinde yapıyorsa (Wi-Fi v.b.)
• Vodafone harici bir roaming şebekesi kullanıyorsa
• https bağlantılarda
• Data sıkıştıran akıllı cihaz servisleri kullanıyorsa
• Opera Mini (Vodafone versiyonu) Nokia Xpress, Microsoft BOS ve Google Chrome harici data sıkıştıran veya şifreleyen
internet tarayıcılar kullanıyorsa • Proxy hizmeti kullanıyorsa
• HTTP, POP3 ve SMTP dışında bazı e-posta protokolleri kullanıyorsa.

GüvenliNet Roaming’te çalışır mı?

Evet, GüvenliNet’ten diğer Vodafone ülkeleri ve dünyada Vodafone’un anlaşmalı olduğu şebekelerde faydanalabilirsiniz. Vodafone’un anlaşmalı olmadığı şebekeler veya WiFi üzerinden internet bağlantılarında GüvenliNet çalışmaz.

GüvenliNet veri trafiğimi gözlemler mi?

Hayır. GüvenliNet ziyaret etmek istediğiniz internet adresinin zararlı (dosya,virüs) olup olmadığını kontrol eder. GüvenliNet virüslerden, zararlı dosyalardan ve internet sitelerinden gelen tehlikeleri saptamak adına hizmet raporlama sayfasında bilginize sunulan istatistikleri toplar.

Çocuk için güvenli internet nedir?

Çoçuk için güvenli internet özelliği sayesinde, web siteleri çeşitli kategorilere atanabilir ve bu kategoriler altında sitelere erişim engellenebilir.

Güvenli internet için kategoriler nelerdir?

Güvenli internet için seçebileceğiniz kategoriler: Yetişkin(+18), Şiddet, Irkçılık, Cinsel Eğitim, Zararlı siteler, Sohbet, Sosyal Medya, Oyunlar, Flört, Alışveriş ve Web e-postadır.

Kategorilere erişim engellendiğinde , bu kategorilerde yer alan uygulamalara da erişim engellenir.

“İnternete Kapalı Zaman” nedir?

İnternete Kapalı Zaman sayesinde telefon ya da tabletinizi çocuğunuza verdiğinizde belirleyeceğiniz zaman aralıklarında otomatik olarak internet erişimi kısabilir; uyku ve ödev zamanlarını verimli geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Bu zaman aralıklarını iki şekilde ayarlayabilirsiniz:

1.Sayaç : Belirlenen zaman aralığı (1 saat, 2 saat v.b) için sayacı başlatırsınız ve bu zaman içinde cihazın internet erişimi engellenir.

2. Zamanlayıcı: İnternet erişimini engellemek için periyodik bir tarih ve saat aralığı belirleyebilirsiniz.

Uygulama bildirim nedir?

Uygulama bildirim özelliğini açıldığı takdirde, GüvenliNet ‘e abone olan telefon numarasının indirdiği her yeni uygulama SMS ile bildirilir.